Kolenindustrie en Republikeinen keren zich tegen klimaatplan Obama

220px-Mauna_Loa_CO2_monthly_mean_concentration.svg
Toename van CO2 in de atmosfeer

De Amerikaanse kolenindustrie dreigt met juridische procedures tegen de klimaatplannen van president Obama. Obama wil dat de uitstoot van broeikasgassen stapsgewijs gereduceerd wordt. In 2030 moet de uitstoot 32% lager liggen dan in 2015.  De uitstoot van broeikasgassen is verantwoordelijk voor de geleidelijke opwarming van de aarde.

De kolenindustrie ziet met de plannen van Obama haar winsten bedreigd en gaat onder het motto ‘na ons de zondvloed’ actie voeren tegen de plannen van Obama. In 2013 verklaarde Obama tijdens de State of the Union stappen te zullen ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Volgens de New York Times  is de kolenlobby al vanaf dat moment bezig om hand in hand met Republikeinse politieke strategen een tegenoffensief te ontwikkelen.

Ondertussen gaat de opwarming van de aarde vrolijk door. Volgens NASA trakteerde 2015 ons op het warmste eerste halfjaar ooit.  Tot nu toe was 2014 het warmste jaar uit de geschiedenis, maar 2015 maakt dus een goede kans het door 2014 neergezette record te verbreken. Een groot deel van conservatief rechts ziet klimaatverandering echter als een complot van linkse wetenschappers  tegen de ‘legitieme belangen’ van het bedrijfsleven. Bovendien zou het broeikaseffect bewijzen dat de markt niet altijd even efficiënt werkt, wat voor conservatief rechts in de VS een niet te verdragen gedachte is. De Republikeinse kandidaten voor het presidentschap waren er dan ook als de kippen bij Obama’s plannen te veroordelen. Het fraaiste staaltje neoconservatieve apocalyptiek kwam op naam te staan van Ted Cruz: “The president’s lawless and radical attempt to destabilise the nation’s energy system is flatly unconstitutional and – unless it is invalidated by Congress, struck down by the courts, or rescinded by the next administration – will cause Americans’ electricity costs to skyrocket at a time when we can least afford it.”

Oh, eergisteren bereikte de gevoelstemperatuur in Irak een waarde van 74 graden, wat ook alweer een nieuw record betekende.