Nederland negende op Social Progress Index

Alhoewel we het mondiaal gezien beslist niet slecht doen, er zijn nog steeds veel slechtere plekken om te leven in de wereld – De Verenigde Staten bijvoorbeeld (plaats 16) – heeft ook Nederland zijn aandachtspunten, gezien de  Social Progress Index.

De SPI is een index die meet hoe het staat met de basale menselijke behoeften in een land, in contrast met andere metingen waar meer traditioneel economische waarden als het Bruto Nationaal Product worden gebruikt. Zie hier de totale lijst. De rangorde van die twee kan nogal sterk uiteenlopen (grafiek). Zo staan bijvoorbeeld Thailand en Costa Rica op respectievelijk de 59e en 58e plaats waar het het BNP betreft, maar op plaats 57 en 29 op de SPI, ten gevolge van onder andere de grotere persoonlijke veiligheid en rechten en de grotere tolerantie in Costa Rica.

Hier ziet u de gedetailleerde scores van Nederland. Er zijn twee punten waarop we het duidelijk beter doen dan andere landen met eenzelfde BNP, namelijk qua aantal internetgebruikers en tolerantie voor homoseksualiteit, maar minpunten zijn het aantal jaren dat vrouwen onderwijs volgen, ook wat betreft evenwicht tussen de seksen bij vervolgopleidingen doet en tolerantie voor religies.

Verder is het hier niet heel erg gezond vergeleken bij even rijke landen: er gaan relatief veel mensen dood aan niet-besmettelijke ziekten, we zijn dikker, en er gaan relatief meer mensen dood aan luchtvervuiling en zelfmoord. Ook is er relatief veel gewelddadige misdaad, maar het zou me, ook gezien de berichten van vandaag, niet verbazen als dat voor een groot deel op het conto van Amsterdam komt te staan, met die nu al jaren voortdurende afrekeningen onder criminelen.