Manifest voor solidariteit tussen Imazighen en Koerden

Een aantal activisten en schrijvers uit Nederland en België stelden een solidariteitsmanifest van en voor Koerden en Imazighen (beter gekend als ‘Berbers’) op. Dit manifest is geïnspireerd door verschillende solidariteitsacties voor de huidige demonstraties in Marokko en pleit voor verbinding en samenwerking.

Solidariteit maakt het werk van de onderdrukkers lastiger, omdat het verschillende onderdrukte groepen sterker maakt door samen te werken aan hun verzet.

Hiervan zijn talloze voorbeelden in de geschiedenis en wij merken dit nu ook bij de situatie in de Rif in Marokko, een regio die bewoond is door één van de meerdere Amazigh-volkeren in Noord-Afrika. We zien dat buiten het Rifgebied vele andere Marokkanen hun solidariteit met de strijd van de Riffijnen uiten door demonstraties of met een simpele profielfoto of Facebook-status. Ver buiten Marokko geven allerlei andere groepen en volkeren ook een signaal dat zegt ‘Wij staan achter jullie’.

Het mooie aan solidariteit is dat het een wederzijdse steun bevordert. Het moedigt mensen aan om de strijd van andere onderdrukte groepen te verkennen en zo te leren over hoe verschillende situaties van onrecht met elkaar verbonden zijn. Wij hopen als Koerden en Imazighen dat de solidariteit tussen mensen van onze volkeren ook zo’n nodige verkenning aanmoedigt, omdat we merken dat er heel wat onbegrip en onwetendheid is over elkaars situatie. We merken onder meer dat de geschiedenis van het verzet van de Koerdische beweging voor veel Imazighen onbekend is. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld Imazighen die geen contradictie zien in hun steun voor Erdogan en zijn anti-Koerdische politiek en hun eigen strijd als een Amazigh afkomstig uit Marokko.

Er is een verschillende context, maar er zijn heel wat parallellen tussen de manieren waarop Koerden en Imazighen onderdrukt zijn. Wat de Imazighen in Marokko betreft is er een parallel in het neerkijken op de eigen taal en cultuur. Imazighen worden bijvoorbeeld net als de Koerden weggezet als ‘mensen van de bergen’, om te insinueren dat ze onderontwikkeld zouden zijn. Deze omschrijving is ook een middel om te doen alsof het om een minderheid in een afgelegen gebied gaat, terwijl Imazighen en Koerden in alle steden van Marokko en Turkije te vinden zijn. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be