Mensenrechten zijn linkse hobby

Wie nemen we serieus? Minister van binnenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May (Tory) of Lilian Helder, Partij voor de Vrijheid? Beiden willen af van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

MOTIE VAN HET LID HELDER
Voorgesteld 13 maart 2013
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) buiten controle van nationale parlementen staat en landen dwingt, democratisch tot stand gekomen beleid op nationaal niveau te herzien;
constaterende dat het EHRM zich jurisdictie toe-eigent tot in vergaande details;
constaterende dat de nationale soevereiniteit gewaarborgd kan worden indien Nederland niet meer gebonden is aan uitspraken van het EHRM;
verzoekt de regering, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) op te zeggen;
verzoekt de regering tevens, de secretaris-generaal van de Raad van Europa hiervan in kennis te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.
Helder

Stemming hierover dinsdag.
Misschien kan de PvdA vast oefenen voor het verdere bondgenootschap met de PVV wat betreft strafbaarstelling van “illegalen” en etnische registratie door deze motie te steunen…

11 gedachten over “Mensenrechten zijn linkse hobby”

 1. Nooit verwacht dat dit in ons land in stemming gebracht zou worden.
  Maar ja het raakt haar niet, zij valt onder de rechten vamn de onmens.

 2. De vraag is : Wat plannen de PVV fascisten dat ze geen last willen hebben van de mensenrechten -commissie , Uitzettingen op etnische gronden ??, Moslim-internering kampen ?? Apartheid ??? Rutte steunt alles om Rutte 3 op te kunnen zetten ..

  Ik vermoed als een van de eerste voorstellen om “de AOW te redden ” dat zowel degene die er recht op zou hebben als haar/zijn ouders in Nederland geboren dienen te zijn , na de AOW word dit natuurlijk naar ALLE sociale programma’s én het stemrecht uitgebreid , waarbij de PvdA “uit noodzakelijkheid ” voorstemt … en Marcoush uit dankbaarheid de opvolger van Asschers overgrootvader mag wezen en de “Allochtonenraad “mag voorzitten …

 3. En zo krijgt de fascistische dictatuur steeds meer gestalte. Want of die motie van dat stuk PVV drek het nou haalt of niet..het feit alleen al dát mensenrechten naleven ter discussie staat is al om je dood voor te schamen.
  Maar ik hoop dat er een dag komt dat Asscher, Helder, Teeven en nog zo wat van dat schorem moet gaan vrezen voor de naleving van hún mensenrechten…

 4. Hier gaat Wilders weer de fout in. Juist het EVRM is een krachtig wapen in de strijd tegen fundamentalistische moslims.

  Maar ja, helder zien is niet de kracht van Helder

 5. Rechtsdenkenden = een misplaatst blank supioriteits gevoel. Deze wereld veranderd te snel voor dit soort lui. Een laag IQ en een minderwaardigheids complex liggen hieraan ten grondslag. Ook alzheimer want het binnenhalen van buitenlandse loonslaven komt door rechts wiegel en van Agt weten daar alles van en bij de PVV schijnen ze dat “feitje” collectief te zijn vergeten. Verder vergeten deze oud kolonialen dat wij niet meer de enige zijn met buskruid en dat rechts eeuwenlang heeft gezaaid wat we nu aan het oogsten zijn. Laf egoistisch psychotisch dom en bang is de rechtsdenkende

 6. @4 Sjaax , verduidelijk dat standpunt eens , het westen steunt met mensenrechten als excuus juist de Al Qaida takken in Syrië ….

 7. @6 Al,

  Met de mensenrechten in de hand kun je bijvoorbeeld een of andere onzinnige fatwa bestrijden. Zo heeft de Oostenrijkse imam Feiz Mohammad een fatwa tegen Wilders uitgevaardigd, waarin de imam tot onthoofding van Geert opriep. Als je het EVRM opzegt, kun je op grond van dat verdrag je morele gelijk niet meer halen en moslims belasteren.

  Ik weet wat betreft de situatie in Syrië niet waar je op doelt. Ik volg de gebeurtenissen daar niet zo.

 8. Bespottelijke motie; alleen de PVV zal waarschijnlijk voor die motie stemmen..

  En zo staan er meer tussen van de PVV.

  33 054, nr. 15 -de motie-Bontes over uniform toezicht door kantonrechters
  19 637, nr. 1615 -de motie-Fritsma over afzien van het nieuwe generaal pardon
  19 637, nr. 1616 -de motie-Fritsma over nimmer verstrekken van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd
  19 637, nr. 1617 -de motie-Fritsma over nimmer verstrekken van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen die niet hebben meegewerkt aan het terugkeerproces
  21 501-02, nr. 1229 -de motie-Van Klaveren/De Roon over verbreken van de banden met Egypte

  Wiens kotsbakje mag ik even lenen, die van mij is overvol.

 9. Het Nederland wat zo graag met het vingertje wijst naar andere landen indien het om schending van de mensenrechten gaat; is zelf al jarenlang 1 van de grootste schenders van deze mensenrechten in de wereld.
  Maar ja; het probleem is dat we als Nederland al jaren vertegenwoordigd worden door figuren die een stalen plaat voor hun kop hebben die zelf niet zien dat ze zich in het buitenland belachelijk maken.
  Zie hieronder,

  In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) staan de 30 belangrijkste burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van de mens. De Verenigde Naties (VN) stelden de Verklaring in 1948 op.

  Ondertekening UVRM door Verenigde Naties

  Deze rechten gelden voor iedereen, altijd en overal. Zoals het recht voor je mening uit te komen, het recht op onderwijs, op eten en op een dak boven je hoofd.
  De landen die lid zijn van de VN hebben hun handtekening onder de universele verklaring gezet. Daarmee hebben ze verklaard deze rechten te respecteren.

  Rechten van de mens

  In de UVRM staan rechten die een gemeenschappelijk stelsel van waarden en beginselen zijn in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Het gaat om rechten als:

  1) het recht op leven, vrijheid en veiligheid;

  Dit geld dus niet voor een asielzoeker en mensen die in een uitkerings situatie terecht zijn gekomen en hun huis uit gezet worden omdat ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

  2) vrijwaring van slavernij, foltering, willekeurige aanhouding/detentie;

  Dit geld dus niet voor mensen die in de WW en of bijstand terecht komen want die kunnen verplicht worden tot slavenarbeid.

  3) gelijkheid voor de wet;

  Gezien het aantal frauderende prominenten wat hier op deze site al de revue gepasseerd is en die er zonder kleerscheuren mee weg komen hoeft dit geen uitleg meer.

  4) vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering;

  Ook dit punt hoeft gezien de vele discussies die er op deze site al aan gewijd zijn geen uitleg meer en schijnt alleen nog voor bepaalde personen uit onze samenleving te gelden (kots) die kopstukken als Mozcowitz in kunnen huren .

  5) het recht op privacy en bewegingsvrijheid;

  Dit geld dus niet voor bejaarden en mensen met een uitkering want dan staat de gestapo op de stoep.

  6) het recht op een eerlijke rechtsgang;

  Zie punt 3

  7) het recht deel te nemen aan het politieke proces;

  Dit recht heb je wel; maar of je ook invloed hebt?

  8) het recht op een behoorlijke levensstandaard (toereikende gezondheidszorg, voeding, kleding, huisvesting);

  Bij dit punt vraag ik mij echt af wat er verstaan word onder een behoorlijke levensstandaard gezien het feit dat er voedselbanken nodig zijn om mensen in leven te houden; en mensen zonder pardon uit hun huis gezet kunnen worden; het recht op AOW terug gebracht is tot 50% van het sociaal minimum en gezondheidszorg finaal uitgekleed word.

  9) het recht op eigendom;

  Als je geld genoeg hebt.

  10) het recht op arbeid en gelijk loon voor gelijke arbeid;

  Als er arbeid is; en als je geen gastarbeider bent want die mogen onderbetaald worden.

  11) het recht op onderwijs;

  Als je maar geld hebt.

  12) het recht op vrije deelname aan het culturele leven.

  Geld dus niet voor ouderen en of mensen in een uitkeringssituatie want dan kun je beschuldigd worden van samenwonen of kosten delen.

  Al deze rechten gelden voor iedereen zonder enig onderscheid in ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

 10. @jvdh, weet je nog toen jij net bezig was met deze site opstarten rees de vraag of Wilders/PVV fascisten zijn?
  Waar liggen de argumenten en bewijzen voor het fascistische aard van PVV/Wilders.

  Hier dus: het poging voor opzeggen van de Europese verdrag voor de Mensen Rechten is het directe bewijs voor de fascistische aard van de PVV, zijn Leider, parlementaire groep en aanhang.
  (Met de goedkeuring van Halsema en Rutte die ze volstrekt normaal vinden, dit moeten we nooit en nimmer vergeten.)

  Ook al zouden ze achter de brede rug van andere cryptofascisten schuil gaan staan, verandert in wezen niets in deze zaak.

 11. Dit zou een der slechte mogelijke nieuws voor Sjaax moeten zijn want het betekent direct dat er krachten in Europa aanwezig zijn die naar een dictatuur streven.

  Dit is de enige mogelijke conclusie.
  De Dictatuur begint direct bij het opzeggen van de EVMR.

Reacties zijn gesloten.