Mauro moet blijven – maar hij niet alleen

Natuurlijk moet Mauro blijven! Daarom heb ik zojuist de internetpetitie onder die naam ook getekend. Natuurlijk is het onmenselijk een jongen die al negen jaar in Nederland woont het land uit te trappen. Het vereist hardvochtigheid om iemand die zich ergens thuisvoelt, banden heeft met pleegouders en bijbehorende familie, vrienden en vriendinnen enzovoorts, daarvan los te scheuren en af te voeren naar een land waar hij zijn leven zo ongeveer opnieuw moest beginnen. Tegenover die hardvochtigheid hoort menselijkheid te gelden, en dus: Mauro moet blijven. Maar laten we de zaak breder trekken, en wat dieper graven bovendien.

Laten we daarbij ook niet nalaten om de houding van de minister – en al zijn hardvochtige collega-politici – te hekelen. Ik lees in de NRC:“Minister Leers heeft vanmorgen aan de Tweede Kamer medegedeeld dat hij geen realistische mogelijkheid ziet om Mauro te laten bijven.”Aan  de diverse juridische opties – adoptie, reguliere verblijfsvergunning, studievisum – zouden bezwaren kleven. Natuurlijk zijn dat uitvluchten. Ministers hebben wat genoemd wordt een ‘discretionaire bevoegdheid’. Dat wil zeggen dat ze in individuele gevallen een besluit kunnen men men dat afwijkt van de standaardregels. In het geval van vluchtelingen kan dan bijvoorbeeld naar ‘humanitaire overwegingen’verwezen worden.

Een andere optie is dat de minister voor de gelegenheid een nieuwe categorie uitvindt van mensen die mogen blijven waar in dit geval mauro onder zou vallen. De Volkskrant wijst erop dat, toen het meisje Sahar – 14 jaar, tien jaar inn Nederland, afkomstig uit Afghanistan – de categorie “verwesterde asielzoekers die minstens acht jaar  in Nederland wonen” werd bedacht. Daar valt Mauro dus ook onder maar ja, zoals de Volkskrant aanstipt, Afghanistan is weer geen Angola, en Mauro heeft langer in Nederland gewoond dan Sahar. Maar er is door creatieve bureaucraten ongetwijfeld een sluitende formulering te vinden. Dat dit nu niet gebeurt, is ene keuze van Gert Leers, en het is onzin om dat te verpakken als ‘we hebben ons best gedaan maar helaas, we kunnen niets meer voor Mauro doen.’ Nee, ik geloof niet in de rechtmatigheid van al dit bestuurlijke gedoe. Ik wijs er alleen op om ermee te laten zien dat Leers’ beroep op overmacht onzin is.

Tegelijk is het geen vrije keus van Leers. Hij  dreigt Mauro te laten vallen, niet omdat de regelgeving niets anders toelaat, maar omdat Geert Wilders niets anders toestaat en daarbij gesteund wordt  door regeringspartij VVD. Die willen welbewust hardvochtigheid uitstralen, die willen afschrikking van mogelijk toekomstige vluchtelingen door, welbewust en dwars tegen wat mensen met nog enige menselijkheid voelen in, Mauro nu het land uit te werken. Deportatie van Mauro is een opsteker voor Wilders, en ook om die reden waard om te dwarsbomen. Want Wilders zal die opsteker gebruiken om zijn keiharde beleid nog nadrukkelijker te promoten en van Leers te eisen dat hij daarvan het willige instrument blijft. Uit dwangmatige trouw aan wetgeving en regelgevig, maar vooral uit slaafse loyaliteit aan onderkoning Wilders die mensenoffers van Leers eist om minister te mogen blijven, dáárom moet Mauro waarschijnlijk weg.

De zaak zelf is slechts opmerkelijk voor mensen die gewend zijn geraakt aan het feit dat het normaal is om wanhopige mensen die naar nederland gevlucht zijn, zonder pardon, generaal of anderszins, terug te sturen, een onzekere, angstige en vaak levensgevaarlijke toekomst tegemoet. Hoeveel mensen in vergelijkbare situaties als Mauro worden wel uitgezet, vrijwel zonder dat er een haan naar kraait? Het is goed, juist, terecht en bemoedigend  dat veel mensen in déze zaak zeggen: hó, dit kan zomaar niet! Maar laten we die houding dan uitbreiden. Want waarom zou het wél okay zijn a om iemand die hier acht jaar woont, of zeven, of zes, hetzelfde lot te laten ondergana dat nuMauro heel misschien bespaard blijft? Zijn mensen dan wezenlijk minder beschadigd en verwond door zoiets? Laten we ervoor zorgen dat Mauro blijft. Maar laten we er dan meteen voor zorgen dat precies gebeurt waar minister Leers bang voor is: de precedentwerking, het effect dat andere vluchtelingen die hier al jaren wonen, óók met succes hun deportatie kunnen dwarsbomen, daartoe geholpen door zoveel mogelijk mede-dwarsbomers.

En laten we verder gaan. De steun voor Mauro is hartverwarmend. Een deel van de argumenten ervoor zijn dat een stuk minder. Ik lees bij de petitie: “Mauro woont hier an negen jaar en dreigt snel te worden uitgezet naar Angola. Maar Mauro is geen Angolees. Mauro is een Nederlandse jongen” – Nederlands geworden, omdat hij al zolang hier woont. Die kant moeten we in de discussie dus niet op: een verblijfsvergunning als beloning voor spontane inburgering. Dat het onmenslijk is om iemand uit de familiekringen waar hij aan gehecht is los te scheuren, is waar en een geldig argument. Maar het argument zou precies even geldig zijn als die familie bestond uit hier wonende ‘niet-ingeburgerde’ (ik haat het begrip) Angolezen of Koreanen of Argentijnen of weet ik wat. Je maakt geen mensenlevens kapot door mensen van hun dierbaren te beroven, dat is de kern. Hoe Nederlands iemand is, is irrelevant. Zo op het ver-Nederlands-zijn van Mauro wijzen onderstreept de scheiding tussen ‘aangepaste’ mensen die rechten hebben, en onaangepaste mensen die dan blijkbaar – deze logica volgend – wél deportatie verdienen. En juist van die scheiding moeten we af: iedereen verdient het als mens behandeld te worden, en dus gevrijwaard te worden van bedreiging met deportatie. Ongeacht hoe verwesterd iemand wel of niet is. Het hele idee van ‘aanpassing’dat ‘beloning’ verdient is  nationalisme, en een handvat tot ondersheid, onderdrukking en uitsluiting. Dit soort dingen kan maar beter uit de argumentatie van solidaire mensen worden geschrapt, hoe goedbedoeld het in veel gevallen ook zal zijn.

Solidariteit met Mauro is een goede zaak. Maar het is vooral goed als het een vertrekpuntis voor méér, een handvat voor een breder verzet tegen de vervolging van vluchtelingen. Mauro moet blijven. Maar al die anderen die met deportatie bedreigd worden, enkel vanwege de ‘misdaad’dat ze een beter bestaan probeerden te vinden óók. Grenzen, grenscontroles, beperkingen van de bewegingsvrijheid, van staatswege afgedwongen en met geweld doorgedrukt, zijn zelf een aantasting van fundamentele menselijke rechten enw aardigheid. Dus zijn ze legitiem doelwit van een ieder die solidair met gevluchte mensen wil zijn. Daarom is het belangrijk dat degenen die nu zeggen: Mauro moet blijven, daar bijvoorbeeld aan toevoegen: en justitie moetJoke Kaviaar – solidariteitsactiviste en precies om die reden doelwit van vervolging door Justitie –  met rust laten. Dreigende deportatie van Mauro, dreigende hernieuwde arrestatie van Joke Kaviaar – het wortelt in hetzelfde onderdrukkingsbeleid dat totale verwerping en omvattende bestrijding verdient en vereist.

 Verscheen eerder op peterstormschrijft.blogspot.com. Auteur: Peter Storm.

76 gedachten over “Mauro moet blijven – maar hij niet alleen”

 1. Veel succes, dit recht hebben mensen in een democratie. Mocht Mauro kunnen blijven, dan is dat een dwaling, maar zo gaat dat in ons bestel, er gebeurt zoveel onzinnigs, dan valt dit nog wel mee.

 2. Trouwens, met dit soort vrienden (Spekman van de PvdA) heeft Mauro niet echt vijanden nodig.

  Dit zei Spekman (PvdA) gisteren tegen minister Leers:

  “Leers zet het mes op de keel van Mauro, en snijdt hem half door”.

  En maar blijven schreeuwen over de ’toon van het debat’ als er door de PVV iemand met een poedel wordt vergeleken. Nooit van m’n leven zal ik op die haatzaaiende PvdA stemmen.

 3. @2

  Geert zou zeggen dat is in spreekwoordelijke zin, beetje scherp debatteren, Henk & Ingrid, Jip & Janneke, niets aan de hand, moet kunnen

  de bedrijfspoedel was “slechts” denigrerend, voor haatzaaien is meer nodig

  bijvoorbeeld het beledigen van zo’n anderhalf miljard gelovigen

  op twitter is Geert heel stoer, als hij echt ballen zou hebben dan zou hij zonder beveiligers naar Afghanistan gaan om daar voor de lokale stamhoofden te pleiten voor homorechten en vrouwenrechten

  de PVV misbruikt minderheden voor het eigen politieke gewin maar daadwerkelijk discriminatie tegengaan dat is te veel moeite

 4. @3
  Ik herhaal het voor de duidelijkheid:

  Spekman (PvdA), gisteren tegen minister Gerd Leers:
  “Leers zet het mes op de keel van Mauro, en snijdt hem half door.” (!)

  Graag zou ik dit soort opmerkingen in de pers terugvinden, het was erg shockerend om dit gisteren live mee te moeten maken.

  Wat betreft je ‘suggestie’ dat Geert Wilders zonder beveiligers naar Afghanistan zou moeten gaan, ben je ooit in Afghanistan geweest? Ondergetekende wel en ik kan je verzekeren dat geen politicus daar zonder beveiliging heen gaat. Politici, VN, NGO’s zitten daar allemaal ingebunkerd en leven onder stringente security. Er zijn wel kleinere NGOs en journalisten die zonder beveiliging de hort op gaan, dit leidt dan o.a. tot verkrachting, ontvoering en dood van het journaille en hulpverleners.
  “Volslagen belachelijk” is dan ook van toepassing op deze opmerking van jouw kant.

  En met minister Leers, die volgens Pestman/PvdA “de keel van Mauro half heeft doorgesneden”, heeft het al helemaal niets te maken.

 5. @4

  Als je in Afghanistan bent geweest zul je wel ergere dingen gezien hebben dan die opmerking van Spekman.

  Zo blijven zeuren over een PvdA backbencher is volslagen belachelijk.

 6. @3 Waarom zou Geert Wilders naar Afghanistan gaan, überhaupt? (Hij is er trouwens minstens één keer geweest, waarschijnlijke meerdere keren.)
  Wilders gunt Afghanistan haar achterlijke krijgsheren en achterlijke mullahs van harte.
  Alleen in Nederland wil hij die achterlijkheid niet – en de exponenten van vrouwenhaat, homohaat, rituele slachtingen, minaretten, boerka’s etc.
  En Wilders was ook tegen het verlengen van de NL missie in Afghanistan, wat de PVV betreft was het allemaal welletjes geweest. Nederland heeft een exorbitante bijdrage geleverd aan de interventie in Afghanistan, helaas voor de Afghanen zal het volgend jaar weer volledig uit de klauwen lopen.

 7. @5
  Dat klopt, wat ik daar gezien heb is één van mijn redenen om PVV te stemmen.

  Die backbencher van de PvdA, Spekman, heeft gisteren voor de camera’s urenlang aan de microfoon staan brallen. Enig ‘zeuren’ van mijn kant is dan ook terecht.

  Wat Spekman/PvdA tegen minister Leers zei, is te walgelijk voor woorden:
  “Leers zet het mes op de keel van Mauro, en snijdt hem half door”.

 8. @ Nicky:

  “Alleen in Nederland wil hij die achterlijkheid niet – en de exponenten van vrouwenhaat, homohaat, rituele slachtingen, minaretten, boerka’s etc.”

  Enkele kantekeningen:
  – Joden slachten al eeuwen lang ritueel in Nederland.
  – De gemiddelde Henk en Ingrid zijn minder ruimdenkend wat betreft homo’s dan jij suggereert.
  – Vrijheid van godsdienst is een essentieel onderdeel van rechtstaat.

  “Nederland heeft een exorbitante bijdrage geleverd aan de interventie in Afghanistan.”

  Ergens aanwezig zijn is iets anders dan een exorbitante bijdrage leveren. Dat het nogal wat geld heeft gekost ben ik wel met je eens.

 9. @6

  wat heeft Hero er dan te zoeken als ze tegen het verlengen van de missie waren?

  precies hetzelfde verhaal met Europa, oh oh ze zijn zo tegen maar wel vrolijk eten uit de Europese ruif

  we hadden ons nooit in Afghanistan moeten mengen, zij moeten hun problemen oplossen, wij de onze

  die enkele boerka in Nederland is geen maatschappelijk probleem

  je kunt in het Nederlandse landschap maar weinig plaatsen vinden waar je geen kerktoren ziet, minaretten zul je moeten zoeken

  het ritueel slachten is een recht dat al eeuwenlang wordt beschermd door de grondwet en het beweerde dierenleed valt in het niet bij de door de PVV gesteunde bio-industrie

  uit onderzoek is genoegzaam gebleken dat de typische dader van haatincidenten tegen homo’s een blanke boer uit de polder is, wat doet de PVV daar tegen? niets

  wat doet de PVV voor vrouwenrechten? niets, sterker nog ze proberen het klokje terug te draaien op het gebied van vrouwenemancipatie

  dat PVVers de feiten negeren en leven in hun eigen droomwereld van onderbuiksentiment is pas achterlijk

 10. @7

  het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat je hier PVV stemt vanwege wat er in Afghanistan gebeurt

 11. @ Nicky: “Die backbencher van de PvdA, Spekman, heeft gisteren voor de camera’s urenlang aan de microfoon staan brallen.”

  Je kritiek op Spekman vind ik terecht, zijn moreel superieure toontje is volledig misplaatst. De PvdA heeft zelf (zoals ik elders al uiteen heb gezet) in het verleden in soortgelijke gevallen de andere kant uitgekeken en lijkt nu vooral politiek te willen scoren. Waren ze ook voor Mauro in de bres gesprongen als er een CDA-PvdA kabinet had gezeten? Ik heb zo mijn twijfels.

 12. @8
  Henk en Ingrid kunnen mij niet zoveel schelen, ik weet ook niet waarom Geert Wilders zo vaak over ze spreekt.

  Wat het ritueel slachten betreft, jammer dat je de actualiteit niet hebt gevolgd. Hoe kan het je zijn ontgaan dat het ‘koshere’ slachten door de PVV net zo verboden wordt als het ‘halal’ slachten?
  Alleen Kortenoeven was hier binnen de PVV tegen. Het is duidelijk dat Wilders deze principes niet in de uitverkoop zet voor de joodse lobby, en aan de islamitische lobby geeft hij sowieso niet toe.

  Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar bij lange na niet zo groot als dat van vrijheid op meningsuiting. En sommige zaken zijn niet verenigbaar met dit land, zie het boerkaverbod (ik hoop ooit een minarettenverbod mee te maken).

 13. @10 Dat schreef ik niet, het is onder andere een reden om PVV te stemmen, de islam in Nederland vond ik veel erger eigenlijk dan in Afghanistan.

 14. @ Nicky:

  “Wat het ritueel slachten betreft, jammer dat je de actualiteit niet hebt gevolgd. Hoe kan het je zijn ontgaan dat het ‘koshere’ slachten door de PVV net zo verboden wordt als het ‘halal’ slachten?”

  Je argument zou geloofwaardig zijn als dat verbod er dan 300 jaar geleden gekomen zou zijn en niet nu er toevallig ook een paar moslims ritueel zijn gaan slachten.

  “Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar bij lange na niet zo groot als dat van vrijheid op meningsuiting.”

  Dat is jouw persoonlijke mening, anderen denken daar anders over.

 15. @ Nicky:

  “Henk en Ingrid kunnen mij niet zoveel schelen, ik weet ook niet waarom Geert Wilders zo vaak over ze spreekt.”

  Misschien omdat Henk en Ingrid Geert aan stemmen moeten helpen? En bij stemmen gaat het uiteindelijk altijd over de centjes, want met alleen anti-islamisme/vreemdelingenhaat en een steeds leger loonzakje wint ook de Geert de oorlog niet.

 16. Nicky, dat jij het geluk hebt gehad in Nederland te wonen als Nederlands staatsburger (?) geeft je nog niet het recht om je af te keren van mensen die het minder goed hebben getroffen. En hou alsjeblieft op met je gejank over Hans Spekman. Die man is 1000 maal meer waard in alle opzichten dan die hele schijterige Geert van jou.

  Dat jij het oke vindt dat een jongen als Mauro (en gelijke gevallen) gewoon uit Nederland geschopt worden typeert jou voor mij als onmens. Door mensen zoals jij schaam ik me soms dood.

 17. Jos hoe kun je dit over een betrokken mens als Hans Spekman zeggen? Ga je schamen! O nee, schaamte en betrokkenheid bij medemensen is een PVV’er vreemd. Eigen ikke eerst wordt geleerd in de sekte. De rest kan stikken.

  Ow en Nickyy, mag ik even voorbeelden van hoe erg de islam in Nederland is? Wat heb jij daar voor last van?

 18. Alleen in Nederland wil hij die achterlijkheid niet – en de exponenten van vrouwenhaat, homohaat, rituele slachtingen, minaretten, boerka’s etc.
  Er is in Nederland geen sprake van wat je hierboven opsomt. Er is zelfs niet eens een moslimprobleem. https://krapuul.nl/blog/49580/er-is-geen-moslimprobleem/
  er is slechts een probleem met rabiaat rechste racisten en xenofoben en misogyne types die achter
  wilders en consorten aanlopen.

  Hou nou eens op met je mantra: `Wat Spekman/PvdA tegen minister Leers zei, is te walgelijk voor woorden: “Leers zet het mes op de keel van Mauro, en snijdt hem half door”.’
  Dat gezemel komt door je obsessie met ritueel slachten. Er worden wel ergere dingen gezegd door je onwelriekende Meester. 😥

 19. Nicky Schreef:

  @10 Dat schreef ik niet, het is onder andere een reden om PVV te stemmen, de islam in Nederland vond ik veel erger eigenlijk dan in Afghanistan.

  Je bent een Wilderiaanse leugenaar. Bovendien lul je uit je nek want je hebt nog nooit last gehad van de Islam. Niet in Nederland en nergens niet.
  Het kan natuurlijk wel zijn dat je last hebt gehad van moslims die het niet pikken dat jij in opdracht van je Geestelijk Leider Wilders hen vals beschuldigd.
  Wedden Nicky dat jij niet in staat bent om op maar één puntje aan te tonen dat je ooit last hebt gehad van de Islam? Net als je Grote Leider.
  Maar Nicky, je Leider is een lafaard. Lafaards zijn de meest verachte mensen die er bestaan.
  Probeer in ieder geval die naam kwijt te raken.

 20. @ Keira:
  Spekman zal best bevlogen zijn maar moet zich realiseren dat hij niet op persoonlijke titel spreekt maar namens een partij die bij deze hele problematiek in het verleden zelf nooit erg consequent is geweest.

 21. @ Nicky:
  Sorry??? Haatzaaiende Pvd A???? Volgens mij geeft de mheer Spekman precies weer wat er met Maquro gebeurt. En dat wordt gedaan door onze regering die slaafs is aan de PVVmet

 22. Na alle jaren dat je hier bent, ben je van ons Mauro. Dus moet je hier ook blijven!
  Schande aan dit kabinet, die wat mij betreft hierom ter plekke kan vallen, wel direct!

 23. Yvonne Schreef:

  ben je van ons Mauro. Dus moet je hier ook blijven!

  Kleine correctie “ben je OOK van ons Mauro. Dus moet je hier OOK blijven!”

 24. Nicky liegt dat hij barst! Hij is nooit in Afghanistan geweest. Hij aapt alleen zijn neo-nazistisch addergebroed van de PVV na. Nog te stom om zelf iets te bedenken!

 25. Nicky, waarom ben jij bang voor moslims? Kom even niet aanzeiken met het verhaal van ‘ik heb niets tegen moslims maar…’ dat soort lulverhalen ken ik al genoeg. Ik zie de vliegende tapijten, de minaretten hier in dit kutdorp waar ik woon ook niet zo snel verschijnen. Wordt jij elke dag geneukt/beroofd door een Marokkaan? Nee hè? Jij bent gewoon bang voor de muzelmensen, alleen zul je dat niet durven toegeven. Jiju bent de dapperste aller dapperen, behalve als er een moslim staat, dan ben jij een van diegenen die zeven kleuren stront schijt en hard om Geert Wilders roept. Wat niet deugt, deugt niet, en daar wil ik ook best een criminele marokkaan onder schuiven, maar de PVV’ers zijn gewoon scvhijterig voor alles wat ‘anders’ is, of het nu de kunstenaar, de marokkaan of de intellectueel is… Leg mij eens uit waarom ik iets tegen moslims moet hebben, Leg mij dat eens uit…

 26. [vraagje aan de webmaster]
  Vraag me nog steeds af waarom dat balkje onder elke reaguur rood oplicht als de muisaanwijzer er over heen gaat. Is het niet technisch zo te maken dat het bij bepaalde reaguursels daarintegen ook zwart [met event. een kkkkruis of een hakenkruis erin] oplicht als waarschuwingssignaal. Enerzijds om veel ergernis te voorkomen en anderzijds om de lezer die nog geen eelt op z’n/h’r ziel heeft, die die nog met foute beïnvloeding van het padje kunnen raken dus [wat niemand bij Krapuul op zijn geweten wil hebben, toch?]. Als dan toch elke foute reaguur hier geplaatst kan worden als die de regels weet te omzeilen met prietpraat dat nergens op slaat maar wel een intrigantendoel dient.

  Ja ik weet het, deze reaguur is tegen de regels maar toch. Het zou een vernieuwing zijn die veel gehakketak voorkomt omdat bij voorbaat al duidelijk is waar [of met wie] de lezers mee te maken hebben. Deze maatregel gaat verder dan een + of – beoordeling die je op veel site’s ziet en die vaak hun functie verliezen doordat niet iedereen eraan deelneemt. Daarom zou die beoordeling dan ook geheel, en na enige tijd na een aantal reaguurs en redactieoverleg, aan de redactie moeten worden overgelaten. :mrgreen:

 27. @28 Een heel erg goede vraag. Ik weet het ook niet. Maar op dit moment is de belangrijkste functie van dat balkje dat je kan zien wat de kleur rood is die oorspronkelijk bij dit design hoort. De rode bollen in ons logo hebben ook daar hun rode kleur van geërfd.

 28. Komt op mij over als signaalrood. De waas die mij net voor de ogen kwam tijdens een telefonisch contact met de KPNklantenservice over het aanmelden van me nieuwe computer bij mijn e-mailaccount aldaar. 😡

 29. @14
  Dat is mijn mening, dat heb je juist geconcludeerd.
  En 300 jr. geleden was hier geen islam, straatterreur, ‘etnisch monopolie op overlast’, uitkeringsparadijs etc.

  @15
  We zijn het eens geloof ik, ik blijf me er ook over verbazen dat zoveel andere mensen ook op de PVV stemmen. Dat is mooi natuurlijk, het helpt in ieder geval om een blijvende gevestigde stroming in het politieke landschap te zijn. Vroeg of laat wordt het natuurlijk weer knokken in de oppositie, ook leuk.

  @16
  Ik zou jou nooit een onmens noemen. Door mij een onmens te noemen, neem je mijn menselijkheid weg. Maura wordt niet naar de dodencel gestuurd. Mauro gaat naar zijn eigen land waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Mauro heeft een moeder, Mauro heeft familie. Het land van Mauro, Angola, heeft een enorm boomende economie, blijkbaar gaan er zelfs Portugezen heen. Met zijn opleiding (en laten we niet vergeten, ettelijke tienduizenden eurootjes van IOM en zijn privé-lobby) kan Mauro daar een prachtig leven gaan opbouwen.

  Het hysterische populisme op links is niet te bevatten. Niet dat ik iets tegen populisme heb, maar dan moet er niet zo over gehuicheld worden door PvdA, Groen Links, D66 dat zich met verve de grootste populisten toont.

  @23
  ‘Haatzaaiende PvdA’ is i.d.d. niet erg genuanceerd van me. Het was tenslotte Albayrak (PvdA) die Mauro al in 2007 erop wees dat hij het land moest verlaten.
  Waarom is iedereen zo geobsedeerd door de PVV? Leuk hoor, al die belangstelling, maar Leers voert gewoon het oude beleid van PvdA/VVD/CDA uit, en trekt de lijn van Albayrak door, volkomen terecht.

  @26 Nicky is een vrouw (dat is blijkbaar moeilijk voor je te bevatten) en ik heb daar een langdurig verblijf gehad, ook in een aangrenzend land trouwens. Wat is daar zo moeilijk aan te geloven? En moet je me echt in *elke* aan mij gerichte post een ‘neo-nazi’ noemen? Tourette’s ?

  @27
  Ik ben bang voor moslims, als je dan toch gaat generaliseren. Wat heeft je in godsnaam de indruk gegeven dat dat *niet* het geval was?
  Die angst zit erin en met goede reden, het wordt met de tijd wel minder maar als ik weer eens in de stad kom (zeker mijn oude wijk) dan gaat dat nog moeilijk. Dacht je dat ik er moeite mee zou hebben mijn angst toe te geven? Angst is een volslagen gepaste reactie.

  P.S. op ‘overgevende’ posters reageer ik niet meer, en wie er gelijk in komt met ‘leugenaar’ mag ook verder gaan met zijn/haar monoloog 🙂

 30. Goed dan begin ik maar gelijk, je bent een liegend onmens 8)

  Je weet niet waar je over praat en kletst uit je nekharen. Mauro is nu 18 jaar en kwam naar Nederland toen hij 10 was. De laatste acht jaar zal hij bewuster hebben meegemaakt dan de eerste 10. Hoeveel weet jij nog van je eerste levensjaren?
  Mauro is gewoon een Nederlandse jongen die door een stelletje onmensen die niks met anderen willen delen het land uitgeschopt moet worden omdat hij zwart is.

  Overigens weet ik even niet waar de moslims dit topic in zijn gekomen, daar gaat het hier niet over. Maar dat je een schijterig en xenofoob bent is mij wel duidelijk.

  Ik woon in Rotterdam en weet niet waar je het over hebt. reisadvies voor Angola, dat zal vast zijn omdat het er zo goed is.
  http://www.minbuza.nl/reizen-en-landen/reisadviezen/a/angola.html http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/angola/ra_angola.jsp

 31. @33 Angst is vaak ook een hele slechte raadgever. Geert de Grote Lijder heeft er handig gebruik van gemaakt om van een ontevreden volk een stel angsthazen te maken. Te bang om te leven. Deze maand mooi stuk in Filosofie Magazine: De Veiligheidsutopie – de paradox: meer controle leidt tot meer angst.

  Ik ben niet bang en daag het leven uit. Zou je ook eens moeten doen.

 32. Nicky Schreef:

  @14
  Dat is mijn mening, dat heb je juist geconcludeerd.
  En 300 jr. geleden was hier geen straatterreur,

  Ik denk dat iedereen 300 jaar geleden bibberend binnen bleef na zonsondergang. Zonder straatverlichting kon je allesbehalve veilig over straat.

 33. Nicky Schreef:

  En 300 jr. geleden was hier geen islam, straatterreur, ‘etnisch monopolie op overlast’, uitkeringsparadijs etc.

  Nee toen hadden wij het tweede stadhouderloze tijdperk en hadden we net zoveel in te brengen internationaal als tegenwoordig. Niks, nada, noppes.
  70 procent van de republieks inkomsten ging op aan rente, dus beetje zoals nu Griekenland of nog erger. Het volk was arm, vreselijk arm, er was paalworm die de dijken en de schepen aantastte en er was runderpest. Wil je nog meer weten? Hoe goed het was?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland

 34. @38 LeRoi, nee is papieren uitgave. Of website alleen als abo. En nee ik heb er geen belangen in 🙂

 35. @39: Keira:

  Jaja, kan je dat ook bewijzen? 🙂

  ( Wat een rotmensen lopen er rond, bah. ( effe OT). Vanmorgen kwam die gesjellige popie DJ Giel Beelen om 7.00 uur ons terrrein oprijden met radio 3. Zet een sirene LOEIHARD aan. Mensen schrokken zich rot, echt tot 1.00 uur keihard gewerkt. ” Hahahahaha, hij wou ons uittesten zei die lullow. “Konden we daar even op reageren zijn actie??? Ik had hem het liefst met bus en al de Waal in gedonderd, mja, dan zijn wij weer het tuig en agressief enzo hè. Zo, moest ik even kwijt 🙂 dank u voor de aandacht ).

 36. Een land dat kinderen na 9 jaar uitzet moet zich diep schamen. Het leed wat dit bij zo’n jongen, zijn pleegouders en omgeving veroorzaakt is ronduit te belachelijk voor woorden.

  Het wordt tijd dat het CDA (een zgn partij met normen en waarden) van de aardbodem verdwijnt.

  Als het erop aankomt leer je pas echt hoe iemand of een partij is. GEWETENLOOS!

 37. Mauro,
  Mag niet terug, Ze moeten wel even heel gauw de zaak recht zetten!!!
  Hij was 9 dat ie hier kwam en 9 jaar zijn ze er al mee bezig!! Een lieve rustige Jongen die zich voorbeeldig gedraagt en aan heeft gepast! En hier naar school gaat!!! Heeft hier alles wat ie daar niet heeft!!!!! Hij hoort hier bij zijn pleeg ouders, vrienden!! Kijk als iemand zich niet aan past of voor durend de boel loopt te terroriseren!! En de boel lopen te vernielen dan kan ik het me nog voor stellen!!
  Is uit zetting wel op zijn plaats alleen dat gebeurd dan weer niet!! Dit is zo krom Het hele kabinet mag op stappen als ze dit niet recht zetten!!!!!!

 38. Nicky Schreef:

  Nicky is een vrouw (dat is blijkbaar moeilijk voor je te bevatten) en ik heb daar een langdurig verblijf gehad, ook in een aangrenzend land trouwens. Wat is daar zo moeilijk aan te geloven? En moet je me echt in *elke* aan mij gerichte post een ‘neo-nazi’ noemen? Tourette’s ?

  Nicky = een vrouw? Wel, wel. 🙂 , Moet mij dat boeien Nicky? Of probeer je een graantje mee te pikken van de linkse femististes?
  Ayaan Hirsi Ali was ook een vrouw, een opportunitische hysterica & leugenaarster die zich middels haar schaamlippen oplikte in de VVD, zij mocht wèl blijven, en dan nog mutsen ook over beveiliging naar voorbeeld van de door haar aanbeden Wilders. Gelukkig maakte Rita er een eind aan, die heb ik hoger zitten als vrouw dan jij.
  Laarzenliksters van dominante machthebbers als Eva Braun en Imelda Marcos met haar 900 paar schoenen waren ook vrouw, alsmede de collaborerende en machtsgeile vrouw van Ceauşescu. Republikeinse cheerleadsters als Sarah Palin en FOX-TV neoconstoephoer Ann Coulter zijn ook vrouwen. SS-unterhörige concentratiekampbewaaksters met dameszweepjes, op laarzen met hoge schachten waren ook vrouw.
  Kom mij niet vervelen door jezelf een ingebouwd slachtofferig en tegelijk dramatintje mee te geven door dramaqueen te spelen. Daar trap ik niet in.

  De Franse neonazikliek van Le Pen, zijn dochters en hun roomsrechtse schuim hebben al genoeg hun best gedaan om de nagedachtenis van een èchte vrouw, weliswaar een ietwat naïeve vrouw, als Jeanne `d Arc te bezoedelen door haar op te eisen voor hun eigen bruine zaakjes.

 39. We moeten onze ogen uit onze kop schamen minister Leers als we Mauro en alle andere Mauro’s Weer terug zouden sturen. onnaceptabel om deze jongen na zoveel jaren terug te sturen.Voor hem en ook voor het plaaggezin. Absoluut onnaceptabel en ik schamm me voor Nederland als ze dit toestaan.
  Er wordt zoveel water bij de wijn gedaan wat betrft het geklungel met banken de euro en Griekenland dus dat beetje water bij de wijn kan dus ook wel wat betreft de Mauro’s die hier zijn en moeten blijven. Het is totaal geen probleem om een wet te maken voor deze groep (Nedrlanders, want dat zijn ze ondertussen. We hebben het hier over een oud beleid ( juist ja oud) dat zo nodig uitgevoerd moet worden. Ze hebben jaren zelf heel wat aangeklungeld met asielzoekeres en ook nu nog wordt er weer heel wat aangklungeld met meerder zaken, maar goed we hebben het over Mauro.
  Ga eens een maandje naar Angola minister Leers of kom eens bij ons een dagje als vrijwilligers bij het Rode Kruis bij opsporing en Contactherstel mee lopen en hoor de verhalen aan van mensen die hier naar toe zijn gevlucht en hoor eens wat ze allemaal hebben moeten doorstaan. Deze jongen hoort nu hier bij zijn pleegouders en zijn plaagbroertje en hoort een mooie en veilige toekomst te hebben net als wij hier hebben.

 40. Tyisch Nederlands, de slechten mogen blijven en de goeie moeten boeten, belachelijk dat zo iemand die goed nederlands praat en zich thuis voelt hier en INGEBURGERD IS teruggestuurd word, echt onmenselijk HARD}LEERS}.

 41. Nicky Schreef:

  Het was tenslotte Albayrak (PvdA) die Mauro al in 2007 erop wees dat hij het land moest verlaten.

  Dat blijkt dus iets ingewikkelder te liggen. Albayrak was net een paar weken in functie toen ze op 7 maart 2007 het dossier onverwachts terugkreeg omdat de adoptieaanvraag (ooit begonnen als asielverzoek) niet kon worden toegewezen omdat in Angola niemand kon worden gevonden die gerechtigd was afstand van Mauro te doen.

  Geen van beide partijen wist eigenlijk precies wat ze hier nu mee aanmoesten en hoewel Mauro vanaf dat moment werd geacht naar Verdonks “adequate weeshuis” in Angola te vertrekken (wat net zo’n adequate zeperd was als andere adequaatheden van Verdonk), maakte niemand serieuze aanstalten tot een daadwerkelijke uitzetting.

  Ergens augustus/september 2009 volgde toen het verzoek om een verblijfsvergunning in het kader van art. 8 EVRM, waardoor Mauro weer legaal in NL was (aangezien er een procedure liep) en niet meer kon worden uitgezet.

  (ik ben dus duidelijk bezig met een tijdlijn, maar ik mis nog één superbelangrijk document dat kennelijk niet online is gezet, nl. de uitspraak van 4 oktober 2010, rechtbank ‘s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, zaaknr. 10/3789, waar Mauro door de rechter in het gelijk werd gesteld. Wie o wie kan dit document voor mij vinden?)

 42. Godsamme wat een lap, ik heb ze wel eens korter gehad. 😆

  Maar ik denk dat ik de kern van het probleem begin te zien…. zowel Albayrak als Leers waren nét in functie, moesten allebei binnen zeer korte termijn een beslissing nemen, dachten “nou, hij heeft daar toch een moeder? en als die moeder hem niet wil, hebben we ooit 7 ton gestoken in zo’n mooi adequaat weeshuis waar niemand gebruik van maakt, dus hup, krabbeltje zetten en het land uit”, zagen het probleem niet van een moeder die niet eens bereikt kon worden om afstand te doen, maar een totaal vernederlandste Mauro vast wel in Angola wegwijs zou maken en vervolgens een zaak die in feite een adoptiekwestie is bij gebrek aan beter afhandelden als een vreemdelingenzaak.

  Een van de rechters zei niet voor niets op 26 mei 2010 dat de zaak érg complex is (waarna hij meer tijd nam en er een paar collega’s bijhaalde) – niet iets wat je “even” kan afhandelen als je nog niet eens 100% zeker weet of het toilet in je nieuwe werkomgeving links- of rechtsaf is.

 43. Helaas, ik vrees dat de zaak `Mauro’ dient als een welkome aangelegenheid om de aandacht af te leiden van de Eurocrisis die het naar bevelen smachtend volk aanstonds in de collectieve buik gaat steken.

 44. Waarschijnlijk ben ik dan nog te druk met chocola van al die procedures te maken, want deze zaak is dus echt een e-nor-me chaos.

  De twee bizarste tot nu toe:
  – eerste asielaanvraag 3 juni 2003, afgewezen 18 september 2003, afwijzing ingetrokken 3 september 2004 omdat de tolk doof bleek te zijn :mrgreen:
  – Nadat het hoger beroep inz. de asielaanvraag op 21 februari 2007 niet ontvankelijk werd verklaard, had Mauro eigenlijk moeten vertrekken naar Verdonks “adequate weeshuis”, maar geen van beide partijen (dus ook de Vertrekdienst) maakte serieuze aanstalten – en vervolgens krijgen de pleegouders in juni 2008 officieel de voogdij toegewezen (over iemand die hier helemaal niet zou moeten zijn)

  En zulke dossiers kregen Albayrak en Leers dus op hun buro terwijl ze net koud 2 weken hun stoel zaten te warmen. Daar *moeten* gewoon wel onzorgvuldige beslissingen uit rollen.

 45. DarkSkywise Schreef:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3000645/2011/10/28/Hoogleraren-recht-Leers-kan-Mauro-wel-degelijk-verblijfsvergunning-verlenen.dhtml
  Titel zegt genoeg.

  Het misverstand bij veel mensen is dat ze denken dat de wet regelt wie wel/niet recht heeft op een verblijfsvergunning. De realiteit is echter dat de wet de beslissing neerlegt bij de minister, die daarvoor zijn eigen beleid mag ontwikkelen. Als de minister roept “regels zijn regels” moet dat in feite zijn “beleid is beleid” en zijn uitspraak “ik kan niet anders” moet zijn “ik wil niet anders”.

 46. Laat die jongen met rust.
  Het is anders zo typisch een Wilders gedoe en dat vind ik dom gedoe.

 47. 60
  Witte duif

  Ik heb geen twitter.
  Maar dat zou toch fantastisch kunnen worden.
  Mauro blijft en dit kabinet sneuvelt.
  2 vliegen in een klap.

 48. @61
  Het cda hoeft niet te doen wat de leden willen (deed GL ook niet)
  Durft het het cda het kabinet hireover te laten vallen. Ik verwacht van niet maar ik zou zeggen: doen, misschien komen dan al die weggelopen leden en kiezers dan wel terug.
  (uiteraard heb ik nog nooit van mijn leven cda gestemd)

 49. Hallow mensen waar zijn wij mee bezig!!!!!???
  Deze jongen is keurig ingeburgerd zo als men dit noemt.
  Kan ik van half nederland niet zeggen!
  Er wonen hier buitenlanders die al tig jaren hier profiteren van ons beleid in nederland, geen woord nederlands spreken en het verdommen om zich aan te passen! Diep triest! Die mensen moeten ze terug sturen naar hun eigen land.
  Dan denk ik dat nederland leeg loopt!
  Mensen die profiteren van een uitkering! Wekelijks maar 1 sollicitatie hoeven te doen, WTF? Iemand die leeft van een uitkering kan makelijk 1 maal per dag solliciteren. Diegene heeft alle tijd van de wereld!
  En nederland moet eerst zijn eigen volk aan het werk zetten en dan pas de andere mensen.
  Ze moeten werk uit gaan delen, een profiel maken van het werkverleden en of diploma’s en vanuit daar de mensen uitnodigen op een sollicitatie…
  Willen ze het werk niet? Dat is dan heel vervelend, maar dan ook GEEN uitkering!
  Lekker makkelijk, ze krijgen verdommen net zo veel uitkering als de mensen die er WEL hard voor moeten werken!
  Dat is discriminatie!
  Nederland staat op zijn kop, met een beleid als deze! Wanneer worden ze eindelijk wakker geschut?

  En een jongen als Mauro, totaal ingeburgerd niet eens zijn moedertaal spreekt moet terug?
  Ga de rest van nederland eerst maar eens aanpakken, weet een hoop hier uit de buurt.
  Ze kunnen de grootste en duurste wagens rijden, maar werken ho maar..
  En je hoeft me niet te vertellen dat ze dat kunnen van een uitkering..
  Ik werk er hard voor, 54 uur in de week maar ik kan het niet hoor wat hun doen!

 50. 65
  Denise

  Ik ben werkeloos.
  Na 30 jaar 3 ploegendienst met een reorganisatie op straat gezet.
  53 jaar, en kan geen werk vinden.
  Bedankt voor u mes in mijn rug.

 51. Theo Gerris Schreef:

  65
  Denise
  Ik ben werkeloos.
  Na 30 jaar 3 ploegendienst met een reorganisatie op straat gezet.
  53 jaar, en kan geen werk vinden.
  Bedankt voor u mes in mijn rug.

  Ach Theo , mensen met zo’n dik bord voor hun kop moet je je niks van aantrekken ..

 52. Denise Schreef:

  En je hoeft me niet te vertellen dat ze dat kunnen van een uitkering..
  Ik werk er hard voor, 54 uur in de week maar ik kan het niet hoor wat hun doen!

  Wat heeft PVV uitschot toch met werken? En hard werken ook nog?

  Nat een domme obsessie, alsof daarmee NL wordt gered. Je Meester en Staf in de Kamer voeren overigens geen klap uit, hand ophouden en wat brallen en reisjes maken op kosten van de gemeenschap, net als de Bleekkuif zèlf, die zich met dure laat beveiligingskleerkasten omringt op onze kosten!!.
  Het is wel duidelijk dat nà de moslims de werklozen aan de beurt zijn om in kampementen worden gestopt door kapo’s met zweepjes en hooggeschachte laarzen als zo’n Denize.
  Plus werkloze Henken & Ingrids, die mogen straks zeker in Wilders SA als Feldwebel en Unterscharführerunterhörige de werklozen aansturen tot bukken voor hun brood?

 53. Denise Schreef:

  H
  Ik werk er hard voor, 54 uur in de week maar ik kan het niet hoor wat hun doen!

  Ik hoop dat ze jou eens een keer ontslaan als je nèt iets te oud bent en dat je er dan achter komt dat niemand een dergelijke zeur nog in dienst wil nemen.

 54. Denise Schreef:

  Hallow mensen waar zijn wij mee bezig!!!!!???
  Mensen die profiteren van een uitkering! Wekelijks maar 1 sollicitatie hoeven te doen, WTF? Iemand die leeft van een uitkering kan makelijk 1 maal per dag solliciteren. Diegene heeft alle tijd van de wereld!
  En nederland moet eerst zijn eigen volk aan het werk zetten en dan pas de andere mensen.
  Ze moeten werk uit gaan delen, een profiel maken van het werkverleden en of diploma’s en vanuit daar de mensen uitnodigen op een sollicitatie…

  Was de wereld maar zo simpel als U suggereert. Het probleem is dat 50-plussers nauwelijks nog aan de slag komen omdat veel werkgevers ze niet aannemen omdat ze toch al met een zwaar vergrijsd personeelsbestand zitten en daarmee te hoge gemiddelde loonkosten. Het bedrijfsleven kan domweg niet nog meer ouderen aannemen zonder failliet te gaan. Het loonsysteem in Nederland is nu eenmaal gebaseerd op veel goedkope jongeren en weinig dure ouderen. Reken er maar vast op dat de verhoging van de pensioenleeftijd dan ook tot grote problemen gaat leiden op de arbeidsmarkt.

 55. Succes Mauro en familie hoop dat je kunt blijven schandalig nederlandse politiek

  heel veel sterkte je bent een echte nederlander jij hoort in nederland toi toi l

 56. Zo juist heb ik geprobeerd om de petitie Mauro moet blijven te tekenen. Wie schetst mijn verbazing dat je wordt geconfronteerd met de mededeling dat de webpagina niet kan worden gevonden. Heeft iemand vergelijkbare ervaringen,, meldt het dan want dit is toch een zorgwekkende ontwikkeling, dat wij onze stem tegen het onrecht niet meer kunnen uiten.

 57. Wie heeft er gezegt dat ik voor de PVV ben?
  Ik heb zelf moslims in mijn familie.
  Buitenlandse mensen die zich ingeburgerd hebben, hoeven zich ook absoluut niet aangesproken te voelen.
  Dit gaat om de gene die hier al langer als 10 jaar wonen, die nog niet eens de weg kunnen vragen omdat ze onze taal niet eens spreken. Dat vind ik schandalig! Polen, bulgaren etc noem maar op die hier werk van ons komen afpakken en vervolgens na een tijd met hun zakken vol weer terug te gaan naar land van herkomst.
  Rijden allemaal met buitenlands kenteken, geen wegenbelasting hoeven te betalen maar wel langer als 3maanden hier blijven. De mensen die zich aangesproken voelen op mijn vorige bericht hebben mij denk ik niet goed begrepen, of ik moet het niet duidelijk hebben uitgelegd. Als ze de mensen die hier alleen maar komen om te werken eens niet toe laten. Dan zou er meer werk vrij komen voor de mensen die hier wel wonen. En ja het is triest dat er voor de oudere mensen onder ons weinig werk te vinden is. Voor degene die WEL willen werken. Maar er zijn ook genoeg mensen (lees, jongeren en ouderen) die profiteren van een uitkering.

  Abdul Alhazred Schreef:

  Denise Schreef:
  En je hoeft me niet te vertellen dat ze dat kunnen van een uitkering..
  Ik werk er hard voor, 54 uur in de week maar ik kan het niet hoor wat hun doen!
  Wat heeft PVV uitschot toch met werken? En hard werken ook nog?
  Nat een domme obsessie, alsof daarmee NL wordt gered. Je Meester en Staf in de Kamer voeren overigens geen klap uit, hand ophouden en wat brallen en reisjes maken op kosten van de gemeenschap, net als de Bleekkuif zèlf, die zich met dure laat beveiligingskleerkasten omringt op onze kosten!!.
  Het is wel duidelijk dat nà de moslims de werklozen aan de beurt zijn om in kampementen worden gestopt door kapo’s met zweepjes en hooggeschachte laarzen als zo’n Denize.
  Plus werkloze Henken & Ingrids, die mogen straks zeker in Wilders SA als Feldwebel en Unterscharführerunterhörige de werklozen aansturen tot bukken voor hun brood?

 58. @ Denise:

  Die buitenlanders die hier volgens jou zogenaamd “onze baantjes komen inpikken” doen vaak het werk waar de gemiddelde volbloed Nederlandse bijstands fraudeur zijn neus op haalt!

  En wat is er mis met werknemers uit Polen e.d. Dat zijn vaak mensen waar Nederlanders qua arbeidsmoreel nog een voorbeeld kunnen nemen. Ik heb op de bouw met Poolse tegelzetters gewerkt: ‘s-ochtends als eerste op het werk, en ‘s-middags pas als laatste weg. En dat terwijl hun Nederlandse collega’s al een uur voor het einde van de dag hun gereedschap stonden schoon te maken zodat dat ze nog voor het eind van de werkdag naar moeders en de aardappelen konden en dan hop hop zwart bijklussen!

 59. Denise Schreef:

  Wie heeft er gezegt dat ik voor de PVV ben?
  Ik heb zelf moslims in mijn familie.
  Buitenlandse mensen die zich ingeburgerd hebben, hoeven zich ook absoluut niet aangesproken te voelen.
  Dit gaat om de gene die hier al langer als 10 jaar wonen, die nog niet eens de weg kunnen vragen omdat ze onze taal niet eens spreken. Dat vind ik schandalig! Polen, bulgaren etc noem maar op die hier werk van ons komen afpakken en vervolgens na een tijd met hun zakken vol weer terug te gaan naar land van herkomst.
  Rijden allemaal met buitenlands kenteken, geen wegenbelasting hoeven te betalen maar wel langer als 3maanden hier blijven. De mensen die zich aangesproken voelen op mijn vorige bericht hebben mij denk ik niet goed begrepen, of ik moet het niet duidelijk hebben uitgelegd. Als ze de mensen die hier alleen maar komen om te werken eens niet toe laten. Dan zou er meer werk vrij komen voor de mensen die hier wel wonen. En ja het is triest dat er voor de oudere mensen onder ons weinig werk te vinden is. Voor degene die WEL willen werken. Maar er zijn ook genoeg mensen (lees, jongeren en ouderen) die profiteren van een uitkering.

  Godallemachtig, dat je dit soort gezwets minstens veertig jaar kunt tegenspreken zonder enig effect… Domheid en niet-geïnformeerd-willen-zijn is een erfelijke ziekte.

Reacties zijn gesloten.