Lage inkomens moeten van D66 oprotten uit Amsterdam

D66 wil de komende raadsperiode zoveel mogelijk lage inkomens verjagen uit Amsterdam. Dat zegt fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Volgens hem vertrekken de middeninkomens uit de stad en dat moet ‘radicaal anders’: „De Amsterdamse woningmarkt is een bokspartij tussen arm en rijk met niks ertussen in voor de middengroepen. Jarenlange inzet van eigenlijk alleen maar bouwen voor lage inkomens of dure koophuizen heeft ervoor gezorgd dat je als middeninkomen amper een huis kunt vinden”. 

Neoliberale held Alexander Pechtold. Illustratie: Wikipedia

Momenteel behoort zo’n 57% van alle woningen in Amsterdam tot de sociale huursector. Van Dantzig wil dat terugbrengen tot 30%. De VVD wil nóg verder gaan en het bestand aan sociale huurwoningen verlagen tot 20%.

Momenteel bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam achtenhalf jaar. Verlaging van het aantal woningen in de sociale huursector zal die wachttijd uiteraard doen oplopen: minder beschikbare woningen=langere wachttijd. Voor de lagere inkomens zit er vervolgens weinig anders op dan elders onderdak proberen te vinden – of  langer bij pa en ma te blijven wonen. Probleem daarbij is natuurlijk dat de omliggende gemeenten niet zitten te wachten op instroom van mensen met een laag inkomen, nog los van het feit dat ook dáár de sociale huursector de afgelopen jaren (eigenlijk: decennia) gestaag is afgebroken en er weinig woningen beschikbaar zijn. Ontdaan van alle retoriek over de ‘middenklasse’ komt Van Dantzig’s betoog uiteindelijk gewoon neer op de uitgesproken wens lagere inkomens uit de stad te verjagen. De rest is niet meer dan franje.

Bron: NRC