Nederland traint indirekt toch agenten buiten Kunduz

Volgens de Volkskrant traint Nederland langs indirekte weg toch Afghaanse agenten buiten de provincie Kunduz. De achtergrond daarvan is dat er in Kunduz zelf eigenlijk geen werk meer is voor de trainers. De Afghaanse politie zou zelf de basistraining wel verder kunnen verzorgen. Dus richten de Nederlandse marechaussees zich nu vooral op het begeleiden van Afghaanse trainers. Maar die gaan ook lesgeven aan agenten buiten Kunduz en mogelijk zelfs aan de sterk gemilitariseerde grenspolitie. De Volkskrant denkt dat dit op gespannen voet kan staan met de afspraken in de Tweede Kamer. Een hoge ambtenaar noemde het een ‘ondoorzichtige verbreding’ van de missie.
De SP wil inmiddels dat de Nederlandse trainers vervroegd naar huis komen. Een parlementair debat hierover wordt binnenkort verwacht.


Verscheen eerder op kunduzmonitor. Auteur: Jip van Dort.