Links Verbond gaat dan toch niet door in Rotterdam

Het Links Verbond Rotterdam tussen PvdA, SP, GL en Nida gaat door. Vandaag leek er even een crisis te ontstaan nadat een oude tweet van Nida bekend werd waarin de koloniale roofstaat Israël vergeleken werd met het genocidale kalifaat van ISIS.

Nida verstuurde de tweet naar aanleiding van de commotie rond een justitieambtenaar, die twitterde dat Isis een verzinsel is van zionisten (wat overigens een volslagen idiote complottheorie is).

Hieronder de persverklaring van Nida over het hoe en waarom van de tweet:

Bijna 4 jaar geleden, op 14 augustus 2014, verstuurde NIDA een tweet waarin er op een bewust provocatieve wijze een illustratieve vergelijking werd gemaakt tussen het Zionisme/Israël en ISIS. In deze tweet werden bepaalde overeenkomsten tussen beide genoemd. Deze tweet werd verstuurd met de hashtag #vrijheidvanmeningsuiting.

De bewuste tweet werd verstuurd naar aanleiding van de maatschappelijke discussie die op dat moment gevoerd werd. Dit moet dan ook gelezen en begrepen worden in de context van het maatschappelijke debat van dat moment.

Naast het bloedvergieten in de zomer van 2014 in Gaza door Operation Protective Edge, waarbij volgens het UNHRC meer dan 2250 burgerdoden vielen (waaronder bijna 500 kinderen), haakte deze tweet ook bewust aan op de toenmalige discussie over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren.

Voornamelijk de dubbele maat die gehanteerd werd en kennelijk nog steeds gehanteerd wordt met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. De huidige reacties op een tweet van bijna 4 jaar geleden bevestigen deze selectieve verontwaardiging nogmaals.

NIDA vindt dat de vrijheid van meningsuiting niet slechts geldt voor meningen die welgevallig zijn. Ook meningen die onwelgevallig zijn en bewust provoceren om de aandacht op een discussie te vestigen, horen hierbij.

Uiteraard ging rechts meteen vol op het orgel, wat met name bij – hoe voorspelbaar – de PvdA tot knikkende knieën leidde. Vandaag volgde crisisberaad, waarbij uiteindelijk besloten werd de samenwerking voort te zetten. Terecht natuurlijk: je legt als – nou, vooruit – ‘linkse’ partij geen verantwoording af aan rechts en je laat je zeker niet door reactionaire clubjes als het CIDI uit elkaar spelen.

De vier linkse partijen sloten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een bondgenootschap, met als uitdrukkelijk doel Leefbaar Rotterdam buiten het college te houden. Een loffelijk streven, maar het verbond vertoont wel enige barstjes. Eerder al botsten SP en Nida over de Turkse invasie in Afrin.

Bron: RTV Rijnmond

Update: Groen Slinks stapt er tóch uit

NADERE AANVULLING:

Ook de Partij van de Arbeid houdt meer van marktconforme opvattingen.