Machtsmisbruik management Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam – deel 2

Brief aan voorzitter FNV

Werknemers en ex-werknemers GVB (1)

Geachte heer Elzinga,
(29 november 2023)

Inmiddels is het alweer bijna zeven weken geleden dat FNV-leden u hebben aangeschreven over misstanden bij het GVB en de passieve en soms actieve tegenwerking door de afdeling FNV Stadsvervoer en FNV Publiek Belang om de misstanden aan te kaarten. Het is teleurstellend dat wij in deze zeven weken nog helemaal niets van de voorzitter van de FNV hebben mogen horen, terwijl er FNV-leden met hun ziel onder hun arm moeten blijven rondlopen en nog steeds door het GVB de vernieling in worden geholpen.

Het is daarom onbegrijpelijk dat u gedupeerde FNV-leden blijft terugverwijzen naar de FNV sector die men terecht wantrouwt. Uw FNV heeft jarenlang verzuimd om te strijden voor mensen die worden gediscrimineerd, gepest, geïntimideerd en genegeerd bij het GVB. Sterker: uw FNV in die sector fungeerde en fungeert nog steeds als verlengstuk van de directie om dit gedrag te kunnen voortzetten. En de slachtoffers daarvan zijn uw eigen leden. Het zorgt en zorgde ervoor dat de FNV wordt gewantrouwd binnen onze sector. Terwijl u de discriminatie, pesterijen en intimidatie van uw eigen leden bij het GVB al jaren negeert.

Nu zijn er eindelijk(!) twee leden van de FNV die het gelukt is om het vertrouwen in de FNV enigszins terug te winnen. Juist omdat zij van buiten de gewantrouwde sector van de FNV komen om de verhalen van onrecht aan te horen en op te tekenen. In plaats van hen in hun kracht te zetten om onze klachten en misère aan te horen, op te tekenen, te registreren en een zwartboek op te stellen vanuit de FNV, geeft u de opdracht om de door ons vertrouwde FNV’er, uw bestuurder, te sommeren om uw vakbondsleden niet meer bij te mogen staan en de gedupeerde FNV-leden terug te verwijzen naar de FNV-sector die men diep wantrouwt en waar men slechte ervaringen heeft opgestapeld over de afgelopen jaren.

Waarom doet u dat? Waarom negeert u uw eigen FNV-leden bij het GVB die lijden onder racisme, discriminatie, pesterijen en intimidatie? Uw oproep om te strijden voor mensen voor wie de positie in de samenleving niet langer vanzelfsprekend is vanwege de monsterzege van de PVV, klinkt daarom zeer hypocriet in onze oren. Terwijl u onze problemen met het GVB en de tegenwerking van de FNV sector Publiek Belang totaal negeert. Hoe denkt u dat het GVB medewerkers zal vergaan met een biculturele achtergrond die nu al te lijden hebben onder racisme, discriminatie, pesterijen en uitsluiting?

Het enige dat wij van u – als voorzitter van de FNV – vragen, zijn de twee FNV-leden die wij vertrouwen te ondersteunen in hun werk dat zij voor ons (en de FNV) verzetten (onze klachten en misère optekenen), hen de middelen en steun te verschaffen die noodzakelijk zijn om hun werk voor ons voort te kunnen zetten en een zwartboek op basis daarvan op te stellen dat door de FNV wordt gepubliceerd. Mocht u ons blijven negeren, zijn wij genoodzaakt om ons te beraden op vervolgstappen.

Met urgente groet,
Werknemers en ex-werknemers van het GVB Amsterdam

(1) Machtsmisbruik management, hier – over GVB Amsterdam

– via Solidariteit

– Uitgelichte afbeelding: Uitgelichte afbeelding: Door User:Willem_90 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9678177