Martin Bosma’s samenzweringstheorie vermomd als partij-ideologie

Onderstaand stuk kon dankzij de zogenaamde Creative Commons worden overgenomen van Socialisme.nu.
Op de achterflap van het boek De schijn-élite van de valse munters van Martin Bosma noemt Vrij Nederland hem ‘de intellectuele kracht achter Wilders’ en omschrijft Bart Jan Spruyt hem als ‘het politieke genie achter Wilders, zijn fractiegenoot en tekstschrijver’. Welke ideeën drijven het PVV-Kamerlid dat de partij verre wil houden van democratisering?

Door Max van Lingen

Spruyt, oud-directeur van de conservatieve Edmund Burke-stichting, vervulde aanvankelijk zelf de positie van partij-ideoloog. Hij schreef onder andere mee aan het eerste verkiezingsprogramma van de PVV. Spruyt brak echter met Wilders en verklaarde: ‘Hij wil geen concurrenten, maar omringt zich met mensen die loyaal zijn aan zijn partij Ik Geert Wilders.’ Dat is het moment waarop Martin Bosma ten tonele verscheen als ideoloog van een partij waarvan hij zelf geen lid mag zijn.

De missie van Bosma is het verbinden van de islamofobie van zijn partij aan het anticommunisme uit de Koude Oorlog en wat hij de ‘traditionele sociaal-democratie’ noemt. Zijn betoog heeft veel weg van de McCarthy-achtige hetze uit de jaren vijftig.

Met de zin ‘vroeger tolerant tegenover het communisme, nu tolerant tegenover de islam’ opent hij in het hoofdstuk ‘Van Marx naar Mohammed’ eerst de aanval op oud-CPN’ers, maar al snel breidt de aanval zich uit tot iedereen die zich tijdens de Koude Oorlog niet onvoorwaardelijk en kritiekloos voor het ‘Vrije Westen’ uitsprak. Het doel is de SP, GroenLinks en de PvdA neer te zetten als erfgenamen van het ‘concentratiekamp dat Sovjet-Unie heette’ en hiermee hun beperkte kritiek op de islamofobie van de PVV te bagatelliseren.

Bosma vertelt in zijn boek over zijn opa en vader, sociaal-democraten uit de rode Zaanstreek. Het is het begin van een betoog waarin Bosma zich in allerlei bochten wringt om zichzelf in die traditie te plaatsen en de PVV in de traditie van de oude PvdA. Willem Drees sr. en Willem Drees jr., respectievelijk oud-premier namens de PvdA en oprichter van DS’70, zouden zich in hun tijd al hebben uitgesproken tegen de ‘massa-immigratie’.

‘Misplaatste annexatie’

Willem B. Drees sprak in het NRC van een ‘misplaatste annexatie’ van de ideeën van zijn vader en grootvader, eerst door Janmaat en nu door Bosma. Drees jr. plaatste inderdaad kanttekeningen bij de wijze waarop arbeidskrachten werden geïmporteerd, maar die kanttekeningen hebben niets met het gedachtengoed van de PVV te maken: ‘Zij hebben recht op goede huisvesting, op de mogelijkheid dat hun gezin komt, op moskeeën en scholen, op dezelfde voorzieningen als de aanwezige Nederlanders.’

Bosma heeft gelijk als hij zegt dat de PvdA haar traditionele achterban heeft verlaten. Het is echter de wereld op zijn kop om te stellen dat de opkomst van Nieuw Links binnen de PvdA in de jaren zeventig hiervan de oorzaak was en dat DS’70 de partij van de ‘traditionele sociaal-democraten’ was. Vanaf de doorstart van de SDAP als PvdA in 1946 heeft de partij een proces van verrechtsing doorgemaakt, dat werd gecombineerd met een toenemende verwijdering van de arbeidersklasse, een proces dat culmineerde in het ‘afschudden van de ideologische veren’, de neoliberale paarse kabinetten en Wouter Bos.

Nieuw Links bood tegenwicht aan de verrechtsing, de ‘traditionele sociaal-democraten’ van DS’70 vonden juist dat dit proces niet snel genoeg ging. Dit zwakke punt in de redenering van Bosma is het gevolg van het stelselmatig negeren van de invloed van de sociaal-economische ontwikkelingen in de maatschappij. In plaats daarvan wijst hij naar de invloed van het ‘cultureel marxisme’ dat ten grondslag zou liggen aan een vooropgezet plan om door middel van massa-immigratie de westerse cultuur ten onder te laten gaan.

Bosma gaat hierin veel verder dan met een beschuldigende vinger te wijzen naar de linkse partijen. Ook de VVD en het CDA en het leger en de politie zijn medeplichtig. Deze samenzweerderige analyse heeft nog een ander belangrijk hiaat dat zo duidelijk is dat het niet meer opvalt.

Bosma verklaart de huidige situatie compleet vanuit gebeurtenissen in de jaren zeventig. Het lijkt wel alsof de afbraak van de verzorgingsstaat en andere bezuinigingen die in de jaren tachtig en negentig werden doorgevoerd niet hebben plaatsgevonden. Geen woord over de toename van de kloof tussen arm en rijk – in Bosma’s wereld zijn er alleen communisten en anti-communisten.

Adolf Hitler

Nadat hij de Nederlandse samenleving in deze twee categorieën heeft ingedeeld, probeert hij Adolf Hitler als socialist neer te zetten. Een zacht gezegd ingewikkelde taak die hij alleen kan volbrengen door de geschiedenis te vervalsen. Op walgelijke wijze probeert Bosma hard te maken dat communisten massaal overliepen naar de NSDAP.

Hij spuugt daarmee op het graf van de vele Duitse communistische verzetsstrijders die al in de jaren dertig omkwamen in de strijd tegen het fascisme. Hij haalt de Duitse historicus Sebastian Haffner aan die schrijft dat Hitler vooral bang was voor de conservatieve oppositie, maar vergeet te melden dat Haffner het hierbij over de periode had waarin sociaal-democraten en communisten al grotendeels uitgemoord waren.

Vervolgens weet Bosma ook nog te melden dat de NSDAP de ‘strijd om het hart van het Duitse volk’ heeft gewonnen vanwege het internationalisme van links. Dit is allereerst historisch onjuist aangezien sociaal-democraten en communisten tijdens de laatste vrije verkiezingen meer stemmen behaalden dan de NSDAP.

Het is daarnaast ook een paradoxale opmerking omdat Bosma hiermee wijst op de centrale tegenstelling tussen links internationalisme en rechts nationalisme, die ervoor zorgt dat Bosma zelf meer gemeen heeft met Hitler dan de Duitse communistische partij met de NSDAP. Dat Hitlers Duitsland, net als alle grootmachten destijds, een keynesiaans economisch beleid voerde maakt de Führer net zo ‘socialistisch’ als Winston Churchill.

De titel van het boek verwijst naar een uitspraak van Bosma’s grote voorbeeld, de anticommunist Jacques de Kadt, die ervoor pleitte om niet langer te kijken naar ideologische antwoorden op sociale problemen. Veel verder dan een haatdragende aanval op links en de islam is Bosma dan ook niet gekomen. En iedereen die het met hem oneens is heult met minstens een van beide.

8 gedachten over “Martin Bosma’s samenzweringstheorie vermomd als partij-ideologie”

 1. Martin Bosma’s verhaal dat de NSDAP links zou zijn is ook grotendeels overgewaaid uit Amerika. Hele volksstammen geloven die onzin in de VS. Alles wat slecht is, moet immers Links zijn.

  Terminaal stom dat de PvdA en Groen Links dit boek en dat soort verhalen niet gewoon openlijk veroordelen als regelrechte laster. Het is namelijk tegen hun gericht. Waarom blijft deze Rechtse geschiedvervalsing zonder prominent antwoord?

  Gastarbeiders zijn hier onder andere heen gehaald omdat anders vrouwen moesten gaan werken. Er is een reden dat de vrouwenemancipatie verder is in Scandinavië en andere gebieden waar men ervoor koos om niet massaal gastarbeiders te importeren, maar vrouwen aan te moedigen betaalde arbeid te doen. Dit wilden de Confessionelen en Conservatieven niet in Nederland. Daarom waren gastarbeiders nodig: om arbeiders en vrouwen op hun plek te houden. Door de arbeidsmarkt te overspoelen met goedkope krachten werd de onderhandelingspositie van vakbonden verzwakt en bleven de lonen laag. Dit zorgde ervoor dat niet-geschoolde arbeiders en vrouwen eronder konden worden gehouden. Als ze voor jou tien anderen kunnen aannemen dan valt niet zoveel te eisen.

  PVV aanhangers noemen dit een samenzweringstheorie. Het is echter gewoon gedocumenteerd en behoorde tot de eindexamenstof van het VWO in 1994. Dit is niet controversieel.

  Het is de omgekeerde wereld. Extreem rechts kan gewoon leugens verkopen en de standaard geschiedschrijving door de plee spoelen.

 2. Bosma is gewoon aan het oefenen voor als hij in het volgende kabinet Minister van Waarheid wordt. 😛

 3. @1
  Rechts kan er op loszwetsen en doet dat ook.
  Links moet waarmaken wat het zegt.
  Toch heb ik het liever zo, ook al weet je dat de rechtse zwetsers blijven zwetsen.

 4. DarkSkywise Schreef:

  Bosma is gewoon aan het oefenen voor als hij in het volgende kabinet Minister van Waarheid wordt.

  @darkskywise, hiermee scoor je driedubbelpunt!. 😀

 5. Die Bosma is echt de weg kwijt, niet te zuinig. Zelden zo’n onsamenhangend verhaal gelezen. Echt aan alle kanten rammelt het. Dat er een probleem is met de radicale Islam zal niemand ontkennen, kijk in dat geval bv. ook eens naar Denemarken. Daar waar de schrijvers van “Islamisten vs Naivisten” een belangrijk aandeel hebben in het debat hierover. (Schrijvers die, als ik me niet vergis, sociaal-democraten zijn..) Dat verhaal is consistenter en staat mijns inziens dichter bij de realiteit dan het rabiate PVV-geluid. Dus dat gelul dat sociaal-democraten blind voor dit gevaar zouden zijn.., dag Martin….
  Daarnaast, die kerel haalt werkelijk alles door elkaar. Maar dan ook echt alles. De beste man moet of een gebrek aan intellectueel vermogen hebben of een aangeboren neiging om het niet zo nauw te nemen met de waarheid… Wie het weet mag het zeggen…
  Ik vind het in ieder geval wel verwerpelijk dat zo luchthartig met deze problematiek wordt omgesprongen. Wat mij betreft ook niet ongevaarlijk.
  In zijn vergelijking met Hitler als socialist bijvoorbeeld. Die man die maakt een intellectuele spagaat waarbij zelfs een getrainde turnen zijn benen zou breken. Zo legt ie bijvoorbeeld een oorzakelijk verband tussen de Shoah en het Socialisme. Dit vanwege de “Hitlers’ staatseconomie” die alleen gefinancierd kon worden door de roof en uiteindelijk ook de moord op zes miljoen Joden. Mijn hart huilt niet slechts een heel klein beetje bij deze vergelijking… Alsof ieder land met staatsbemoeienis met de economie noodzakelijkerwijs overgaat tot roof en genocide op de joodse medeburger… Mijn god…
  Daarnaast.., de beste man heeft het in zijn vergelijking met Hitler bij voortduring over socialisme. Nergens definieert hij hier wat hij hiermee bedoelt. Is dit sociaal-democratie? Zijn socialisten mensen die overgaan tot boekverbrandingen bij regeringsdeelname? Of overgaan tot het verbieden van vakbonden en het gevangen zetten van communisten, vakbondslieden en sociaal-democraten..? Ohh nee.., dan zetten ze zichzelf gevangen… Snapt u het nog..?
  Daarnaast verwijst ie naar het feit dat Hitler’s anti-semitisme een socialistisch verschijnsel zou zijn. Dit rechtvaardigt hij door te stellen dat Hitler bij voortduring zou spreken over het joods-Kapitalistische gevaar. Gemakshalve hoor ik hem nergens roepen dat Hitler net zo eenvoudig sprake over de Joods-Bolsjewistische kliek. Kortom, een onmogelijke intellectuele vergelijking. Eentje die die niet benoemd, omdat ie weet dat ie zich hier niet uit zal redden..
  Zo zijn er nog meer van dit soort haast krankzinnige vergelijkingen. Het oorzakelijk verband bijvoorbeeld dat die legt met dierenwelzijn en de NAZI’s. Die kan de onwetende goedzak Dion Grauss in zijn zak steken… Werkelijk.., wat een .., die Bosma..
  Maar goed.., genoeg voor nu.

 6. @6
  Doet mij plotseling bedenken – Israel moet toch wel een prototypisch socialistisch paradijs (en dus verschrikkelijk) zijn in de ogen van de wildersisten. Gebaseerd op roof, verdrijving van en moord op de oorspronkelijke bewoners. Het verblijf in zo’n socialistisch ding als een kibboets is het oertrauma van WIlders die sindsdien besloten heeft hier zijn strijd tegen te richten en in samenspraak met zijn oude vriend Bolkestein zoveel mogelijk joden naar Israel te sturen omdat Nederland zo onveilig is (wegwezen jullie).

  Dit geldt natuurlijk vooral als je hem en zijn volgelingen van enige consistentie verdenkt. Wat een zinloze bezigheid is.

 7. Rob van Gelder Schreef:

  In zijn vergelijking met Hitler als socialist bijvoorbeeld. Die man die maakt een intellectuele spagaat waarbij zelfs een getrainde turnen zijn benen zou breken. Zo legt ie bijvoorbeeld een oorzakelijk verband tussen de Shoah en het Socialisme. Dit vanwege de “Hitlers’ staatseconomie” die alleen gefinancierd kon worden door de roof en uiteindelijk ook de moord op zes miljoen Joden. Mijn hart huilt niet slechts een heel klein beetje bij deze vergelijking… Alsof ieder land met staatsbemoeienis met de economie noodzakelijkerwijs overgaat tot roof en genocide op de joodse medeburger… Mijn god…

  De Holocaust belastte de infrastructuur en het leger. Dat is in oorlogstijd nog kostbaarder dan anders. Het uitvoeren van de “Eindoplossing” was helemaal niet in het economisch of militair voordeel van Duitsland. Bovendien had Nazi Duitsland geen Sovjet Economie. De bezittingen van de rijken werden ook niet herverdeeld. Er was een plan economie net als in alle ander landen die in oorlog waren maar de fabrieken waren gewoon privé bezit. Onder de Nazi’s werden arbeiders reduceert tot horigen die niet meer mochten staken.

  De PVV mikt overduidelijk op onwetende mensen.

Reacties zijn gesloten.