Leidt meer kennis van de geschiedenis tot een betere natuurbescherming?

Hebben natuurbeschermers wel voldoende historisch besef? En hoe kan een betere kennis van de eigen geschiedenis en veranderingen in de natuur natuurbeschermers helpen om effectiever te opereren? Hierover gaat het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting op zaterdagmiddag 18 november in Wageningen. Met boeiende presentaties en de uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs als speciaal slot.

In de afgelopen decennia hebben ecologen en natuurbeschermers zich geweldig ingespannen om de kennis over de natuur te vergroten en om de natuur te beschermen en te herstellen. Toch is de staat van instandhouding van veel habitattypen ronduit slecht. Bovendien is in onze samenleving – ondanks de kennisvermeerdering – het besef van hoe rijke gevarieerde natuur er eigenlijk uit moet zien steeds verder afgekalfd.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=511563