Met dank aan de PvdA: toelage Wajong verlaagd

Jetta. Illustratie: Wikipedia

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (WAO/WAZ/WIA/Wajong) wordt door het kabinet verlaagd van  € 212,06  naar € 176,27. Arbeidsongeschikten maken nogal wat extra kosten en de tegemoetkoming is bedoeld om hun leven iets draaglijker te maken. Een aantal jaren geleden was de tegemoetkoming nog dik 300 euro, maar dat bedrag is inmiddels dus zo ongeveer gehalveerd.

Het schijnt beter te gaan met de economie, maar Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma vinden dat uitkeringsgerechtigden daar niet van mogen profiteren. De verlaging wordt door het kabinet vol trots gepresenteerd als een bezuiniging die de schatkist maar liefst 45 miljoen euro oplevert.