Mark Rutte is zeker NIET de Premier van alle Nederlanders

Afgelopen zondag heeft Paul Witteman in Buitenhof de werkelijke, anders verborgen politieke houding van Premier Rutte succesvol blootgelegd. In een strak interview met de huidige VVD-voorman van Nederland werd zijn opgeblazen retoriek door de journalist handig doorgeprikt.

We zijn allemaal nog steeds in shock van de aanslagen in Parijs. Daarnaast maken we elke dag het echt Nederlandse ultrarechtse populistische fenomeen van PVV mee dat onder de leiding van Geert Wilders ondubbelzinnig haat tegen minderheden aanwakkert met zijn populistische slogans van onder andere “minder, minder, minder Marokkanen” en allerlei andere soorten xenofobe uitspraken. Doorgaans hatelijke, extreemrechtse benadering van de allochtonen problematiek.

Aan de hand ervan vroeg Witteman of Mark Rutte überhaupt weet dat zijn collega Angela Merkel in Duitsland de uitingen van de extreemrechtse aanhang van Pegida jegens moslims en allochtonen als verantwoordelijke politicus reeds glashelder officieel veroordeeld heeft.
Merkel nam harde stelling voor Duitsland door op een partijbijeenkomst in de richting van ultrarechts te verklaren: “Jullie brengen Haat in onze samenleving, jullie willen onze samenleving helemaal doorheen splitsen”. Ze heeft haar afkeer en schande erover uitgesproken.

Mark Rutte deed alsof hij dit brekende nieuws niet kende. Polemiektrucje uit de doos van de neoliberalen – je doet alsof je helemaal niets van af weet in het geval dat er een feit je niet aanstaat.

Doch de clou lag in het volgende – Rutte begon meteen als verdediging met een lange uitwijkmanoeuvre de stand van zaken met de heersende xenofobie en racisme in ons land te bagatelliseren door de gebruikelijk rechtse slogans te herhalen in de trant van “kijk, we zijn een heel ander land” en bij “ons zou het niet hetzelfde zijn”. De vraag van Witteman werd direct door de journalist herhaald of Rutte niets voelt om in die door Merkel aangegeven wijze richting te willen handelen, waarop Rutte glashelder negatief antwoord gaf.

Zover over de “Premier van alle Nederlanders” die bleek aan de hand van deze uitspraak zondag niet in de studio van Buitenhof aanwezig te zijn. Einde neoliberaal sprookje.

We hebben in plaats van de verwachte afkeur voor rechts populisme vanuit de kant van de “Premier van alle Nederlanders” de mening van een VVD-aanhanger en maatje van Wilders gehoord.
Immers steeds handelen alsof je neutraal bent onder de hysterische xenofobie die Nederland in deze tijden kenmerkt is precies hetzelfde als met ultrarechts meelopen en er mee instemmen.

Zwijgen in tijden van xenofobe, racistische terreur is ermee instemmen.

Een waardig en integer Premier van alle Nederlanders dient altijd officieel stelling tegen de xenofobie en discriminatie te nemen. Zijn prioriteit zou bij de bescherming van de minderheden in ons land moeten komen te liggen. Ze hebben hem er reeds om gevraagd. De Premier van alle Nederlanders mag niet schijnheilig zwijgend in werkelijkheid de kant van ultrarechts gaan kiezen.

IK blijf nog steeds wachten. Wanneer zal er uiteindelijk een Premier van alle Nederlanders opstaan die daadwerkelijk alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur of religie, als een enkel volk zou gaan beschouwen. Die is er nog niet geweest.