Migratie is een bizarre reden voor stoppen informatiepoging

De hoofdreden voor het mislukken van de informatiebesprekingen met VVD, CDA, D66 en GL zou migratie zijn. Dat is bizar vanwege verschillende redenen. Zo heeft Nederland slechts in een zeer beperkte mate invloed op de stroom migranten. Op de eerste plaats is migratie een Europese aangelegenheid. In de EU heeft Nederland weinig in de melk te brokkelen ten opzichte van landen als Duitsland, Frankrijk en Italië.

En veel landen in de EU kampen met een vruchtbaarheidstekort. Dat wil zeggen dat per vrouw minder kinderen worden geboren dan nodig zouden zijn om de bevolking stabiel te houden. Toevallig heb ik aan dat deficit onlangs nog aandacht besteed. Wanneer landen zwaar in de min duiken qua aanwas, zorgt dat op niet al te lange termijn voor flinke economische problemen. Dat betekent dat in Europa de druk zal toenemen om via migratie het vruchtbaarheidstekort te compenseren.

In de EU zou Nederland ernaar kunnen streven zich zeer hard op te stellen tegen migranten in de trant van Hongarije of Polen. Maar de EU krijgt langzamerhand genoeg van de opstelling van Hongarije en kompanen. Zo heeft eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos verschillende malen ultimatums gesteld aan landen die weigeren vluchtelingen op te nemen. Het Europese vluchtelingenbeleid zal vroeger of later zeker zijn beslag krijgen.

Zelfs als Nederland een zo hardvochtig mogelijk land voor migranten wordt, blijft een veilig land aantrekkelijk in vergelijking met de grote kans dat je te maken krijgt met oorlogsgeweld. Dat wil zeggen dat de migranten sowieso zullen blijven komen.

In het kader van de situatie in de EU lijkt het politieke gehannes onder de Haagse stolp een theaterstukje voor de mensen in het land – om het in wiegeliaanse termen uit te drukken. Ook de rechtse partijen weten dat ze nauwelijks invloed op de migratiestromen hebben. Maar om Wilders niet nog meer ammunitie te verschaffen hebben ze deze show opgevoerd: ze doen er zogenaamd alles aan om migratie te beteugelen.

Zo regeert Wilders stiekem mee. Angstig om stemmen te verliezen aan Wilders schuurt het beleid in Nederland steeds meer tegen een xenofoob wilderiaans beleid aan.