Nareismaatregel definitief van tafel

 De Raad van State (RvS), het hoogste Nederlandse bestuursrechtcollege, heeft bepaald dat Nederland geen vertraging van zes maanden mag hanteren bij de toelating van gezinsleden van mensen met een asielstatus. Daarmee heeft de RvS de ‘nareismaatregel’ van het kabinet definitief van tafel geveegd.

De nareismaatregel was onderdeel van het asielakkoord van najaar 2022. De maatregel werd bedacht omdat de opvang van asielzoekers aan alle kanten hapert, met als gevolg dat asielzoekers buiten in tentjes sliepen. D66 en CU gingen om de lieve vrede te bewaren schoorvoetend akkoord met de maatregel.

Lagere rechtbanken kwamen al eerder tot de conclusie dat de maatregel in strijd is met zowel het Nederlands als het Europees recht. De RvS heeft dat oordeel nu dus bevestigd. De RvS erkent de problemen, maar zegt dat het haar taak is te oordelen over de vraag of een maatregel in overeenstemming is met het recht. De vraag of een maatregel politiek noodzakelijk of wenselijk is mag in die afweging geen rol spelen.

De RvS komt tot de conclusie dat er geen wettelijke basis is voor de maatregel. Mocht het kabinet overwegen een wet in te voeren die de maatregel wél mogelijk maakt, komt men in strijd met Europese regelgeving.

Tegen een uitspraak van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk. Daarmee is de maatregel definitief van tafel.

Uitgelichte afbeelding: refugees welcome (foto AJvdK)