Krapuul Newsroom 1-febr-2011

Homorechten, PVV moet nu maar eens kleur bekennen – Ledenadministratie van GL blijft het druk houden – Nieuwste van Thomas von der Dunk – Heeft Rosenthal (VVD) wel alles gedaan voor Bahrami – ‘Boer’ Bleker (CDA) ontvangt eigen subsidie


– O C H T E N D – E D I T I E –


#O5 Homorechten, PVV moet nu maar eens kleur bekennen
Gezinshereniging, alleen voor hetero’s omdat die wel kunnen trouwen in het buitenland? Leers (CDA) zegt dat hij er wat aan gaat doen, we zullen zien. Ik zie Leers niet zomaar iets doen.


#O4 Ledenadministratie van GL blijft het druk houden
Inmiddels hebben er zo’n 500 leden opgezegd bij GroenLinks. Kan PVV nooit gebeuren, daar kan maar 1 lid opzeggen, zou het fijn vinden als hij dat eens deed. 😀


#O3 Hoeveel gaat deze goedgelovigheid kosten?

Het was me de week wel in politiek Nederland, zelden zoveel goedlovigheid gezien, gelukkig zag Thomas von der Dunk het ook.

Af­hankelijkheid van instemming van de oppositie dwong het kabinet op elke wens van D66 en GroenLinks braaf ja te zeggen, ook al had dat niets met de werkelijkheid uit te staan. PvdA-er Frans Timmer­mans, met SP-er Harry van Bommel ongeveer de enige fractiewoordvoer­der die de Grote Mensenwereld voorbij Zevenaar snapt, kon zijn ongelovige glimlach over zoveel goedgelovigheid niet onder­drukken: deze meeloop-oppositie van wereldvreemde kosmopolieten is volslagen ongeschikt voor de buiten­lan­dse politiek.


#O2 Heeft Rosenthal (VVD) wel alles gedaan voor Bahrami?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft pas nadat het doodvonnis tegen de Zahra Bahrami was uitgesproken, een financiële bijdrage geleverd voor een advocaat in Iran om de executie van de Iraans-Nederlandse vrouw te voorkomen


#O1 ‘Boer’ Bleker (CDA) ontvangt eigen subsidie
Ja Henk Bleker, u weet wel, de man die wegens bewezen diensten aan het CDA de mooie baan van staatssecretaris heeft gekregen. En ondanks dat hij had gezegd zijn pony’s niet in de steek te zullen laten, dat gewoon heeft gedaan. Ach ja, beetje CDA’er heeft hart voor zichzelf. Die Bleker heeft alvast wel zijn eigen subsidie geregeld, voor hij die voor anderen afschaft.


‘Krapuul Newsroom’ is een dagelijkse draad met korte berichtjes, nieuwtjes en links voornamelijk samengesteld door Keira en soms aangevuld door jvdheuvel. Tips kunt u in de commentaarsectie zetten, of nog mooier, schrijf zelf een mooi blog- of nieuwsbericht, via ons Open Podium.