Media op hun nummer gezet!

Soms kan de politiek ook best wel aardig zijn, dit in tegenstelling tot de vermoeiende en irritante aanvallen op de Islam, vooral als het dan nog geestig wordt gebracht. De kalm voortkabbelende niet-te-snappen beek van de Brexit krijgt haar hoogtepunt als op de tv weer de stem van Mr Speaker te horen is: “The Noes have it, the Noes have it” . Dit is waarlijk een streling voor het oor en een ware poëzie van het zuiverste politieke water; compleet anders als de Nederlandse Mrs. Speaker wederom met een voorzichtige, broze stem zegt: “Meneer Kuzu, uw tijd is om en ik draai uw microfoon dicht”.  Neen, geef mij maar de Engelse politiek.

Maar ook in de Nederlandse politiek of aanverwante gebieden gebeuren leuke, bijzondere zaken. Zo bijvoorbeeld het bericht dat volop in de midstream media werd gebracht, dat ex-PVV’er Arnoud van Doorn directeur a.i. was geworden van het Cornelius Haga Lyceum. Een fantastische stap, maar mooier was nog het feit, toen men er achter kwam dat het een 1 april grap was. Toen waren de poppen aan het dansen, de rapen gaar, want zoiets doe je niet met de media. Je zou de koppen eens moeten zien: ‘Genoeg 1-aprilgrappen, maar die van het Haga Lyceum ‘kwalijk en dom’’ (NOS), ‘De donkere kant van de 1-aprilgrap van Cornelius Haga Lyceum’ (AT5), ‘Haga Lyceum loog over 1 april grap’ (Telegraaf)  en ga zo maar door, tot aan een stuk van Bas Paternotte toe.

De hoofdredacteur van het NOS-journaal Marcel Gelauff, noemde in een artikel de 1 april-grap “kwalijk, dom en kortzichtig” om daarna in hetzelfde artikel huilie huilie te doen, net als een klein kind dat zijn reep chocolade is afgepakt. De goede man kan echt niet het fijne van deze grap zien, het was een meesterlijke zet.

Neen, sterker nog, de krant mag wel meedoen in de aanvallen richting het Cornelius Haga Lyceum en het Salafisme, want dat heet nu eenmaal inburgering en hoort bij je opvoeding. Maar als het Lyceum eens terug pakt, dan staat ieder meteen op zijn achterste poten.

De school heeft de grap meesterlijk opgezet, waarbij de mededeling dat het een grap was (via nu.nl), nog bijna mooier was: “Wij danken de media die ons geholpen hebben om een (in Nederland) vanaf het jaar 1561 bestaande traditie levend te houden”, schrijft de school. “De kinderen hebben van dit ‘burgerschapsevent’ genoten, zo houdt ook het Cornelius Haga Lyceum Nederlandse tradities in stand.”

De manier om dit naar buiten te brengen verdient alleen al een compliment om over de rest nog maar te zwijgen. Want elke keer, los van het onderwerp, draait het toch weer om de  aanvallen op de Islam, aanvallen op de Profeet (vrede zij met hem) en aanvallen op het Salafisme. Om maar weer eens aan te geven waar het woord Salafisme vandaan komt, plaats ik hier nog eens wat regels uit het artikel ‘Wat is het Salafisme?’ van de site as-sunnah.nl (uit 2017): “ … Het woord salaf betekent ‘voorganger’. Het ‘salafisme’ verwijst naar een nabootsing van de Profeet en zijn metgezellen (de voorgangers) wat betreft begrip en het in praktijk brengen van de islaam – volledig vrij van latere toevoegingen. Deze toevoegingen leidden tot het ontstaan van sektes en tegenstrijdige doctrinale wetsscholen. Het salafisme is kort gezegd: de authentieke, zuivere vorm van de islaam … “

Maar als een junk op zoek naar het volgende shot – verslaafd aan negatieve nieuwsgaring – is de aanvaller op de Islam nooit tevreden en dus wordt er nog maar een artikel de wereld ingesmeten en wel in het jaarverslag van de AIVD: ‘De AIVD constateert dat radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam.[…]’

De vraag is nu – en dat speelt me elke dag parten – wanneer is het voor deze negatieve camera obscura eens genoeg en wanneer wordt er gestopt met de aanvallen op de Islam, moslims, de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en het Salafisme. En daar kan ik dan aan toevoegen: wanneer begrijpt de AIVD, Nederland, en de rechtse politiek dat de Islam al heel lang ingeburgerd is in Nederland en Europa en de VS en daar ook zal blijven, ondanks de woorden van de AIVD, PVV, FvD, VVD, SGP en alle andere tegenpartijen in binnen- en buitenland.