Merkiespijn

Af en toe doet een onbenullig stukje je pijn. Waarom? Weten doe ik het niet zeker. Misschien juist om de onbenulligheid van iemand van wie je mag verwachten dat die slimmere opinies te berde brengt. Ik heb het hier over Judith Merkies. Nooit van gehoord? Waarschijnlijk terecht. Maar ze blijkt europarlementariër voor de PvdA te zijn. En ze schreef op Joop: Laat jongeren weer meedoen.

Het artikel handelt over jeugdwerkloosheid. Dat is op zich een serieus probleem. Maar dat is dan ook zowat het enige van belang wat ze opmerkt. Het begint al met de ondertitel: ”De politiek moet snel maatregelen nemen om te voorkomen dat jeugdwerkloosheid de samenleving ontwricht en de crisis verergert.” Als iemand begint met de politiek, weet je al dat het foute boel is. De politiek bestaat uit tal van stromingen. Sommige interesseert de jeugdwerkloosheid geen bal. Die hebben bijvoorbeeld alleen maar belangstelling voor minderheidje pesten, hetzij moslims, hetzij joden, hetzij homo’s, en ga zo maar door. Als ze had geschreven over een plan van de sociaal-democraten ter bestrijding van de jeugwerkloosheid, was ze al een stuk geloofwaardiger geweest. Dat doet ze niet om de eenvoudige reden dat de sociaal-democratie geen plan heeft. Merkies komt niet verder dan het obligate ‘ervaringen uitwisselen’.

Ik kan me nog voorstellen dat je de jeugdwerkloosheid een belangrijker probleem vindt dan de werkgelegenheid van de bijna gepensioneerden. Jongeren die niet werken, ontwikkelen hun vaardigheden niet of nauwelijks. In de toekomst zullen die vaardigheden waarschijnlijk hoognodig zijn. Dan zou je kunnen pleiten voor een hernieuwde invoering van plannen om ouderen vervroegd met pensioen te laten gaan, zoals de SP onlangs deed. Maar dat doet ze uiteraard niet. De PvdA heeft net ingestemd met een vervroegde invoering van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ze herhaalt maar weer eens een oud mantra van de sociaal-democratie over een jeugdwerkloosheidsplan. Die plannen zijn al zo oud als Methusalem en ze hebben nog nooit adequaat gewerkt. De simpele reden daarvoor is dat jeugdwerkloosheid niet los valt te koppelen van de totale werkloosheid. De werkloosheid in Europa is een gevolg van de eurocrisis. Die moet als eerste aangepakt worden. Daarvoor zou de sociaal-democratie een oplossing kunnen geven. Daar kan de kiezer het al dan niet mee eens zijn. Zo ja, dan stemt die voor de sociaal-democratie, zo nee, dan niet. Maar de kiezer heeft die keuze niet eens. De sociaal-democratie is intern hopeloos verdeeld over Europa. Er bestaat geen plan.

Merkies leidt met haar epistel over jeugdwerkloosheid vooral de aandacht af van de echte problematiek. Misschien ben ik daar het meest boos over.

2 gedachten over “Merkiespijn”

 1. Judith Merkies is aan de ene kant symbolisch voor de manier waarop de PvdA zijn (haar) mensen selecteert, zeker. Ze is een briljante jonge ambtenaar in Brussel. De Wouterbossianen zetten haar op de EU parlementslijst.
  Ik kwam haar toen voor het eerst tegen bij de Brusselse afdeling van de PvdA. En ik zag een mens, een vrouw, met ideeën, met idealen. Met een goede manier om daarover te communiceren.
  Ze was niet bang om tegen de toenmalige PvdA-stroom in te gaan. Thijs Berman, de kop van de zielige PvdA-fractie in het EP, trouwens evenmin. Een sterk koppel, dat de wind aan alle kanten tegen heeft.
  Aan de andere kant is Judith symbolisch voor het verraad waarmee de VVD en de PvdA zijn omgegaan met de Europese dimensie van de Nederlandse belangen. Geen van beiden durft ècht verantwoordelijkheid te nemen voor de zware keuzes van de EU. We worden afgescheept met verhalen over 2% plus of minder op de EC begroting.
  Correctie: Niemand heeft het opgepikt, voorzover ik weet, maar @diederiksamson hield echt wel een betoog voor versterking en democratisering van Europa bij de regeringsverklaring.
  Dus. Apieklus. @judithmerkies doet in elk geval een POGING om jeugdwerkloosheid op de agenda te krijgen.
  Dat is heel wat meer dan wat CDA, D66 en VVD in het EP doen. De SP deed tot voor kort ook helemaal niets. Zoekt nu zijn meer positieve rol. De schandelijke 5 (!) zetels van de PVV in het EP, op het ogenblik bezet door drie clowns onder leiding van Stassen, helpen ook al niet.
  Kortom, toevallig of niet, @judithmerkies is een slimme en integere persoon, die veel zou kunnen betekenen voor een succesvol Nederlands beleid in de EU.
  Maar, akkoord, Sjaak Scheele, ik zou me ook een heel wat doeltreffender sociaaldemokratische benadering van de problemen kunnen voorstellen.
  De oplossing ligt niet in het critiseren van de creaturen-van-dienst, maar in strijd voor een nieuwe Europese aanpak. Bij de PvdA, maar ook bij de SP en GL.
  DIXI 🙂

 2. @1 Huib,

  Ik begrijp dat Merkies als europarlementariër voor de PvdA met heel heel belangen rekening moet houden en dat ze niet vrijuit kan schrijven. Maar kan ze niets beters produceren dan aangehaald stukje over jeugdwerkloosheid?

Reacties zijn gesloten.