Linkervleugel PS pleit voor algemene staking en bedrijfsbezettingen

Gérard_Filoche_au_Congrès_du_Parti_socialiste_en_2010
Gérard Filoche

Gérard Filoche, een vertegenwoordiger van de linkervleugel van de Parti Socialiste (PS), heeft gisteren gepleit voor een algemene staking en bedrijfsbezettingen. Frankrijk is al 2 maanden in de ban van acties tegen de hervorming van de arbeidswet/afbraak van de verzorgingsstaat door president Hollande en zijn handlangers. Overal in het land vinden uit protest tegen de zogeheten “Wet El Khomri” – naar de minister die verantwoordelijk is voor de wet – stakingen, demonstraties en bezettingen plaats.

Filoche is niet de eerste de beste, hij maakt deel uit van het landelijke presidium van de PS. Hij reageerde gisteren bij de Franse zender Europe 1 hard op uitspraken van president Hollande, die eerder op de dag de blokkades van raffinaderijen en brandstofdepots  door stakende arbeiders veroordeeld had. De blokkades hebben inmiddels gezorgd voor een brandstoftekort. Volgens Hollande staat slechts een minderheid van de Fransen achter de acties.

Volgens Filoche staat echter “75%” van de Fransen achter de acties en moet Hollande niet zeuren. Het stakingsrecht is een onvervreemdbaar recht en de stakers hebben het volste recht zich te verzetten tegen een aanslag op hun inkomen en hun rechtspositie, ook wanneer ze daarbij geweld gebruiken ( “[Les manifestants] ont raison d’être violents parce qu’on va baisser leur salaire”). 

Filoche denkt dat de tijd  rijp is voor een algemene staking en bedrijfsbezettingen: “We zijn toe aan een algemene staking en bedrijfsbezettingen…arbeiders produceren alle rijkdom in dit land maar ontvangen niet hun aandeel…dit is een slechte, tegen arbeiders gerichte wet die tot doel heeft de lonen te verlagen en ontslag eenvoudiger te maken”.

Het interview met Filoche bij Europe 1 is  hier te zien.