Klassenstrijd ontsnapt aan klaslokaal: scholieren Den Haag tegen jassenverbod

Schoolkinderen
Schoolkinderen
Op het Segbroek College in Den Haag ontsnapte de klassenstrijd eventjes uit het klaslokaal. Tweehonderd leerlingen staakten en voerden daarmee actie tegen het verbod om de jas mee te nemen in de klas. De schoolleiding had dat verbod uitgevaardigd, de leerlingen vonden het niks. Geef ze eens ongelijk.

Wat is er gebeurd? De schooldirectie bepaalde dat leerlingen hun jas niet meer mochten meenemen in de klas. De regel is al enkele weken van kracht en staopsgewijs ingevoerd: eerst de brugl klas, dan de rest. Leerlingen waren kwaad en gingen actie voeren. Vandaag verzamelden ze zich demonstratief op het schoolplein. “Zo ’n 200 leerlingen blokkeerden de ingang van de school aan de Klaverstraat”, bericht Den Haag FM.

Leerlingen vinden het verbod lastig en onzinnig bovendien. “We hebben altijd onze jas mee mogen nemen in de klas, waarom zou dat nu niet meer kunnen?” vroeg iemand zich af. Leerlingen klaagden dat ze tijd kwijt raakten omdat ze de jas voortaan in een locker moesten stoppen en wellicht daarom zelf eerder van huis zouden moeten, en omdat de jas in zo ’n afgesloten hokje wel eens zou kunnen gaan stinken en beschimmeld kunnen raken.

Natuurlijk heeft de schoolleiding daar een weerwoord op. Martien Korsten, de rector van de school, zegt dat het “niet zo (is) dat we verwachten dat leerlingen hun natte jassen in de locker stoppen als het heel hard geregend heeft. In dat geval zijn er altijd nog kapstokken op school waar de jassen aan gehangen kunnen worden”, zo tekent Omroep West in haar verslag op.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr