Leven hongerstakende al-Qeeq hangt aan heel dun draadje

Deze zondag was het de 82ste dag van de hongerstaking van de Palestijnse journalist Mohammed al-Qeeq (33). Al-Qeeq is een journalist van al-Majd TV. Hij begon de staking op 25 november als protest tegen het feit dat hij tijdens zijn ondervraging werd gemarteld, en vervolgens tegen het feit dat hem ”administratieve detentie” (=gevangenisstraf zonder vorm van proces) werd opgelegd.

Al-Qeeq’s situatie is uiterst precair. Hij kan elk moment overlijden aan een hartaanval of beroerte, zeggen de artsen, en sowieso heeft hij al zoveel schade opgelopen aan zijn lichaam dat 100% herstel waarschijnlijk niet meer mogelijk is.

Israel is kennelijk vastbesloten hem te laten sterven. Hem werd door het Israelische hooggerechtshof, dat baken van een rechtvaardige rechtsgang, onderbreking van zijn straf aangeboden. Ook is hem beëindiging van zijn straf op 1 mei toegezegd, de datum waarop sowieso zijn straf zou zijn afgelopen. Al-Qeeq wees beide voorstellen als inhoudsloos van de hand. Hij wil in vrijheid worden gesteld en worden overgebracht naar een Palestijns ziekenhuis in Ramallah (hij is nu in een Israelisch ziekenhuis waar hij elke behandeling weigert).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist