NAVO-leiders lachen Trump openlijk uit

De demente Amerikaanse president Donald Trump bracht vandaag een bezoek aan het hoofdkwartier van de transatlantische terreurorganisatie NAVO in Brussel, wat natuurlijk weer de nodige hilarische scenes opleverde. Hoogtepunt is de scene waarbij Trump de Europeanen vermanend toespreekt over hun in zijn ogen tekortschietende defensiebegrotingen. Let op de gezichten van Merkel en Macron. Je hóórt ze denken: laat die gek maar lullen.

Deze is ook niet te versmaden: Trump die een andere NAVO-leider aan de kant duwt om vooraan te kunnen staan.