Kort geding over uitverkoop Nederlands spoorwegnet

Iets voor een rechter in kort geding? Het spoornet in Nederland is een grotendeels door de staat aangelegd en in ieder geval onderhouden investering. Waarom zouden Duitse en Franse overheidsbedrijven (!) hier onder de vlag van “marktwerking”, tegen de zin van een parlementaire meerderheid, hier “concessies” moeten krijgen?
De NS is geen concessiehouder, het is de Nederlandse spoorwegvoorziening.

Mag de overheid het overgrote deel van het Nederlandse spoornetwerk zonder marktverkenning aan de NS gunnen? Die vraag staat vandaag centraal in een kort geding in de Haagse rechtbank. Diverse vervoersbedrijven zijn tegen deze ‘onderhandse gunning’ aan de NS – waarvan de Staat 100 procent aandeelhouder is – voor de periode 2025 eind 2034. Concreet betekent het dat treinen van de NS nog tien jaar langer over het belangrijkste en drukste deel van het Nederlandse spoor mogen rijden.

Die gunning is in strijd met Europese regelgeving, zegt een woordvoerder namens de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), die het kort geding heeft aangespannen, De bedrijven zijn er volgens haar niet op uit om de NS van het spoor te verdrijven. “Wij hebben voor nu geen interesse in de intercity’s, maar wel in stoptreinen aan de randen van het netwerk, zoals de lijn Zwolle-Groningen en diverse spoorverbindingen in Noord-Brabant en Zeeland.”

– Lees verder bij de NOS

– Uitgelichte afbeelding: Door Jacek Rużyczka – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org