Naar een democratie die meer is dan keuze tussen pest en cholera

‘Kiezen tussen pest en cholera’ van Jo Versteijnen gaat op zoek naar een alternatief voor het vastlopende politiek-economische systeem. Dit is een pleidooi voor ‘een radicale omslag’, niet alleen van de economie maar ook van de democratie zelf, zijn formele instellingen en zijn praktijk.

‘Kiezen tussen pest en cholera’ is een essay van Nederlands theoloog en socioloog Jo Versteijnen. In de eerste twee van drie hoofdstukken legt hij uit wat er fout loopt met het economisch systeem en hoe dat samengaat met een dramatisch democratisch deficit.

Zijn stelling is duidelijk: kapitalisme, vrije markt, neoliberalisme, zoveel namen voor hetzelfde, dit is niet alleen maar de oorzaak van het falen van de democratische instellingen, van de diepe malaise van de bevolking, die massaal afhaakt. Dit democratisch falen, dit gebrek aan geloofwaardigheid van de politieke instellingen, de media, de bedrijven is niet zomaar een neveneffect maar het wezen zelf van dat systeem. Het een is onlosmakelijk verbonden met het andere.

Versteijnen pleit voor een zeer specifieke vorm van radicaal verzet, voor massale absentie bij de verkiezingen, protest door afwezigheid. De eerste ondertitel van zijn essay is dan ook Als verkiezingen iets zouden uithalen, waren ze allang verboden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be