Minder Alexander Pechtold

Tsja, daar sta je dan.  Jij, als ‘liberale voorvechter’ van een open en democratische samenleving wilt debatteren met Schlümpfe-Führer Wilders naar aanleiding van diens oproep tot etnische zuivering en – guess what – der Schlümpfe-Führer wil niet!

Je verwacht het niet hè. Wat een verrassing: iemand die zich zo precies aan feiten houdt  (hoe onaangenaam ze ook voor hemzelf zijn), die nog nooit te betrappen is geweest op een leugen of een grievende opmerking in het vuur van het open en eerlijke debat dat het afgelopen anderhalf decennium in Nederland gevoerd is en waarvan het door iedereen zonder enige reserve onderschreven uitgangspunt is  ‘Iedereen doet mee en iedereen wordt gewaardeerd. Punt uit’…. en dan weigert zo’n integer man, zo’n rolmodel van beleefdheid, correctheid, fatsoen en omgangsvormen, zo’n welhaast ook wandelende encyclopedie van kennis over gelijk welk onderwerp ook met jou in debat te gaan over zijn uitlatingen. Hoe bestaat het.

Volgens mij zijn er twee mogelijkheden. Alexander Pechtold is echt dom en zal het ook nooit snappen of, wat ik waarschijnlijker acht, met zijn mislukte poging (waarvan hij ook van te voren met een flinke mate van waarschijnlijkheid kon weten dat het een flop zou worden) met der Schlümpfe-Führer in debat te gaan belazert hij willens en wetens de boel en tracht uitsluitend politiek voordeel te halen over de ruggen van diep geschrokken en gekrenkte Marokkaanse medeburgers van dit land.

Maar laten we eerst het eerste even aannemen en ervan uitgaan dat Alexander Pechtold een beetje dom is en niet helemaal snapt wat er het afgelopen decennium en langer gebeurd is. Denkt de baas van D66 werkelijk dat Witlerr ook maar een spetter geïnteresseerd is in feiten? Zijn leven is één grote leugen.

Kan Pechtold zeggen ‘dat weet ik wel maar het gaat mij erom de achterban van de heer Wilders (let even op hoe hij in parlementaire kringen altijd en o zo onterecht wordt aangeduid) te laten inzien hoe fout de eenmans-partij PVV is.’ Alweer fout. Ook die is niet geïnteresseerd in feiten. De meeste van die lui weten helemaal niet eens hoe je het woord schrijft. ‘Ja maar het zijn bezorgde burgers die je erbij moet betrekken en serieus moet nemen’ hoor je dan van Pechtold en anderen die hun meninkjes trouwens ook graag ventileren op een rifapen-blog als dat van Bert Brussen. Echt waar? Volgens mij is uit een aantal onderzoeken de afgelopen week gebleken dat zo’n 85 à 90% van de ‘bezorgde burgers’ die in opdracht van hun Schlümpfe-Führer gestemd hebben op de lokale PVV-clown dan wel lokale xenofoob vierkant achter de oproep van Witler staat tot etnische zuivering. Die ‘bezorgde burgers’ interesseert het geen zak wat een dergelijke oproep teweeg brengt en hoe dwaas het wereldbeeld wel is waar het uit voortkomt. Maar het maakt wel duidelijk wat het voor lieden zijn: op zijn zachtst gezegd types die je juist nérgens bij moet betrekken op straffe van het veroorzaken van niets dan een hoop ellende voor mensen die daar niet om gevraagd hebben.

Wie overigens wil weten hoe die ‘bezorgde burgers die je erbij moet betrekken’ eruit zien  moet zich even de beelden van die hooivorkenbrigade bij die flat in Leiden voor de geest halen. Lekker geheel niet gehinderd door feiten staan joelen en zwaaien met hooivorken en ’s avonds een podium van – ‘uiteraard’ zou ik zeggen – Pauw en Witteman alwaar zeer dreigende taal kon worden uitgeslagen. Neem maar van mij aan dat die ‘bezorgde burgers die je erbij moet betrekken’  geen spetter geïnteresseerd zijn in welk debat of discussie ook. Trouwens, dat ‘erbij betrekken’ geldt blijkbaar niet voor asielzoekers die na maanden foltering en vernedering in gevangenschap door de bendes van Schreibtischmörder Teeven (vast en zeker ook ‘bezorgde burgers die je erbij moet betrekken’)  ook met instemming van Alexander Pechtold een vliegtuig in geknuppeld worden om ergens in een ver, vreemd land gedumpt te worden.

Mij lijkt eerder aannemelijk dat Pechtold er bewust voor koos een show op te voeren over de ruggen van door de oproep tot etnische zuivering angstige Marokkaanse schoolkinderen en hun diep bezorgde en gekrenkte ouders. Per slot van rekening, elke stem is er één. Hoe meer stemmen voor hem, hoe makkelijker de fascistoïde dwangmaatschappij die ook Pechtold met zijn ‘constructieve oppositietje spelen’ ten aanzien van Bruin II (door samen te werken met een schedelmeterskabinet is elke aanval op Witler sowieso  ongeloofwaardig) voorstaat, erdoor is te drukken. Ten behoeve van de banken waar ook D66-partijgenoot Boele Staal de woordvoerder en pleitbezorger is. Pechtold maakt het geen zak uit of je Marokkaan, Turk of Chinees bent, of je blank of zwart bent, moslim of christen dan wel hindoe… als je je maar het schompes werkt voor de bankenvriendjes van de surrogaat-verzetsstrijder, elke dag in angst zit omdat je à la minute ontslagen kunt worden en van je brood en je dak beroofd kan worden omwille van de winsten en zo snel mogelijk dood gaat als je niet meer kunt werken.

We zullen het maar niet hebben over de vraag waarom er nooit een debat is geweest over ‘etnisch monopolie’, ‘we moeten ze tot op het bot vernederen’, ‘dijkdoorbraken’, ‘ze gaan allemaal op kickboksen zodat ze mensen beter in elkaar kunnen trappen’, ‘hier spreken we Nederlands’, ‘genocide op Palestijnen is om je te bescheuren van het lachen’,  ‘een baan voor u in plaats van een Polen-hotel’….

Dat zijn geen verwijzingen naar uitspraken van Schlümpfe-Führer Wilders maar van de politieke vrienden en bondgenoten van het moment – de partners in crime zo u wilt – van Pechtold.

Uitspraken die je net als die van Hitler-kloon Wilders kunt samenvatten met het woord ‘minder’ zo niet met het begrip ‘oproep tot etnische zuivering.’

3 gedachten over “Minder Alexander Pechtold”

 1. Indien Alexander Pechtold een integer standpunt zou proberen te houden zou hij zich ten eerste vrij maken van de heersende spastisch-etnisch reflex en het verband tussen de broodnodige Integratie en het opkomende Fascisme door PVV en collaborateurs gesteund.

  PVV/Wilders en de rechtse kliek zijn in wezen de grootste probleem en tegenwerking voor de integratie naast de klassikale Xenofobie, Racisme, Discriminatie problematiek van Nederland.

  Heeft u enige politicus horen dit logische verband aanleggen? Neen?

  Dan heeft u hiermee een der grootste bewijzen voor de heersende spastisch-etnisch sociaal probleem van ons land.

 2. Zelden zo’n oliedomme reactie gelezen. Een typisch voorbeeld van iemand die zich intelligenter probeert voor te doen dan hij in werkelijkheid is. Afgezien van de inhoud van jouw reactie – stuitend dom, maar vooral warrig – is het wellicht aan te raden om eens een opfriscursus Nederlandse taal te volgen. Probeer het daarna nog eens..

 3. Ter verduidelijking van mijn eerdere post:

  – de heersende spastisch-etnisch reflex
  – de klassikale Xenofobie, Racisme, Discriminatie problematiek

  Hilarisch, dat iemand moeilijke woorden probeert te gebruiken waarvan duidelijk is dat hij de betekenis ervan niet echt begrijpt..

Reacties zijn gesloten.