“Klimaatvluchtelingen moeten een asielstatus krijgen”

De VN-Vluchtelingenconventie uit 1951 erkent alleen vluchtelingen die op grond van ras, religie, nationaliteit of sociale of politieke oriëntatie vervolgd worden. Een voorstel om ook klimaatvluchtelingen te erkennen, vond tot nu toe weinig weerklank.

Door de stijgende zeespiegel groeit de kans dat kleine Pacifische eilanden zoals Tuvalu, Kiribati, Samoa, de Salomonseilanden, Nauru, de Marshalleilanden, Palau, Micronesië en Vanuatu onder water lopen of te maken krijgen met economische calamiteiten.

Moeten klimaatcatastrofes een legitieme grond voor asiel en een vluchtelingenstatus worden? Ambassadeur Anwarul Chowdhury, voormalig VN-ondersecretaris-generaal voor de Kleine Eilandstaten (SIDS), zegt dat die discussie al enige tijd speelt. “Als ondersecretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger bij de VN heb ik gewezen op de kwetsbaarheid van deze landen en gepleit voor de erkenning van de vluchtelingen die er komen als gevolg van de klimaatverandering”, zegt hij.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be