Maksim en Denis, 10 en 15, in Nederland geboren, opgepakt “ter fine van uitzetting”

Onvermeld blijft in het bericht dat de jongens tien respectievelijk vijftien zijn, en in Nederland geboren. De jongste is bovendien autistisch.

Maksim en Denis Andropov zijn opgepakt door de vreemdelingenpolitie Amersfoort en samen meegenomen naar het detentiecentrum Zeist. Ze waren in Amersfoort vanwege hun meldplicht. De voorgenomen uitzetting is het gevolg van de afwijzing van het beroep dat gedaan werd om een verblijfsvergunning om humanitaire redenen. Een vergunning om studieredenen hier vanwege de benodigde begeleiding bij een taalontwikkelingsstoornis. Hiertegen kan bezwaar aangetekend worden, maar dit bezwaar mag niet in Nederland worden afgewacht. De jongens zullen over twee dagen uitgezet worden.

Eergisteren nog hadden de kinderen een gesprek met het NIDOS, de jeugdinstelling die op dit moment de voogdij heeft. Dit gesprek ging vooral over hun mogelijke vertrek naar de Oekraïne en over het verbod dat hen door NIDOS werd opgelegd om in de media te verschijnen.

– Naar: de Culemborgse Courant.