Klimaatverandering maakt Midden-Oosten onleefbaar

Wanneer op 22 april 2016 het klimaatakkoord van Parijs in New York door alle betrokken VN-lidstaten ondertekend wordt, is dat niets te vroeg voor het nu al te hete Midden-Oosten. Meerdere wetenschappelijke studies stellen de vraag of de regio nóg hogere temperaturen kan overleven.

Het International Panel on Climate Change van de VN (IPCC) waarschuwt in recente publicaties dat het klimaat steeds warmer en droger wordt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In het westelijk deel van Noord-Afrika (van Mauritanië tot Libië) is dat al zichtbaar, constateert eveneens de Wereldbank, op basis van de prognoses van het IPCC.

Naar schatting 80 tot 100 miljoen mensen zullen in 2025 lijden onder waterschaarste. Die waterschaarste legt extra druk op de nog beschikbare grondwatervoorraden, waar momenteel al zo veel uit wordt geput dat de natuur ze niet meer volledig kan aanvullen. De opbrengst van de landbouw zal als gevolg sterk afnemen omdat deze gebieden afhankelijk zijn van regelmatige regenval voor hun watervoorziening.

(Lees verder bij de bron van dit artikel, waar als akelige fout staat “0”voor “80” in de derde alinea)

Via:: dewereldmorgen.be