Labour MP David Lammy pleit voor negeren uitslag #Brexit referendum

In tegenstelling tot wat u wellicht dacht is het Brexitreferendum wettelijk gezien niet bindend. David Cameron had echter vooraf wel gezegd de uitslag ervan te zullen volgen, maar ook dat is niet legaal bindend. Het parlement heeft het laatste woord in dezen.

Labour MP David Lammy adviseert het parlement dan ook om tegen de uitslag van het referendum te stemmen:

“We can stop this madness and bring this nightmare to an end through a vote in Parliament. Our sovereign Parliament needs to now vote on whether we should exit the EU.
The referendum was was an advisory, non-binding referendum. The Leave campaign’s platform has already unravelled and some people wish they hadn’t voted to Leave.” (The Independent)

Hij refereert verder nog aan Nigel Farage’s bewering in mei, dat een 52%-48% ove\erwinning volgens hem niet overtuigend genoeg zou zijn, maar waarover we hem nu niet meer horen.