Moet Nederland meehelpen om Grieken te straffen?

De Grieken staan inderdaad vèt rood! Lopen op kop in het rijtje van de zg. PIGS-lidstaten dat door eigen toedoen niks meer te makken zou hebben: Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje.

Een greep uit wat commentaren in de Nederlandse populistische pulp-pers:

`Eigen schuld dikke bult. Wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten. Wij hebben toch óók niet lopen potverteren en hand ophouden? Onze belastingcenten naar de Griekse knoflookvreters? Niks, nakkes, nada!’

En volksmenner Wilders doet er nog een schepje bovenop door het Griekse volk corrupt te noemen.
Hierbij gnuivend inspelend op de door hemzelf opgewekte onderbuikse slachtoffergevoelens van zijn labiele achterban.

Op schaamteloze wijze steelt hij hiermee ook nog eens de kroonjuwelen van zijn oppositionele aartsvijand, de Socialistische Partij die van meet af aan tègen de Euro was en die dat bij monde van Jan Marijnissen immer op pijnlijk nauwkeurige en steekhoudende wijze wist te onderbouwen!

Nog verbijsterender is dat Wilders als VVD-papagaai indertijd, eind jaren negentig, zijn zwaar eurofiele leermeester Frits Bolkestein nabauwde, alsof tegen de EU en de Euro ageren een linkse doodzonde zou zijn!
En wat zei deze opportunistische renteliberaal achteraf, toen de Euro ons eenmaal, mede door; en dankzij hèm was aangesmeerd?
Het VVD-fossiel Bolkestein monkelde:
`Als ik toen geweten had wat ik nu weet, had ik mijn partij niet geadviseerd om voor die muntunie te stemmen.’
Te zelfder tijd, 2005, vond in ons land de afwijzing van het `Nee’ tegen de EU plaats, per referendum. Wat achteraf slechts pro forma bleek, ergo: flagrant kiezersbedrog! Een klap in het gezicht voor elke goedgelovige kiezer die dacht dat zijn tégenstem telde.

Wat nu? Nu een Europese Unie een volslagen fiasco blijkt en de verantwoordelijke EU-toppolitici van toen en nu iets uit hebben te leggen maar dat weigeren? Simpele borreltafelredenaties over wat Néderland met de Grieken aan zou moeten geven geen pas!
VVD en PVV hebben, zoals aangetoond, hun recht daarop reeds verkwanseld door mee te heulen met de politieke waan van de dag en door zich te wentelen in populistische korte termijnkout.

Moet ik dan ook vinden dat wij hardwerkende Nederlanders dan de luie Grieken af moeten knijpen en ze te dwingen ons tot de laatste cent terug te betalen? Desnoods met repressie?

Nee. Dacht van niet. Alleen al omdat onze hypotheekrentebegunstigden daar best een bijdrage aan zouden mogen leveren, daar Hollands Rechts in Bonus niet te beroerd is om hectaren aan onroerend goed in vooral de warme PIGS-landen bezet te houden.

En omdat ik vind dat Nederland ipv. het Amerikaanse Lockheed te spekken met de JSF, beter solidair met Europa zou kunnen zijn door een fatsoenlijke Europese gevechtsjager te kopen om zodoende bij te dragen aan de noodlijdende EU-kas, als we dan toch zonodig de F-16 moeten vervangen.

Want tot welke rampzalige tragiek incassopolitiek kan leiden zagen we in het Duitsland van na WO1, dat door irreële en buitenproportionele herstelbetalingen, opgeëist door de Europese landen van het winnende kamp, dermate tot de bedelstaf werd gedwongen dat het de mest vormde voor het Nazidom, waarna iedereen in Europa verliezer werd, jawel, voor de tweede keer in een tijdsspanne van veertig jaar.

De actualiteit van dit moment leert ons dat de hardwerkende Griek, evenzeer als de benedenmodale Nederlander, het slachtoffer is van grootschalig nepotisme, zelfverrijking van onzichtbare grootgraaiers, en politiek falen door gemankeerde bestuurlijke eensgezindheid bij de heersende EU administratie.

Om maar te zwijgen over de mislukte Groot-Europadroom zèlf, ons opgedrongen door een begerige kongsi van breedsprakige bankiers, brallende beursgoeroe’s, per falsetstem zalvende winstenfluisteraars, plus met woekerrenten en dwangsommen schuivende grootkapitaalhouders.

Op dit moment wordt in Griekenland door het uitgebuite plebs massaal gestaakt en gedemonstreerd.
Begrijpelijk en hun goed recht. Zo makkelijk hoeft men zich als gewone Griek óók weer niet te laten uitknijpen door een Europa dat ons allemaal is áángepraat en dat op leugenachtige wijze tracht onze burgerrechten te ontnemen als je als volk en land uit de EU pas dreigt te gaan lopen zonder dat men er zelf als individu schuld aan heeft.

O ja? Hoe dan? Daartoe is namelijk een Europees gewapend repressieapparaat
opgericht, de Eurogendfor!
Ekudos meldde:

`De Europese Gendarmerie is een initatief van 5 EU leden – Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje, gericht op het verbeteren van crisismanagementmogelijkheden in gevoelige gebieden. Nederland tekende op 18 oktober van 2007 het verdrag.’

Zie ook hier
en
daar

logo

En hoewel beslist mijn favoriete webplek niet, vindt u op deze infopagina een helder artikel over wat een militaire EU correctiemacht in petto heeft voor de gewone Griekse volksmassa’s als ze niet méé willen werken.

Nederland óók lid van Eurogendfor? Jawel. Ons Vaderland moest uiteraard weer vooroplopen om als Gidsland mee te doen met de grote jongens.
Wat is Eurogendfor? Een voor de pers angstvallig geheim gehouden organisatie, opgericht in Europese achterkamertjes. Niets anders dan een Europese Gendarmerie, een gewapende, geüniformeerde macht met vage, maar zéér te vrezen bevoegdheden.
Het ultieme Weerkorps van het Verdrag van Lissabon, bedoeld om weerspannige EU-burgers van straat te houden en wellicht te deporteren naar kampementen, indien nodig.

Wie enigszins bekend is met het Gendarmeriewezen van deelnemende lidstaten als Italië, Frankrijk en Spanje, weet dat Carbinieri, Gendarmes en de beruchte Spaanse Guardia Civil, per definitie mokkend volk beschouwt als verzamelingen van linkse elementen en deze als zodanig rücksichtlos kastijdt.

Want dergelijke tuchtkorpsen tegen eigen volk zijn overblijfsel uit het paramilitair en corporatief verleden van deze grootmachten, toen socialisme en communisme nog met harde plak diende te worden bestreden.
Des te merkwaardiger dat Nederland, dat sinds `45 geen Rijkswacht-Gendarmetraditie meer kent, vooraan staat om triggerhappy in deze gelederen mee te willen marcheren. Maar misschien telt onze Marechaussee-traditie, niet te beroerd in `40 `45, een handje te helpen bij deportaties in kamp Westerbork?

Eurogendforce hebben we nog niet zien optreden. Maar stel je een scenario voor dat er in Griekenland, na maandenlange stakingen en voortdurende massademonstraties, na dagenlange gevechten met de oproerpolitie zich een heuse volksrevolutie dreigt te voltrekken!
Bijvoorbeeld nadat de Griekse politie niet meer gemotiveerd is om eigen volk neer te knuppelen, (afgelopen week overigens meer dan 60 (!) gewonden) of nadat de Griekse ME het bijltje erbij neer gooit omdat het niet meer fatsoenlijk in Euro’s wordt uitbetaald voor inslaan op morrende meuten.
Dan komt Eurogendfor in actie om het wederspannige gepeupel mores te leren!
En daar zal het weinig moeite mee hebben zolang het in een andere dan de eigen lidstaat de vrije teugel wordt verschaft door een (thans nog zeer geheim) EU-oppercommando.

Als deze stap eenmaal is gezet, zal er geen houden meer aan zijn.
Want zich geschoffeerd voelende Europese minderheden zullen ter zelfverdediging naar adequate wapens grijpen omdat een geweldsmonopolie van een EU-oppermacht niet bijster zal worden gewaardeerd.

Terug naar de tijden van RAF, ETA, IRA, Action Directe en Rode Brigades? Links extremistische, idealistische splintergroeperingen, die juist sinds pakweg tien jaar de strijdbijl al diep hadden begraven?

Nee, veel erger! Goed georganiseerde verzetsgroepen die in de geest van het anti- Francoverzet jaren `30 in Spanje en de Maquis `40-`45 onder het Vichyregime het recht opeisen om óf zich te distantiëren van een neo-Europese knoet, óf om zich als onderdrukte EU-lidstaat te profileren en af te scheiden als onafhankelijke vrijstaat met eigen munt en wetten.
De ultieme nachtmerrie van zowel EU als US!
Griekenland lijkt hiervoor een realistische kandidaat.
Per slot van rekening heeft het volk een relatief recente traditie in gewapend verzet tegen het extreemrechtse Griekse, US gesteunde, kolonelsregime dat zich eind jaren zestig per staatsgreep vestigde. Een junta naar zuidamerikaans model die tot 1973 een schrikbewind uitvoerde in Griekenland. Met de indertijd opgepakte dissidente zanger Mikis Theodorakis als nog steeds levend gehouden symbool.

logo gladio

Met andere woorden: de eerste Intereuropese Burgeroorlog zou nakend kunnen zijn.
Zoiets als de Amerikaanse Burgeroorlog 150 jaar geleden. Noordelijken tegen Zuidelijken misschien wel weer.
Ik geef toe: Een doemscenario dat ik niet wens! Want wellicht glijden we dan versneld af naar een Europese dictatuur met de Romeinse fasces als symbool.
Is het toevallig dat het hoofdkwartier van Eurogendfor is gezeteld in het voormalig fascistische Italië, te Vicenza, in de `Generale Chinotto’ kazerne?
Trouwens, waar doet dat logo van Eurogendfor ook alweer aan denken? Juist ja, Gladio!
Voor wat Gladio ook al weer was, zie
hier

Het valt te hopen dat Europese politici zich bezinnen op een realistische time-out in de natte Europese droom met escapemogelijkheden voor armlastige en afhakende lidstaten. Een centraal Europees gecommandeerde interventiemacht tegen dissidente Europese landen? Dunkt me van van niet, dat was toch immers Hitlers ideaal?

12 gedachten over “Moet Nederland meehelpen om Grieken te straffen?”

 1. er zijn verschillende definities voor het woord crisis, met de omschrijving acute noodsituatie komen we een heel eind in de richting

  de crisis waarmee we nu geconfronteerd worden, in hoeverre is die acuut en in hoeverre is er sprake van een noodsituatie?

  de economische en sociale problemen die nu de kop opsteken zijn in zekere zin een logisch gevolg van de politieke keuzes uit het verleden
  dit was redelijkerwijs te voorzien, zo niet een onvermijdelijk gevolg van

  de crisis komt derhalve niet onverwacht, hooguit ongelegen

  maar is er sprake van een noodsituatie? sommige mensen maken van een nood een deugd en het heeft er alle schijn van dat dat nu aan de hand is

  de spindoctors en politieke opportunisten van gisteren profileren zich vandaag als crisismanager om hun eigen politieke agenda er morgen door te drukken

  mensen als Uri Rosenthal en Jack de Vries afficheren zich graag als crisismanager
  Uri is een prutser eerste klas, de voorbeelden zijn genoegzaam bekend
  Jack is specialist huwelijkscrisis, veroorzaakt door te veel testosteron en te weinig professionalisme

  dit zijn de mensen die de bevolking willen laten geloven dat zij de “verlossers” zijn en dat zij iedereen soeverein door alle problemen zullen leiden

  de voorloper van de EU is na WO II ontstaan, mede met het oog op het voorkomen van toekomstige conflicten op Europees grondgebied

  de economische belangen van de Europese landen zijn de afgelopen decennia zo enorm met elkaar verweven geraakt dat de gedeelde voordelen zoals welvaart en stabiliteit veel groter waren dan de nadelen

  we zien nu hoe de politieke agenda aan het veranderen is

  kennelijk is er meer profijt in strijd dan in stabiliteit

  de warlords en industriëlen hebben eerst Irak en Afghanistan kapot gemaakt voor hun eigen gewin

  vroeger was een oorlog na een paar jaar voorbij, de mensen hadden genoeg van het bloedvergieten en er trad een nieuwe periode van stabiliteit in

  met de beweerde “war on terror” wordt de mensheid geestelijk gemasseerd voor een langdurige staat van oorlog om de achterliggende (economische) belangen veilig te stellen

  met de politieke keuzes die nu binnen de EU gemaakt worden legt men de basis voor een nieuw gewapend conflict op Europese bodem

  de vraag is niet langer of maar wanneer

 2. #Jo. De oplossing weet ik ook niet. Een EU-militaire repressiemacht tegen Griekse burgers, na bv. voedselrellen, is de slechts denkbare ingreep, die zeker zal leiden tot een soort burgeroorlog.

  Aan de andere kant kunnen we ook hier volksopstanden verwachten maar dan van nationaal-populistische zijde en extreemrechts, uit misnoegen (lees:haat) omdat `wij’ voor de Grieken extra moeten bijdokken, waarbij het tevens een portie xenofobie opentrekt, wat olv. Wilders nu al gebeurt.
  Het is de vraag of de Europese Gendarmerie Eurogendfor, indien nodig, tevens bereid is om muitende bruine horden plus privémilities van straat te houden.
  De geschiedenis van Gendarmen etc, in It. Fr. en Sp., maakt mij niet erg optimistisch in dezen.

 3. Nou zijn de mensen die op deze site schrijven goed getraind van geest. Maar nu ben ik een eenvoudige Nederlander. (Ben ik ook).

  We moeten bezuinigen en aan de andere kant vloeien er miljarden weg. Terecht of onterecht dat begrijpt niemand. Maar wat je wel van tevoren kan inschatten is dat de massa gaat steigeren. En wat je van tevoren ook wel kan inschatten is dat diegene die zich hiertegen gaat verzetten met de eer gaat strijken. Zeker als hij het op een manier verwoord die de massa begrijpt.

 4. Jo Schreef:

  En wat je van tevoren ook wel kan inschatten is dat diegene die zich hiertegen gaat verzetten met de eer gaat strijken. Zeker als hij het op een manier verwoord die de massa begrijpt.

  Zoals genoemd in het artikel, de SP heeft zich immers van begin af tegen de EU verzet? Gewaarschuwd voor de gevolgen. Met massademo’s in Amsterdam die ik zelf nog mee heb helpen organiseren.SP heeft gewaarschuwd voor de gevolgen. Het kon Henk & Ingrid toen niks schelen, die lieten liever per Neckermann hun pens in Griekenland bruinworden. Wat zeurden die linksen toch over EU, iedereen immers rijk straks?

  Ik hoop dus dat er iemand, of een beweging opstaat die de ontevreden NL meebetaler aan de Griekse pot kan overtuigen dat het probleem ligt bij grootgraaiers en eurofiele superrenteniers en dat die er ook voor mogen opdraaien.
  Wat mij betreft mag best, moet zelfs, met de pet rond gegaan worden voor de Grieken bij woekerkapitaalhouderij aan de top.

 5. De menigte op Syntagma en elders in Griekenland ziet het aankomen.
  Eerst een enkele rode vlag. En steeds meer Griekse vlaggen intussen, ze zijn allang in de meerderheid.
  En misschien wordt het dan wel links+rechts Griekenland tegen de rest, in plaats van tegen elkaar.

  Doemscenario.
  De remedie: een geweldloze revolutie, niet alleen daar.
  Nogal een taak…

 6. Heeft Lukassen al in een Griekse brievenbus gepist? Stuur hem naartoe, zal ze zeker een lesje leren! Daarna cursus snelblonderen en in de pas lopen! Opgelost.

 7. De rijken van Griekenland net als de Nederlandse grootkapitalistenl hebben het goed. Ze hebben de staat beroofd en hebben hun geld in Zwitsrland en elders zitten. Ook in Nederland. In ieder geval in Zwitserland hebben de Griekse rijkards volgens de lage schatting 600 miljard staan.
  De arme bevolking die niets heeft en natuurlijk nooit de belastingdienst heeft kunnen belazeren moet nu bloeden. Mensen met een maandsalaris van 500-700 euro moesten het laatste jaar 10% inleveren. Bovendien werd onderwijs, gezondheidszorg en het klein beetje sociale staat afgebouwd. Nu moesten ze bovendien een \’solidariteitsbijdrage” betalen. Echt waar dat is de naam dat de Griekse regering samen met de EU en IMF kapitalisten aan dit bijdrage heeft gegeven. Dit geld gaat natuurlijk naar de banken toe dia al 120mlrd hebben gekregen en ze eisen nog 30 mljrd. De rijken hebben niets hoeven inleveren.

  He was te verwachten dat de arme mensen van het zuiden in al die jaren dat de euro bestaat de rijke noordelijke staten zouden subsideren door ongelijke ruil. Nu nadat deze mensen volledig uitgebuit zijn. Met werkweken van 60-80 uur voor salarissen van 700 euro, zonder gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs. ……. worden ze ook PIGS genoemd en uitgekotst door de corrupte elite van een paar noordelijke staten.
  Wie van jullie weet dat vorig jaar toen Griekenland de “lening” van 110 miljard kreeg ook contracten voor meer dan 30 miljard aan Franse en Duitse wapens moest tekenen? Anders geen lening. Dat is geen lening. Dat is uitbuiting.

  De mensen op de pleinen in Griekenland en elders zijn degenen die de echte oplossing kunnen geven.

 8. spyridon Schreef:

  De rijken van Griekenland net als de Nederlandse grootkapitalistenl hebben het goed. Ze hebben de staat beroofd en hebben hun geld in Zwitsrland en elders zitten. Ook in Nederland. In ieder geval in Zwitserland hebben de Griekse rijkards volgens de lage schatting 600 miljard staan.
  De arme bevolking die niets heeft en natuurlijk nooit de belastingdienst heeft kunnen belazeren moet nu bloeden. Mensen met een maandsalaris van 500-700 euro moesten het laatste jaar 10% inleveren. Bovendien werd onderwijs, gezondheidszorg en het klein beetje sociale staat afgebouwd. Nu moesten ze bovendien een \’solidariteitsbijdrage” betalen.

  @Spyridon. Dat verklaart ook waarom Zwitserland na het Verdag van Maastricht geen énkele aansporing kreeg om mee te doen met de EU en hun waardeloze munt. Als énige land! Want is financiële vrijstaat voor het internationaal duister grootkapitaal. Zwitserland is de kluis van heel graaiend en illegaal oppottend Europa.
  Dat was 70 jaar geleden precies net zo. Volgens mij de reden waarom Hitler en zijn derde rijk Zwitserland met rust liet.

 9. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  De menigte op Syntagma en elders in Griekenland ziet het aankomen.
  Eerst een enkele rode vlag. En steeds meer Griekse vlaggen intussen, ze zijn allang in de meerderheid.
  En misschien wordt het dan wel links+rechts Griekenland tegen de rest, in plaats van tegen elkaar.
  Doemscenario.

  Niet eens zo bij stilgestaan maar zou zomaar kunnen: De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Zoiets.
  Samen tegen de rest v.d. wereld. `k Zag net zoiets op één vandaag, reportage over arme Grieken op een eiland die samen de rijke kongsi’s dwingen ook te betalen voor hun schaarse drinkwater.

Reacties zijn gesloten.