Lid Eerste Kamer voor D66 stapt uit partij vanwege liefde voor plezierjacht van partij

D’66 poseert graag voor “groene” partij, maar het is natuurlijk vooral een partij voor het pluche. Henriëtte Prast, lid van de Eerste Kamer voor de club, had een ander idee van de partijstandpunten. Zij stapt met onmiddellijke ingang uit Kamer en partij:

Prast, die niet op de D66-lijst staat voor een volgende periode in de senaat, zei vanmorgen in de Volkskrant dat ze voortijdig weggaat omdat ze het oneens is met het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Op die portefeuille zag Prast het stemgedrag van D66 ‘geleidelijk ten kwade veranderen.’

Dat krijg je er van als je met CDA en VVD regeert.

Algemeen Dagblad.