Martin Bosma (#PVV) wil alleen museum over rendabele negers

MOTIE VAN HET LID BOSMA (pdf)

“Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er zeven volkenkundige musea zijn in Nederland;

overwegende, dat onze koloniale erfenis niet langer moet worden

weggemoffeld;

verzoekt de regering in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de

Tropen, het Tropenmuseum terug te vormen tot het koloniaal museum.”

 

Nou, moet kunnen. Een derde politionele actie teneinde met terugwerkende kracht weer wat koloniën te verwerven gaat misschien zelfs kamerlid Bosma te ver, alhoewel hij er wel degelijk een ‘grapje‘ over maakte in de Kamer, maar om nu geld te gaan besteden aan negers waar we helemaal geen geld aan verdiend hebben is weer zo’n typisch linkse hobby.

Een decent museum over Surinamers, de incidentele Antilliaan en vooral die alleraardigste Indischmenschen, totdat ze vergiftigd werden door de ideeën van Soekarno althans, is natuurlijk prachtig, maar wat moeten we met informatie over rare negers uit boekiwoekilanden waar slechts wat knoflookvretende Fransen, Belgen en Italianen hun moraal op een zo mogelijk nog lager peil hebben weten te brengen?

Alleen negers die zich onderworpen hebben aan superieure Gristenmensen zoals Bosma verdienen een museum, niet elke willekeurige figuur die tussen de 23e breedtegraad ten noorden en zuiden van de evenaar geboren is.