Mijnbouwsector Canada schendt permanent mensenrechten

Het Permanent Volkerentribunaal heeft in een recent rapport vijf Canadese mijnbouwbedrijven en de Canadese regering verantwoordelijk gesteld voor zware schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika. Het pleit nu voor strengere regels van het internationaal recht.

Het Permanent Volkerentribunaal (Permanent Peoples’ Tribunal – PPT) is een internationale organisatie opgericht in Bologna op 24 juni 1979, door een aantal juristen internationaal recht, schrijvers en intellectuelen. Het onderzoekt schendingen van mensenrechten en van de rechten van autochtone volkeren en publiceert daar rapporten over.

Volgens een recent rapport van de PPT hebben vijf Canadese mijnbouwbedrijven zich onder meer schuldig gemaakt aan schendingen van de arbeidsrechten, milieuverwoesting, het ontkennen van het inheemse zelfbeschikkingsrecht en gerichte moorden van lokale leiders.

Canada wordt formeel verondersteld in het buitenland dezelfde rechten te respecteren als in eigen land, maar daar slaagt het land niet in, verklaart PPT-secretaris-generaal Gianni Tognoni. Hij is een van de acht rechters die zich over de zaak hebben gebogen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be