Maatschappijverandering door stadspolitiek

Het lijkt erop langzaamaan steeds meer mensen proberen om op stadsniveau maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Is dat inderdaad zo en zoja, wat is de verklaring daarvoor? En is stadspolitiek (of lokale politiek) inhoudelijk ánders dan landelijke politiek? Mathijs van de Sande spreekt met Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. Zij zijn uit principe een lokale partij en vinden dat ook andere partijen zich op een andere manier zouden moeten verhouden tot de maatschappij. De tweede gast is Pascal Debruyne. Hij is stadsonderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Hij is actief als voorzitter van het Gentse opbouwwerk en is actief in de civiele samenleving rond politisering van het maatschappelijk middenveld en superdiversiteit. Hij werkt als vrijwilliger met dakloze gezinnen met kinderen.

Een aflevering in de zomerserie van defigurant.tv