Koester stikstofuitspraak Raad van State als nieuwe kans

Kabinet en samenleving moeten de streep die de Raad van State zette door de stikstofaanpak zien als kans en niet als bedreiging. Natuurbescherming is geen belemmering voor economische groei maar biedt juist garanties voor een gezonde leefomgeving.

Bij Vogelbescherming Nederland wordt met stijgende verbazing gekeken naar de pogingen die politiek Den Haag onderneemt om onder wetgeving uit te komen die de Nederlandse natuur beschermt tegen een veel te hoog stikstofgehalte. Het zou allemaal de schuld zijn van te rigide natuurbescherming. Maar dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zou botsen met de Habitatrichtlijn, hadden opeenvolgende kabinetten op hun vingers kunnen natellen.

Onlangs haalde de Raad van State een streep door het PAS. Doordat maatregelen om de stikstofdepositie bij de bron aan te pakken achterbleven, werd via het programma een loopje genomen met de in Europees verband afgesproken regels waarmee de natuur en het milieu worden beschermd.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming