Loopt Brett Kavanaugh dan toch tegen de lamp?

Alhoewel de Republikeinen tot alles in staat zijn, en zeker als ze een decennialange meerderheid in het Supreme Court kunnen krijgen, begint het er toch aanzienlijk slechter uit te zien voor kandidaat Brett Kavanaugh.

Niet alleen heeft men nu toegezegd dat de FBI iedereen mag interviewen die men wil , maar ook zijn er weer enkele saillante details naar buiten gekomen.

Eén ervan, die tegenspreekt dat hij altijd een uiterst beheerste bierdrinker zou zijn geweest, is het incident waarbij hij na een vechtpartij in een bar door de politie ondervraagd is. Dit gebeurde in 1985 door de New Haven politie. Op zichzelf was het niet zo’n vreselijk incident, maar het staat wel in contrast met het beeld van brave Hendrik dat Kavanaugh van zichzelf schetste tijdens het verhoor.

Veel ernstiger lijkt me de kwestie van textberichten tussen jaargenoot Kerry Berchem en andere jaargenoten van  Kavanaugh uit zijn tijd op Yale, waaruit blijkt dat Kavanaugh en zijn team contact zochten met mensen uit dat jaar om ze te vragen gunstig ten aanzien van Kavanaugh te getuigen met betrekking tot de zaak Deborah Ramirez. Ramirez is degene die zegt dat Kavanaugh met zijn penis in haar gezicht heeft staan zwaaien.

Nòg opmerkelijker is dat Kavanaugh en zijn team al contact hadden met deze jaargenoten nog voordat Ramirez naar buiten gekomen was met haar verhaal, wat zou kunnen suggereren dat Kavanaugh zich het incident wel degelijk herinnert. Dit is niets minder dan een poging tot getuigenbeïnvloeding, wat voor een rechter natuurlijk volslagen onbestaanbaar is, en zelf reden zou kunnen zijn hem van zijn huidige – ook al niet lage – rechtersfunctie te ontheffen.

Nee, hoe graag de Republikeinen zijn benoeming ook door willen drukken, dat is nu in elk geval substantieel moeilijker geworden, en ik vond Trump bij de laatste vragen die hem erover gesteld worden ook al aanzienlijk afstandelijker overkomen, waar het Kavanaugh betrof. Het zou toch zomaar kunnen gebeuren dat men Kavanaugh als een hete aardappel zal moeten laten vallen.