Meningen verschillen over handelsakkoord tussen EU en Canada

De Nederlandse Rijksoverheid vindt bij monde van haar vertegenwoordiger minister Liliane Ploumen:

Het handelsakkoord tussen de EU en Canada levert de Nederlandse economie naar verwachting jaarlijks € 600 miljoen tot 1.2 miljard euro op. (Rijksoverheid.nl)

Maar dat juichverhaal wordt getemperd door DeWereldMorgen:

[Er is sprake van] “de stille opkomst van een machtig investeringsregime dat honderden landen heeft verstrikt in een systeem dat bedrijfswinsten boven mensenrechten en het milieu stelt.”

Het is in dit geval niet moeilijk de reële vooruitzichten van propaganda te onderscheiden. Het voorbeeld van de EU, waar een ondoorzichtige bestuursconstructie de economie van de EU-landen bepaalt, zonder al te veel democratische democratische controle, krijgt langzamerhand mondiaal navolging, of in feite meer dan dat. Waar in de EU nog iets als een Europees Parlement bestaat, ontbreekt die overkoepelende waakhond geheel en al bij de vrijhandelsakkoorden.