Macriregime ramt alsnog “hervormingen” door parlement Argentinië

Het afschaffen van of snijden in sociale voorzieningen is “conservatief”, zegt de BBC. Tegelijkertijd worden die maatregelen “hervormingen” genoemd. Macri, de eerste conservatieve president van Argentinië sinds een eeuw, zegt de BBC. De militaire regimes waren meer van de chemtrail-progressiviteit die ook de Islas Malvinas in hun heilsbeleid wilden betrekken. Maar daar stieten ze dan op een Conservatief van formaat.

Enfin, in dit postjournalistieke tijdperk kun je dus van alles beweren als het maar propaganda blijft voor “hervormingen”.

Het Macriregime heeft de pensioen”hervorming” alsnog door het parlement gekregen. Het snijden wordt zoals gebruikelijk als noodzakelijk voor een sluitende begroting gesleten.

In aansluiting op een algemene staking ging men massaal de straat op. In Buenos Aires stond de oproerpolitie klaar om een nieuwe bestorming van het parlement.