Nederland heeft een racismeprobleem

FITNA DEBAT

Nadat grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed als gevolg van mishandeling door een paar jeugdspelers, overheersten aanvankelijk verbijstering en medeleven met de nabestaanden. Maar in de media maakte reflectie over het geweld op de voetbalvelden al snel plaats voor de gebruikelijke stemmingmakerij tegen Marokkanen.

Dat Wilders de tragische gebeurtenis zou aangrijpen voor een statement over het ‘Marokkanenprobleem’ viel te verwachten. Maar de PVV-leider kreeg al snel bijval in diverse media. Zo twitterde een gerespecteerd journalist als Kustaw Bessems van de Volkskrant triomfantelijk dat hij en zijn collega’s ‘al járen’ schrijven dat Marokkanen vaker crimineel zijn. Hans Werdmölder, antropoloog en auteur van Marokkaanse lieverdjes, verklaart de mishandeling van Nieuwenhuizen uit het gevoel voor ‘eer en macht’ bij ‘Marokkaanse macho’s’. De hele clichéparade kwam weer langs, maar dit weerhield Mark Koster van de website Jaap er niet van voor de zoveelste keer te beweren dat er een taboe rust op het noemen van de afkomst van verdachten. In werkelijkheid wordt er al jaren met twee maten gemeten.

Toen de Almelose Henk zijn Turkse buurman doodschopte, was er ondanks de overduidelijke aanwijzingen van racistische motieven volgens de gevestigde media sprake van een uit de hand gelopen burenruzie. Politici hielden zich stil en er kwamen geen tweets over een vermeend ‘Nederlanderprobleem’. Want als het gaat om geweld van autochtonen, van hooligans tot jongeren in Urk, dan zijn daar genuanceerde verklaringen voor.

Karst Tates, de autochtone Nederlander die op Koninginnedag met een auto op de menigte inreed, was gestoord. Tristan van der Vlis, die in een winkelcentrum zes mensen doodschoot alvorens de hand aan zichzelf te slaan, was psychiatrisch patiënt. In de Nederlandse cultuur speelt gewelddadig gedrag volgens media en politiek namelijk geen rol.

(Lees verder op socialisme.nu)

38 gedachten over “Nederland heeft een racismeprobleem”

 1. Mijn respect voor mevrouw Angela Ettema die durft hardop te zeggen wat de huidige samenleving in Nederland in de laatste jaren overheerst.

  De goedbetaalde hoernalisten durven zulk een stelling niet te nemen – want even de meute volgen en niet afwijken, dit is de mentaliteit.
  Voor degene die niet goed kunnen lezen nu met grote letters:

  NEDERLAND HEEFT EEN RACISMEPROBLEEM.

  Als je dat niet bevalt lees het volgende:

  Nederland heeft een XENOFOBIEprobleem.

  Of het volgende:

  Nederland zit in de ontkenningsfase met betrekking tot Racisme en Xenofobie – wat geen bewijs is voor gezondheid in de samenleving, in tegen deel.

  Om te kunnen genezen moet men eerst het probleem gaan erkennen, maar de meesten zijn hun ballen ergens vergeten. Ze kunnen zich niet ’s herinneren waar.

  Daarom moet mevrouw Attema komen om de mannen de weg te wijzen.
  Schaam je!

 2. Dat Karst en Tristan (vermoedelijk) niet racistisch waren blijkt uit het non-discriminatoire van hun handelen. Tegelijkertijd blijkt uit dit non-discriminatoire handelen dat er een ander draadje bij ze los zat.

  Of Marokkanen die een grensrechter doden of buren die een Turk doden racistisch zijn is moeilijk te bepalen. Een verschil in ras/cultuur helpt, maar is geen voldoende bewijs. Maar maakt het voor de strafmaat uit of een grensrechter door kut-marokkaantjes of kut-autochtoontjes gedood wordt?

 3. @2

  ja natuurlijk. Marokkanen worden harder gestraft. Dat is toch tuig? Lui die hier niet horen?
  Voor de goede orde, dit was sarcasme. Ben het helemaal met nexus m. eens….

 4. @2 Roland,volgens mij is hier niet de discussie of de daders wel of niet racistisch zijn maar de eenzijdige,tegen racisme aanleunende berichtgeving over deze gebeurtenissen.

 5. @2: Roland:

  [ Tegelijkertijd blijkt uit dit non-discriminatoire handelen dat er een ander draadje bij ze los zat. ]

  Geen draadje los bij jou toevallig? Ik zou de verbindingen maar eens uit de knoop halen om te kijken, want je lult een flink eind uit je nek.

 6. @5 waarom kut? gebruik liever het mannelijk equivalent ;o))
  heb ik mijn allochtone zoon ook met moeite bijgebracht – kut ligt veel beter in de mond was zijn repliek, zonder overigens het dubbelzinnige daarvan in te zien ;o)))

 7. @3 Als Marokkanen harder worden gestraft voor verder gelijke gevallen zijn de rechters racistisch
  @4 Volgens mij heeft de rechter net bepaald dat racisme in Almelo geen rol speelde. Los van de straf (vrij laag mnaar mijn idee) kan er dus ruzie zijn tussen een Henk en een Turk zonder dat meteen racisme een rol speelt.
  @5 & 6 Ik heb geen moeite met de toon, maar als er helemaal geen argumenten in zitten is het een tikkie armoedig. Bij Karst en Tristan zat een draadje los, al was het dan niet het racisme-draadje. Is die diagnose te kort door de bocht voor jullie?
  @7 Hoe waar!

 8. Roland ik zie bij jou helemaal geen argumenten whatsoever. Gaarne je gedrag aanpassen anders flikker ik je eraf. Zie verder de REGELS en vergeet niet: ik ben de baas.

 9. @8 Roland,ik heb het niet over de mening van de rechter,alhoewel ik daar m’n twijfels bij heb, maar over de eenzijdige berichtgeving over dit soort zaken,iets wat de telegraaf al heel lang hanteert,maar wat nu zo ongeveer bon ton is binnen de gehele berichtgeving.

 10. Deze hele discussie bewijst dat we een racismeprobleem hebben. De daders waren maar voor een deel van Marokkaanse afkomst. Over de afkomst van de andere daders hoor je niemand, er word domweg van uit gegaan dat het allemaal Marokkanen waren, en dat is dus niet zo.
  En wilders mag dan een hufter eerste klas zijn, achterlijk is ie niet, die weet verdomde goed dat het niet allemaal Marokkanen waren. Dus wilders staat gewoon keihard te liegen en misbruikt die dode grensrechter voor zijn eigen lastercampagne tegen moslims.

 11. @10 NRosa, dat snap ik en ben ik met je eens. Daarom hebben Karst en Tristan in dit verhaal weinig te zoeken. Hun handelen was zo ongericht en willekeurig dat het nauwelijks racistisch kan zijn. Henk in Almelo is wel of niet racistisch en dat is uitgebreid besproken in de pers.

  Dat er in de pers zo tendentieus over wordt geschreven in het geval van Marokkaanse daders is ongetwijfeld een kwestie van de thermometer in de onderbuik van de samenleving zetten; dat doen pers en politici immers heel goed.

  Deels is het ook een generalisatie op basis van cijfers: hoewel er in absolute zin veel meer irritante autochtone pubers zijn, zijn er in relatieve zin veel meer irritante Marokkaanse pubers (zie voor beide CBS Statline).

  Dat feit zegt NIETS over een individuele Marokkaanse puber, die wel met dat vooroordeel wordt geconfronteerd. De overheid discrimineert als zij Marokkanen die niets fout gedaan hebben anders behandelt dan Nederlanders. De overheid discrimineert NIET als zij bij daders/verdachten de achtergrond onderzoekt.

 12. @12; Roland:

  [ relatieve zin veel meer irritante Marokkaanse pubers ]

  Kun je de link posten van dit onderzoek?
  Ben benieuwd.

 13. Goede bron: Jaarrapport integratie 2011 van SCP (dd 8 februari 2012)

  Interessante info: http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/doc/overlast_mn_jongeren/landelijk/Factsheet_Samenwerkingsverband_MNR_2012.pdf

  Je kunt ook googlen op het onderzoeksproject ‘Multiculturaliteit in de strafrechtspleging’, dat in 2000 werd gestart aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht onder leiding van prof.dr. Frank Bovenkerk. In dit kader zijn verschillende mensen (vooral juristen) bezig met promotieonderzoeken.

  Om te veel links te voorkomen: Google op “geweld oververtegenwoordigd criminaliteit” en filter zelf de hetze-achtige stukken eruit. Er blijft meer over dan je denkt. Overigens staat absoluut niet vast dat de culturele achtergrond de REDEN is voor de oververtegenwoordiging van Marokkanen in met name geweldsdelicten, maar die oververtegenwoordiging is een feit.

 14. @14: Roland;

  Ik vroeg je naar het onderzoek, en niet naar een “factsheet” van twee pagina’s, waarin zinnen als:

  [ ” In een aantal gemeenten functioneren Marokkaans-Nederlandse jongeren opvallend minder goed
  dan de gemiddelde jongeren in hun omgeving. De samenleving heeft daar last van. Sommigen
  gedragen zich hinderlijk of respectloos of geven ernstige overlast “.]

  Wat een bullshit, het lijkt godomme wel een PVV-foldertje.

  Die links van Bovenkerk geloof ik verder wel, heb genoeg van je dubbele agenda. Je bent en sluwe trol, en mijn neus heeft dat maar zelden fout. Als ik me niet vergis was je al eerder hier.

 15. Ik ben zeker dar Roland probeert officieel-correct over te komen, maar hij mist zeker de draaispil in zijn zaak – in een document komt te zitten dat wat de waarnemer belangrijk vindt. Daarom vraagt in deze kwestie men eerst naar een onafhankelijke waarnemer, want geen garantie doch is de kans voor (veelal onbewuste) partijdigheid verkleind.

  Als een bepaalde groep mensen je immens irriteert want ze handelen niet als je eigen omgeving dan ben je geneigd onbewust steeds hun handelen en doen op te merken veel meer dan van de rest. Het is gewone psychologie. Evenwicht in deze situatie is heel moeilijk te vinden.

  Stel voor Ronald dat groep Nederlanders in het buitenland noodgedwongen naar een arts moeten, dan zullen de meerderheid (niet allemaal, hoor) ervan eerst op zoek naar een ECHT Nederlands arts gaan en minder spontaan bij de plaatselijke arts een bezoek gaan brengen.

  Zo werkt het ook in de onderzoeken.
  Eigenlijk daar onderzoeken ze feiten bewust losgelagen van de sociale omgeving en positie van de bewuste groep.
  Met het probleem van de “buitenlanders”, kijk alleen naar de manier waarop burgers worden aangewezen, probeert men een ECHT sociaal probleem te verhullen.

  Wij als Nederlanders hebben daar niets mee te maken, he?
  @11, GJ formuleert het goed.

 16. @Roland, kijk hier het bewijs voor (veelal onbewuste) partijdigheid, jij heb het ook over “Marokanen” en niet over voetballers:

  “Of Marokkanen die een grensrechter doden of buren die een Turk doden racistisch zijn is moeilijk te bepalen. ”

  Heb reeds besproken de situatie rond het onderzoek van de moord op Marianne Vaatstra waar men gewoonweg wou de politie zover in het onderzoek krijgen, dat ze verplicht een “buitenlander”/Allochtoon als dader moeten aanwijzen.

  De “eigen boer” moest met alle middelen ontzien worden.
  “Eigen mensen” zijn boven elke twijfel verheffen.

  Daar heb ik het over en niet over je documenten.

  Racisme, Xenofobie en Discriminatie zijn mede door toedoen van opvolgende rechtse regeringen de plaag op dit moment van de Nederlandse maatschappij geworden.

  Zo meteen ga ik mijn eerste getuige Wilders oproepen.

 17. @15 Je vraagt bronnen, je krijgt bronnen, uit naar mijn mening onverdachte hoek. De uitkomst staat je niet aan, dus de bron deugt niet. Goed.

  Een dubbele agenda? Een sluwe trol? Was al eerder hier? Ik opereer alleen onder mijn eigen naam, Roland Bruynesteyn en druk me fatsoenlijk uit. Zoals ik de regels interpreteer neigt dit naar een ad hominem omdat je verder geen argumenten hebt. Prima, als je liever niet hebt dat verder nog reageer zal ik dat niet meer doen.

  @16, @17 Bij sociologisch onderzoek is een onafhankelijke waarneming inderdaad heel lastig. De onderzoeker neemt zijn eigen vooroordelen mee, en dubbelblind onderzoek is knap lastig als de achtergrond van mensen juist het object van onderzoek is. SCP is als bron beter dan bijvoorbeeld een denktank van de PVV, maar ik snap je bezwaren. Maar dan is dus inderdaad elke bron verdacht, zoals Le Roi al aangeeft en kan er helemaal geen onderzoek gedaan worden.

  “Of Marokkanen die een grensrechter doden of buren die een Turk doden racistisch zijn is moeilijk te bepalen. ” Ik had voor de duidelijkheid moeten schrijven: “Of Marokkanen die een blanke grensrechter doden of blanke buren die een Turk doden racistisch zijn is moeilijk te bepalen. ”

  Punt is dat in beide gevallen de verschillen in afkomst tussen dader en slachtoffer nadrukkelijk werden meegenomen en dat de vraag naar een racistische achtergrond in de pers werd besproken. Noch de oververtegenwoordiging van Marokkanen bij geweldsmisdrijven, noch het racisme van allochtonen of autochtonen behoren echter iets uit te maken voor bewijslast en strafmaat.

  Dat bij Marianne Vaatstra de dorpelingen niet werden verdacht en asielzoekers wel is niet alleen kort door de bocht (zie mijn eerdere opmerking onder 12 over generaliseren) maar in dit geval ook achteraf zeer onterecht. Ik vrees echter dat het een natuurlijke neiging van mensen is om eerder onbekende vreemdelingen te verdenken dan de eigen kring: dit speelt niet alleen richting asielzoekers, maar ook richting stadsmensen in een dorp, een religieus genootschap in de buurt en dergelijke.

  Er is niets intrinsiek mis met ‘benoemen’ dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in bepaalde misdrijven (terwijl witte boorden oververtegenwoordigd zijn in bijvoorbeeld belastingfraude, of voetbalfans zich slechter gedragen dan schaak- en tennisfans). Zoals eerder gezegd, dit zegt niets over individuen.

  Veel mensen gebruiken de onderzoeksresultaten echter voor eigen (politieke of andere) agenda’s. Onvolwassen en stom, maar don’t shoot the messenger. Ik vind racisme stuitend dom, maar niet DE plaag van de Nederlandse maatschappij.

 18. @18:

  jaja, je naam ken ik hoor, al langer, je kwam hier al eerder met je volledige naam, en op Joop.

  Komt dit je bekend voor ? Dacht het wel he?

  quoot sluwe Bruinesteen Het zijn dan ook grotendeels de middelmatigen die vinden dat de overheid meer macht moet hebben, meer belasting (vooral bij rijken) moet innen en meer moet doen voor minder bedeelden.

  Het is altijd eenvoudig om je solidair te verklaren met anderen (minder bedeelden) als het niet je eigen geld is waar je over praat.
  Het is altijd eenvoudig om te zeggen dat de overheid meer moet doen.
  Het is altijd eenvoudig (en oh zo beschaafd!) om te zeggen dat er een vangnet moet zijn of een minimum of wat dan ook.
  Tegelijkertijd wordt daarmee iedereen die financieel boven het maaiveld uitsteekt veroordeeld tot een rol als offerdier (om Ayn Rand even te citeren…)
  Een gechargeerd voorbeeld: we kunnen allemaal vinden dat mijn derde Ferrari (hypothetisch dan ) minder essentieel is dan een keer in de week vlees voor een gezin op bijstandsniveau. Ben ik met iedereen eens.
  Maar het is ZEER de vraag of alles wat wenselijk is dan ook maar door de overheid (op basis van een democratische meerderheid) moet worden afgedwongen. Dit heeft in het verleden (geen Godwin!) tot enge trekjes geleid: van kinderbijslag tot huurwaardeforfait, en van belastingen op nalatenschappen tot minimumprijzen voor bijvoorbeeld boeken en melk…

 19. @18, dan blijkt je laatste zin de clou van je repliek te zijn – en daar begrijp ik je uitstekend want ik loop al jaren tegen mensen te vertellen o.a. dat indien je niet stelselmatig zelf gediscrimineerd wordt kun je je je moeilijk in de gedachten wereld van de gediscrimineerde inleven en zijn frustraties aanvoelen en dan is het probleem natuurlijk ook niet echt groot.

  Er is een oude gezegde: “Degene die in overvloed dineren, kunnen zich moeilijk voorstellen wat is het om elke dag honger te lijden”

  Als jij zelf niet stelselmatig gediscrimineerd wordt is dit dan ook niet DE probleem.

  ” Geef ze een cake” – zei ooit de Franse koning.

 20. @18, ” Dat bij Marianne Vaatstra de dorpelingen niet werden verdacht en asielzoekers wel is niet alleen kort door de bocht (zie mijn eerdere opmerking onder 12 over generaliseren) maar in dit geval ook achteraf zeer onterecht”

  Het voorbeeld Vaatstra heb ik gebruikt niet om de werk van de politie in eerste instantie te beoordelen maar eerder een illustratie voor de maatschappelijke sfeer in Nederland in zijn algemeen als voorbeeld te geven.

  Als je goed nadenkt bovenstaande citaat is een te lange eufemisme voor wat gewoon Racisme en Xenofobie wordt genoemd.

  Zo simpel is het en daar kan men niet meer erom heen.

 21. @18
  Mijnheer Bruynesteyn,

  U gaat eraan voorbij dat dit alles is begonnen met het marginaliseren en uitrangeren van een groep mensen, die uit de arme gebieden rond middelandse zee kwamen om het vuile werk op te knappen voor een rotloon waar geen autochtoon meer voor was te vinden.

 22. Racisme in Nederland? Natuurlijk wel. Wie houdt de politie het eerste aan? Precies niet witte mensen. Wie worden er in Opsporing vertoond? Wie worden er in autoprogramma’s getoond? Is dit omdat deze mensen goed scoren bij de kijkers? Of omdat er geen witte mensen zijn die dingen doen die niet kunnen? Ik vrees het eerste, maar heb geen rapport. Hoewel dat van de pliesie is onderzocht en bewezen.

 23. 23 louis france

  Mijnheer Bruynesteyn heeft geen boodschap aan dit soort argumenten. Lees Ayn Rand maar, dan weet je genoeg.

  Vervelende is dat die aanhangers alles overdekken met een quasi-intellectueel sausje. Rond verkiezingstijd waren er ook een paar hier, zelfde laken een pak. Altijd dat o zo redelijke, beschaafde weerwoord. Geen beginnen aan.
  Teasers.

 24. @25, Le Roi, het is kwestie om deze politierapporten niet zomaar los in het lucht te laten hangen maar ze direct aan de volgende brandende vraagstuk koppelen – onderzoek naar afwijzing allochtonen bij sollicitatie voor werk.

  Oftewel social kansen van allochtonen in Nederland enz..enz..

  Pas dan ga je de bouwsteentjes goed naast elkaar leggen en maak je kans om het volle beeld te krijgen.

 25. @ 20: Ja, dat ben ik en ook daar geen trol (maar wel een minderheidsstandpunt).
  @21: Mee eens. Voor sommigen (en niet alleen Marokkanen) kan discriminatie wel het grootste probleem zijn. Voor mij is het grootste probleem niet discriminatie, maar zeker ook niet het gedrag van (bijvoorbeeld) Marokkanen.
  @22: je hebt het primair over de vorige / eerste generatie uit gebieden rond de Middellandse Zee, die zelf grotendeels dacht tijdelijk te komen, maar los daarvan vaak slecht behandeld is op de werkvloer. En inderdaad, Nederlanders waren vaak te beroerd voor het werk in de mijnen, slachterijen, schoonmaak, de haven etc.
  @25: mij een Ayn Rand-adept noemen gaat ver, maar net op het terrein van discrimineren, door individuen die je niet kent op een te hoop vegen met een terecht of onterecht vooroordeel over de groep waar dat individu deel van uitmaakt (financieel-economisch, cultureel, religieus of anderszins) ben ik het zeer met haar eens.

  Ander voorbeeld: een willekeurige priester die je niet kent verdenken van sexueel misbruik is dom of kwaadaardig. Dat laat onverlet dat uit onderzoek kan blijken dat priesters zich hier meer dan anderen aan schuldig maken. Het zijn domme mensen die vinden dat je dit niet mag onderzoeken. Het zijn domme mensen die vinden dat je de resultaten niet mag publiceren. En het zijn domme mensen die op basis van dergelijk onderzoek een willekeurige priester onheus bejegenen, om een eufemisme te gebruiken.

  Ik denk niet dat wij het oneens zijn over hoe je een willekeurige Marokkaan van 20, of een willekeurige (blanke) priester van 65 of een willekeurig ander individu tegemoet zou moeten treden:
  – welwillend,
  – als individu,
  – hem (m/v) niet verantwoordelijk stellen voor het gedrag van groepsgenoten,
  – hem niet bij voorbaat van hetzelfde beschuldigen en
  – niet eisen dat hij elke keer expliciet afstand neemt van de misdragingen van mensen die bij zijn groep horen.

  Mensen eisen toch ook niet dat ik elke keer expliciet afstand neem van blanke voetbal-hooligans? Maar datzelfde op een hoop vegen wordt onder meer op deze site gehanteerd tegenover VVD’ers, of rijken, of blanken, of bankiers. Minder kwetsbare groepen misschien, maar zelfde groepsdenken en generaliseren.

 26. @27 Nou ja, maar de VVD is wel nog net niet juichend achter de PVV aangehold in Bruin I. Er was nauwelijks protest tegen te horen, op een Joris Voorhoeve of Frans Weisglas na. Dus iedereen die toen zijn lidmaatschap niet opzegde keurde dat blijkbaar goed, en als iemand Bruin I goedkeurt heb ik daar geen vooroordeel over maar een gewoon oordeel.

 27. @29: Louis france
  [ Ayn Rand is een virus ]

  Zeker, in de VS is het de Ayn Rand-adepten gelukt om democratie tot een betekenis van nul komma niks te reduceren. Maar vergis je niet, ZIJ hebben de macht volledig in handen, met weinigen.
  Dit is eigenlijk ook de kern van het betoog van die Bruijnesteyn, ALTIJD gaat het om het individu,
  Zo je ziet weet hij het voorbeeld van hierboven net als Wilders uit te buiten, maar om zijn eigen super-ultra-neo-liberale stinkagenda voor elkaar te krijgen. Even kwalijk en gevaarlijk dus.
  Niet een groep mag je immers een groep be-oordelen zegt hij, maar uitsluitend een individu. Daar wat blabla omheen, z elfs zo dat die lui wat linksig lijken, maar in feite hun extreem-rechtse praktijken/filosofie voor elkaar krijgen, _ zonder_ het zichtbare fysieke geweld dat neo-nazi’s gebruiken.

  Het zit weliswaar verpakt in “beschaafde” redeneringen, maar uiteindelijk moet de Staat weg ( behalve politie geloof ik, tja…) en is het beter als iedereen het zelf “maakt”. Willen is kunnen, kan je niet meer dan verrot je maar, een toekomst die zich hier ook aan het vormen is.

  Ik zal de link nog een keer posten, zeker de laatste 30 minuten gaat het over de invloed van Ayn Rand en haar ideologie, en hoe het in praktijk uitwerkt:

  Hoezo armoede?: Park avenue

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1309143

 28. In de VS is de overheid (zoals bijna overal) alleen maar groter geworden:
  – in fascistische richting door een minderheid (het grootkapitaal) in ‘rechtse, Angel-Saksische landen en veel voormalige Oostbloklanden’
  – in socialistische richting, door een meerderheid (al zou Romney zeggen: de 47%!) in de meeste andere Europese en derde wereldlanden.

  Kijk naar de collectieve sector, de begroting en het begrotingstekort (en algemeen verbindend verklaren CAO’s, wietpassen, rookverboden in de horeca, et cetera) en lach om je bewering dat Nederland in neoliberale richting zou bewegen.

  De VVD beweegt langzamer dan Obama, en zeker langzamer dan linksere partijen, maar onherroepelijk in de richting van een grotere rol van de overheid op alle terreinen. Elke kamervraag (nav een artikel in bijvoorbeeld de Telegraaf) leidt tot additionele regelgeving. Het kan je te langzaam aan, maar die neoliberale agenda valt erg mee, hoor!

  Interessanter, en meer on topic :), is je standpunt dat het fout is om vooral naar individuen te kijken. Racisme is een van de primitiefste vormen van groepsdenken, en komt veel bij neo-nazi’s voor. Dit groepsdenken in de pers is waar deze hele draad over ging. Neonazi’s ontlenen hun hele gevoel van eigen waarde aan het behoren tot (meestal) het “superieure blanke ras” en het zich afzetten tegen andere groepen. Ik begrijp dat jij een focus op het individu neo-nazistisch vindt?

 29. @31: ronald:

  [ Ik begrijp dat jij een focus op het individu neo-nazistisch vindt ]

  Lezen kan je ook al niet. Uit de context halen van wat ik schrijf gaat je goed af.

  Wat ik al eerder zei, je hebt een dubbele agenda.
  Ik stop nu met jou. Ben geleuter zat.

 30. @31 Het grootkapitaal is geen overheid. Ja, het is een dominante kracht, maar democratisch geheel ongecontroleerd, itt de echte overheid, zij het dat ook die democratie gebrekkig werkt. Maar het is een extreem verschil.
  Zowel het grootkapitaal als de VVD willen een zo klein mogelijke overheid op sociaal-economisch gebied, omdat die een van de obstakels voor het compleet antisociale libertaire kapitalisme vormt.

  Waar het gaat om om burgelijke vrijheden heb je trouwens gelijk, daar wil de VVD eerder meer dan minder ingrijpen dan links.

 31. @34: Nrosa:

  Graag gedaan, ik den dat je die onder 30 bedoelt?

  Ben je trouwens, als ik zo vrij mag zijn, de Rosa van “eerst”?

 32. @27′ “Maar datzelfde op een hoop vegen wordt onder meer op deze site gehanteerd tegenover VVD’ers, of rijken, of blanken, of bankiers. Minder kwetsbare groepen misschien, maar zelfde groepsdenken en generaliseren.”

  Ik ben blij dat Jij ook in het navolg van de Nederlandse Rechter het belang van het maatschappelijk debat over belangrijke maatschappelijke en politieke vraag stukken onderschrijft.

  In het zuiver geest van de Democratie zullen we zeker binnen het kader van de vrije Meningsuiting dit regelmatig ook in de toekomst op de pagina’s blijven doen.

  Kom altijd langs gezellig kletsen. 🙂

 33. @31, “Racisme is een van de primitiefste vormen van groepsdenken, en komt veel bij neo-nazi’s voor. ……………..Neonazi’s ontlenen hun hele gevoel van eigen waarde aan het behoren tot (meestal) het “superieure blanke ras” en het zich afzetten tegen andere groepen. ”

  Hier geef je bewijs dat jij ook de kenmerken van de dagelijkse Racisme en Discriminatie in Nederland begrepen heb.

  inderdaad Wilder’s zombies verkeren per groepen en indien ze hogerop gesitueerd zijn ontlenen ze hun eigen waarde aan bovenop genoemde afzetting tegen buitenlanders en allochtonen.

  Goed gezien!

Reacties zijn gesloten.