Loof- en naaldbossen nu belangrijker dan tropisch regenwoud voor CO2-opslag

Tropische bossen zijn niet langer de belangrijkste CO2-reservoirs ter wereld, stelt een nieuwe studie in Nature. Boreale en gematigde bossen hebben die rol overgenomen.

Met behulp van satellietbeelden hebben de onderzoekers jaarlijkse schommelingen in de biomassa van bossen over de hele wereld van 2010 tot 2019 nauwkeurig in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat tropische bossen, ondanks hun omvang en ouderdom, zo erg gedegradeerd zijn dat ze nu bijna koolstofneutraal zijn.

Dat betekent dat de hoeveelheid CO2 die de bossen opnemen nu bijna in evenwicht is met de hoeveelheid CO2 die vrijkomt uit de wouden door ontbossing, branden en droogte.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan petitie