Kringloopwinkels moeten zich kapotregistreren

Zoals u weet staan D’66 en de VVD een zo klein mogelijke overheid voor, weg met de bureaucratie. Daarom moet er een register komen van aangeboden artikelen bij kringloopwinkels, die deze goederen weliswaar gratis krijgen maar je weet maar nooit of ze zich niet aan heling schuldig maken. Daarom moeten ook de aanbieders geregistreerd worden. De gemeenten dienen zich van deze taak te kwijten want ze hebben te weinig te doen, vindt Rutte IV.

De praktijk wijst nu al uit hoe onuitvoerbaar de registratieplicht voor kringlooporganisaties is. Waar het ministerie onlangs nog aangaf dat het van plan is om de registratieplicht voor leden van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) te beperken, gaan gemeentes steeds vaker handhaven. Het wordt kringlooporganisaties zo erg moeilijk gemaakt om hun circulaire impact te maken. Terwijl de overheid juist doelstellingen heeft om in 2050 volledig circulair te zijn. De registratieplicht is funest voor die ambitie en de kringloop wordt met deze beslissingen vakkundig om zeep gebracht.

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een nieuwe wet voorgesteld: ‘Verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten’. Met deze wet wil het ministerie van Justitie en Veiligheid heling en witwassen voorkomen en bestrijden door de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen. Deze wijziging houdt onder andere in dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een Digitaal Opkopersregister (DOR) in te richten. In het DOR moeten tweedehands goederen (fietsen, kleine elektrische apparaten, sieraden en kunstvoorwerpen) en de personen die deze goederen aanbieden, worden geregistreerd.

Lees verder bij de bron, Honderdprocentkringloop

– Uitgelichte afbeelding: Door Xavier66 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16085060