Miljoenen oorspronkelijken van India moeten van Hooggerechtshof hun bos uit

De fascisering van India gaat aanzienlijk onopvallender in zijn werk dan die van elders – is ook langer aan de gang.
Op verzoek van bosbouwambtenaren, (voormalige) grootgrondbezitters en organisaties ter bescherming van wild *) heeft het Hooggerechtshof van India bepaald dat meer dan een miljoen Adivasi (oorspronkelijken) geen recht hebben te wonen in de bossen waar zij wonen. Er is een Forest Rights Act ter bescherming van de inheemse bevolking van India, en die wet wordt in dit geval juist tegen de bewoners gebruikt.

Het hooggerechtshof stelt dat de ontruimingen moeten plaatsvinden voor 27 juli, als het hof de zaak opnieuw bekijkt.
Organisaties van Adivasi willen evenwel een herziening van de uitspraak. De centrale regering heeft blijkbaar moedwillig de verdediging van de wet bij het hof nagelaten.

Bron

*) De rol van wildbescherming bij het onderdrukken van mensen die traditioneel in “wilde” gebieden wonen kan men lezen bij Colin Turnbull, The mountain people of George Monbiot, No man’s land.
Over leven en strijd in de bossen van India: Arundhati Roy, Walking with the comrades