Manifest voor een christendom zonder moslimhaat

halve-maan_210696411. Wij willen even een paar dingen ophelderen.

De grootste partij in de peilingen wil alle Nederlandse moslims hun grondrechten ontnemen. Dat past in een wereldwijd patroon van uiterst rechtse populisten die hun openlijke moslimhaat niet zelden verpakken als verdediging van de ‘joods-christelijke cultuur’. Als vertegenwoordigers van een solidaire generatie gelovigen roepen we dat graag een halt toe.

2. De joods-christelijke cultuur is een mythe.

Wij verbazen ons erover dat het christendom uiteindelijk altijd buiten schot blijft in het hedendaagse debat over geloof. Dat een kritisch gesprek over de bijbel bij Pauw eindigt in een gezamenlijke aanval van christenen en seculieren op de moedige excuus-moslim aan tafel. We verbazen ons over de dubbele maat bij opiniemakers die zichzelf seculier noemen: christenen zijn hoogstens een beetje domme, wollige dominees, maar moslims zijn licht ontvlambaar en eng.

Wij constateren dat de samenleving die zich zo trots seculier noemde, steeds vaker schermt met haar ‘joods-christelijke’ wortels. Die wortels zien wij als gevaarlijke fictie, als een mythe die niets is dan een stok om moslims mee te slaan en een muur om hen buiten te sluiten.

Lees verder bij de bron, Nieuwwij.