Landbouwprotest in Brussel: geen patent op leven

Onder de vlag van de Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) verzamelden landbouw(st)ers en hun sympathisanten zich vandaag voor het Europees Parlement in Brussel. Het Europees Parlement gaat stemmen over wetgeving inzake de handel in zaden, het welzijn van dieren en planten en de controles op de voedselketen. De menigte voor het Parlement vreest beperking van het recht van landbouwers om zaden uit wisselen, en registratie van en patenten op zaaigoed.

De Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) riep landbouwers, organisaties voor biologische landbouw, verenigingen voor het behoud en de verspreiding van biodiversiteit in de landbouw en alle anderen die zich betrokken voelen op deel te nemen aan acties op 20 januari, in Brussel en elders ter wereld.

EVCV verzet zich tegen het pakket aan wetgeving waar het Europees Parlement over zal stemmen, dat de organisatie ‘een gewelddadige aanval op de rechten van boeren en tuinders’ noemt. Volgens ECVC laat de zaadwetgeving zoals die er nu ligt, zien dat de Europese Commissie zwicht onder de druk van de zaadlobby.

 (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: dewereldmorgen.be