Landelijke actiedag No Border Netwerk

Actie-nieuws:

het no border netwerk hield met ruim 200 aktivisten een landelyke aktiedag by detentiecentra.. 50 aktievoerders stonden by uitzetcentrum schiphol-oost om met drumstokken, bestek, potten, fluitjes, gastoeters en gejoel een hoop kabaal te maken voor de vastzittenden migranten.. om ze een hart onder de riem te steken klonk op maximaal volume boodschappen in het arabisch die via een soundsystem over het terrein loeiden..

by aankomst stond veel smeris paraat wat het de aktievoerders onmogelyk maakte het cellencomplex te naderen.. alleen by de herdenkingsplek van de schipholbrand kon lawaai gemaakt worden.

Verslag + foto’s: indymediadisorde.

Uitgebreid verslag van de actie bij Gilze-Rijen van Peter Storm:

Het was vertrektijd. We zouden gaan lopen maar toe bleek dat we voldoende ruimte in de paar auto’ s hadden, besloten we erheen te rijden. Dat leidde tot vermakelijke verwarring bij de twee agenten die ons, laten we zeggen , minzaam begeleidden. Gaan jullie rijden? ja. Welke auto rijdt achteraan, dan kunnen we die volgen. Antwoord van ons: kunnen jullie zelf niet voorop rijden? Jullie weten het toch ook te vinden? Hoe dan ook, even later reden we het terrein van de gezinslocatie op. Daar bevestigden we weer spandoeken en zo. We werden nog aangesproken door twee functionarissen van het COA: we mochten het terrein op, maar onder geen beding de huizen in, en als mensen niet met ons wilden praten, dienden we dat te respecteren. Alsof wíj het zijn die de verlangens van vluchtelingen structureel respectloos bejegenen (ravotr).