Leon de Winter versus Michiel Scheffer

Twee visies over de ontwikkeling van de EU.

Hij [de kiezer] beseft terdege dat Europese samenwerking een belangrijk middel tot welvaart vormt. De EEG was een perfecte manier om landen te laten samenwerken. Maar de EEG werd opgevolgd door de EU. Waarom? De Brusselse bureaucratie is de voorloper van iets heel anders: van een federatie. Dat federatieve model komt niet voort uit de wensen van de Europese volken maar van een elite.
(De Winter)

Bij een interne markt komt wel wat meer kijken. De EG heeft dat [politiek beleid vormgeven] tot 1985 geprobeerd te bereiken met onderhandelingen tussen de negen lidstaten. Geen beginnen aan, telkens weer een veto over de kromming van de banaan (halszaak voor Duitsland), het percentage cacao in chocola (lekkernij van de Belgen). Dat werd of een slakkengang maar al snel package deals waar ieder een beetje zijn zin kreeg. De interne markt kreeg pas vorm toen vanaf 1985 de Europese commissie meer bevoegdheden kreeg en meer ambtenaren die het initiatief namen. Een interne markt regel je niet in verdragen, daar hoort een stevig ambtelijk apparaat bij.
(Scheffer)

Fact free versus Realpolitik

23 gedachten over “Leon de Winter versus Michiel Scheffer”

 1. Dat is een heel helder verhaal van Scheffer, maar het gaat niet over de vraag waarom we een federatie zouden moeten willen, die zich niet alleen met handelszaken bezig houdt maar zich ook bemoeit met je begroting, belastingstelsel en sociale voorzieningen.

 2. @Joke,

  Dat is het bekende subsidiariteitsvraagstuk.

  Als suggestie zou ik kijken naar goed werkende federaties, bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland. Zonder die evenwel te kopiëren.

 3. Ah, Leon de Winter…het mannetje van de Endlösung der Palestinensen-Frage…

 4. @Sjaak: Nee, daar gaat het niet om. Scheffer beantwoordt als het ware de vraag waarom een handelsorganisatie een heel ambtenarenapparaat nodig heeft, maar dat is iets anders dan de vraag die De Winter opwerpt, nl. waarom een handelsorganisatie zou moeten evolueren tot een federatie. En dat is dus nog steeds de vraag die je eerst zou moeten adresseren: waarom zouden we zoiets eigenlijk willen.

 5. @Joke – 9:40 pm

  Omdat een federatie democratisch is, democratischer dan een handelsorganisatie. Nu beslist tante Angela een heleboel zaken voor ons. Als ik samen met 420 miljoen anderen de keuze had op haar te stemmen, en ze zou worden gekozen, dan ben ik daar weliswaar niet tevreden mee, maar ik accepteer de uitkomst van een verkiezing. Ik kan echter niet op haar stemmen, slechts 80 miljoen Duitsers hebben dat recht.

 6. Maar die handelsorganisatie is min of meer vergelijkbaar met een ministerie van economische zaken, terwijl een federatie een compleet staatsapparaat behelst. Waarvoor is het nodig zich met alle politieke beleidsterreinen te bemoeien?

 7. Joke, een handelsorganisatie kan alleen functioneren als de voorwaarden voor bedrijven in de verschillende deelnemende landen gelijk zijn. Anders krijg je te sterke interne competitie en is een organisatie zinloos. Om bij de deelnemers deze voorwaarden, denk aan belastingen, btw, arbeidsvoorwaarden, producten standaards, etc., gelijk te trekken, heb je een koepel nodig. Omdat het gelijktrekken van deze voorwaarden vergaande invloed heeft op het functioneren van een maatschappij, is het een goed idee om de daar invloedhebbende instanties, met name de overheid, ook deels in een federatie samen te vatten. Zie inderdaad de BRD.

 8. @Cornelis: Dan krijg je dus dat enkel financieel-economische groei en de stabiliteit van de Euro leidend zullen zijn voor alle beslissingen, ipv het welzijn van mensen.

  @Sjaak: Ik kan me vrijwel helemaal vinden in het standpunt van de SP daarin: http://www.sp.nl/europa/klauwen/. De kern daarvan is dat Brussel zich niet mag bemoeien met onze cao’s, pensioenen, zorg en onderwijs – en daar zou ik nog aan toe willen voegen: onze begroting en ons belastingstelsel – maar wel met zaken als minimumloon, heffingen op financiële transacties e.d.

 9. Joke, niet perse, dat hangt af van de mensen die in het EU-Parlement worden gekozen.
  “De kern daarvan is dat Brussel zich niet mag bemoeien met onze cao’s, pensioenen, zorg en onderwijs – en daar zou ik nog aan toe willen voegen: onze begroting en ons belastingstelsel – maar wel met zaken als minimumloon, heffingen op financiële transacties e.d.”
  Zo krijg je dus een enorme sociale- en welvaartsongelijkheid binnen de EU, net als we die nu hebben. En het onderling aanpassen van de onderwijsstandaards, bijvoorbeeld, lijkt me juist een aangewezen taak voor de EU. Ik neem nu de BRD even als negatief voorbeeld: Nog steeds worden schooldiploma’s niet van sommige deelstaten n andere deelstaten niet erkend. Volgens mij wil je dat binnen de EU niet, tenzij je bewust leerlingen, studenten en werknemers uit andere lidstaten wil weren.

 10. “Zo krijg je dus een enorme sociale- en welvaartsongelijkheid binnen de EU, net als we die nu hebben.”
  Waar baseer je dat dan op? De ongelijkheid is in Nl. juist vooral toegenomen sinds de komst van de Euro.

 11. Denk je niet dat dat eerder ligt aan Paars II, Balkenende I t/m IV en Rutte I en II?

 12. @Cornelis: Ten dele, maar de vrije marktgedachte van de EU heeft het Paarse effect zeker niet getemperd. Maar ik vroeg jou waar je op baseert dat de ongelijkheid toe zal nemen als we niet alle bevoegdheden overdragen.

 13. @Joke – 7.28 pm,

  Laat ik het voorbeeld nemen van de cao’s. Wegens verschillen in welvaart is het vooralsnog niet realistisch te verwachten dat in Europa gelijke lonen voor gelijk werk zullen ontstaan. Maar wat zou er in principe tegen zijn? Waarom zouden in Nederland de lonen anders (beter) moeten zijn dan in België of Bulgarije?

  Wat pensioenen betreft had ik in Buma’s ceel opgemerkt: Pensioenen maken deel uit van arbeidsvoorwaarden. Wil je uiteindelijk een Europese arbeidsmarkt creëren – één van de hoofddoelstellingen van de EU: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen (werk) – dan zullen de pensioenregels, als belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, geharmoniseerd moeten worden.

 14. @Sjaak: Volgens die redenering zou nivelleren altijd een goed ding zijn, ook als het zou betekenen dat de minima in heel Europa op het niveau terechtkomen van zeg maar de Roemeense minima. Omdat de EU van huis uit een handelsorganisatie is en dus alleen naar groeicijfers e.d. kijkt, willen ze op het gebied van cao’s en pensioenen e.d. alleen maar dat die worden uitgekleed. Andere dan handels-partners zitten daar niet aan tafel. Of neem nou die vrijhandelsverdragen die ze menen te moeten afsluiten met de VS, die zijn van het type waar je hele economieën mee te gronde richt. Wat ze vroeger in ontwikkelingslanden geflikt hebben proberen ze nou bij ons. Dat is lekker eten voor de 1%, maar voor de Europeaan met de pet is het rampzalig.

 15. @Joke – 11:06 pm,

  Ik denk je punt te snappen. Zoals de neoliberale EU nu functioneert, stimuleert die een ‘race to the bottom’. Ook Lodewijk Asscher ziet dat (VK). Asscher probeert met een aantal lapmiddelen de positie van werknemers in Nederland te behouden. Dat is prima. Maar om dat te bewerkstelligen heeft hij ook weer Europese maatregelen op sociaal-economisch gebied nodig.

 16. Sjaak:

  Asscher WIL dat en heeft er absoluut geen bezwaar tegen dat deze “allemaal even slecht is ook gelijk” beweging gaande is.
  Hij gebruikt, naast vele anderen, de EU juist als platform om dit voor elkaar te krijgen.

 17. @Le Roi – 8:43 pm,

  Wellicht heb je een reden voor de handelwijze van Asscher? Hij kan tenslotte ook de boel laten zoals die is.

 18. Sjaak:

  Ja, bijvoorbeeld om voor elkaar te krijgen dat “we helaas het minimumloon wel omlaag moeten brengen want we zijn zo duur en prijzen ons uit de markt”. Verschuilen achter de EU. Denk je echt dat Asscher gaat eisen dat alle voorwaarden zo “goed” moeten worden als hier? ( “” “”)
  Welnee, degene die dat nu nog gelooft is op zijn minst erg naïef. De EU wordt door het Grootkapitaal en de Heilige Geldmarkt ingezet om een puur kapitalistische agenda te verfijnen. En nee, ik ben geen Wildersfan.

 19. @Sjaak: Is er überhaupt een Europees partij-conglomeraat dat zich tegen ‘hervormingen’ (lees: flexibilisering en privatisering) uitspreekt? En waarom hebben we onze zeggenschap over dergelijke regelingen eigenlijk in the first place uit handen gegeven zonder goede waarborgen? Volgens mij genieten de staten van de USA – en misschien ook wel die van de BRD – heel wat meer autonomie dan de landen van Europa momenteel.

 20. @Joke – 10:22 pm,

  ‘Is er überhaupt een Europees partij-conglomeraat dat zich tegen ‘hervormingen’ (lees: flexibilisering en privatisering) uitspreekt?’

  Heel goede en terechte vraag. Ik heb nu niet de tijd (prioriteit) om er op in te gaan. Het is een complex onderwerp.

 21. Sjaak:

  Ja, wel opschieten want er zijn bijna EU-verkiezingen en ik wacht met smart op je beloofde advies 🙂
  Naja, waar jij zegt op te kiezen als sociaal mens zijnde.

Reacties zijn gesloten.