Moeten er eerst doden vallen voordat NTR en politici beseffen een moreel kompas te zijn?

Ruim honderd ‘bekende Nederlanders’die regelmatig voor de NTR werken hebben in een open brief aan de omroep aangedrongen op het afschaffen van ‘Zwarte Piet’ in het jaarlijkse ‘Sinterklaasjournaal.’
De reactie van de werkgever van deze ‘BN’ers’ die wettelijk tot taak heeft een ‘bijdrage leveren aan educatie, diversiteit, cultuur en jeugd’ en ‘speciaal in het leven is geroepen om zogenaamde kwetsbare doelgroepen en genres te bedienen’ is opmerkelijk:

„We sturen niet en nemen geen standpunten in, we reflecteren het maatschappelijk debat.”

Bron

en:

„we zijn geen moreel kompas”

‘Geen moreel kompas’ aldus de directeur van de NTR die daarmee lijkt te zeggen dat het dus niet zijn verantwoordelijkheid verder is dat mensen die zich uitspreken tegen ‘Zwarte Piet’ op een verschrikkelijke manier doelwit worden van een hetze en zelfs bedreigingen. Daarover zo iets meer.
Ik heb nieuws voor NTR-directeur Paul Römer.
Dat nieuws is dat de NTR wel degelijk een moreel kompas is zoals alle publieke figuren waaronder politici, kunstenaars, wetenschappers en artiesten die regelmatig in de schijnwerpers staan dat zijn. Een moreel kompas ten goede of ten kwade maar hoe dan ook een moreel kompas.
Hele scholen kijken jaarlijks naar het Sinterklaasjournaal en hardnekkig doorgaan met het vertonen van ‘Zwarte Piet’ geeft hoe dan ook een boodschap af aan kinderen die vatbaar zijn voor wat ze op televisie zijn en horen: namelijk dat racisme OK is.
Hoe denkt Römer dat kinderen zullen handelen als ze zowel thuis als op school en via de t.v. horen dat racisme OK is?

Zo zal het veranderen van Zwarte Piet zodat er geen enkele associatie meer bestaat met ras en slavernij en uitleggen waarom die verandering nodig is, de boodschap overbrengen dat racisme niet OK is.
Maar misschien zit hem in de uitleg die gegeven moet worden wel de moeilijkheid voor de overheid waartoe ook de NTR behoort.
‘Zwarte Piet’ afschaffen betekent dat je de kinderen het een en ander moet uitleggen wat Nederlanders en vooral de overheid liever onder het tapijt vegen. Het betekent namelijk eerlijk te zijn over de rol van Nederland tijdens de slavernij, het betekent eerlijk te zijn over de plundering van hele gebieden en het vermoorden van hele volkeren tijdens de dagen van de VOC die door Balkenende een paar jaar geleden nog werd opgehemeld (dezelfde Balkenende die net als Blair mede verantwoordelijk is voor de moord op meer dan een miljoen Iraakse burgers. Zou er een verband zijn tussen het ophemelen van de VOC en dat laatst genoemde feit?) en het betekent het erkennen van het feit dat in Indonesië een misdadige oorlog is gevoerd om koloniale belangen te beschermen en dat daartoe stelselmatig en niet incidenteel oorlogsmisdaden zijn gepleegd.

Het betekent ook dat erkend moet worden dat door toedoen van Zijne Excellentie Nucky Asscher scholieren van Turkse afkomst hun stageplek wel kunnen vergeten. Het betekent te erkennen dat CDA Tweede Kamerlid Michiel Rog zijn functie als lid van Nederlands belangrijkste gremium niet waardig is omdat ie Quinsy Gario niet met argumenten tegemoet trad maar hem destijds uitschold. In het verlengde daarvan betekent het dat CDA fractieleider Buma zijn functie een parlementariër onwaardig is omdat ie Rogs scheldpartij aan het adres van Gario reuze grappig vond.
‘Zwarte Piet’ afschaffen betekent uiteindelijk ook de hand in eigen boezem steken wat de overheid betreft als zij moet toegeven dat de op moslims scheldende dienders etnisch profileren dat het een lieve lust is.

Omdat de NTR wel degelijk een ‘moreel kompas’ is voor velen is de NTR er ook mede verantwoordelijk voor wat iemand als Sylvana Simons overkomt als zij weigert in te zien dát er het een en ander moet veranderen.
De medeverantwoordelijkheid van de NTR wordt zelfs groter als zij ook nog eens een keer de aanstichter van de hetze tegen Simons uitgebreid een platform geeft met zijn Nazi-ideeën zoals gisteravond gebeurde.
De NTR kan op haar FB-pagina dan wel verkondigen dat dankzij haar die Donny, een fervent fan van wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Geert Wilders, beloofd heeft zijn ‘uitzwaai-pagina’ te verwijderen maar het kwaad is al geschied.
Het is dezelfde manier van handelen als van Donny’s Führer die een paar keer joelt ‘kom in verzet’ en er achteraan mompelt ‘maar wel geweldloos’ terwijl hij ondertussen weet dat anderen juist niet geweldloos zullen zijn bij het uitvoeren van zijn bevelen. Alleen… Wilders kan formeel zijn handen in onschuld wassen elke keer als er gepoogd wordt een AZC in brand te steken of er brandbommen naar getraumatiseerde vluchtelingenkinderen gegooid worden.

Zo kan ook Donny formeel zijn handen in onschuld wassen als een of andere PVV-Nazi er op social media hele bedreigende taal uitslaat richting de briefschrijvers over ‘Zwarte Piet.’
Maar uiteraard is deze jongeman net als Wilders gewoon verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn ophitserij omdat ie had kunnen inschatten met zijn 23 jaar wat er zou kunnen voortvloeien uit zijn daden.
Zo kan de NTR helemaal inschatten dat wanneer zo iemand uitgebreid een podium krijgt, anderen zich gelegitimeerd zouden kunnen gaan voelen hun liefde voor ‘Zwarte Piet’ even kracht bij te zetten middels een aantal dreigementen.
Even zoals allerlei fractievoorzitters en ministers die popelend in de rij staan om op de foto te kunnen met een stuk vuil dat ‘nul medelijden’ heeft met verdrinkende kinderen in kunnen schatten dat ook zij als gevolg van die daad medeverantwoordelijk zijn voor elke poging tot brandstichting in een AZC, elke bedreiging van moslims of vluchtelingen en bekladding van een moskee.
Dat kan men zich maar beter realiseren vóór er doden gaan vallen.
Plaats maken voor een NTR-directeur die dat wel snapt is natuurlijk ook mogelijk net als politici die het op de foto gaan met Ebru Umar helemaal top vinden ook maar beter direct op kunnen donderen en plaats maken voor integere mensen.

2016-05-24 Volksmennertje

2016-03-25 Donny en Geerd

2016-05-27 MKoenraadts 2

2016-05-27 MKoenraadts