Klanten Trumps advocaat gaan voor schut

Gisteren vond de tweede rechtbanksessie plaats met Michael Cohen, de ‘advocaat’ van Donald Trump, wiens kantoor, hotelkamer en woning door de FBI een week geleden aan een huiszoeking werden onderworpen. Ik schrijf bewust advocaat tussen aanhalingstekens, omdat de man veeleer Trumps vaste ritselaar lijkt te zijn dan dat hij zich met echt legale zaken bezig houdt.

Dit is niet iets dat ik verzin, maar een kwestie waaraan de Amerikaanse justitie ook belang hecht, omdat het vertrouwelijksheidsprivilege tussen advocaat en cliënt alleen van toepassing is op juridische aangelegenheden, en ook slechts als deze geen samenwerking van de advocaat bij illegale praktijken betreffen. Uiteraard proberen Trump en Cohen zich op dit privilege te beroepen, om de FBI ervan te weerhouden inzage te krijgen in de gevorderde documenten.

Wat justitie deed twijfelen aan de praktijken van Cohen, was het vermoeden dat hij slechts zeer weinig klanten had. Vandaar dat men hem gisteren dwong deze bekend te maken. Het betrof uiteraard Donald Trump, maar ook de – inmiddels vanwege deze openbaring – voormalig vice-voorzitter van de financiële afdeling van de RNC (Republican National Committee), een zekere Elliot Broidy. Deze Broidy was eens door Cohen bijgestaan bij het afhandelen van een buitenechtelijke zwangerschap, door hem veroorzaakt bij een Playboymodel, waarbij 1,6 miljoen(!) dollar aan de betreffende vrouw werd overgemaakt. Ziehier het soort ‘juridische’ praktijken van Cohen.

Cohen bleek maar liefst nog een dèrde klant te hebben die hij echter aanvankelijk niet bekend wilde maken. Toen hem geen uitweg werd geboden, bleek dit Fox News ‘verslaggever’ Sean Hannity te zijn, de volstrekt niets-ontziende pro-Trump beroepsleugenaar, die zich met name over de inval van de FBI bij Cohen dagenlang heilig verontwaardigd heeft uitgelaten. Inmiddels heeft hij verklaard dat zijn relatie met Cohen vrijwel niets voorstelde, maar de tijd zal dat leren. Welk (buitenechtelijk?) akkefietje moest Hannity doen verdwijnen, vraagt iedereen zich nu af, gezien de gangbare werkzaamheden van Cohen. Normaal gesproken zou je zeggen dat zijn positie onhoudbaar is geworden door een volstrekt gebrek aan geloofwaardigheid, maar we hebben het hier over Fox News.

Cohens team inmiddels eist dat Trump zelf mag bepalen wat de FBI mag inzien en wat niet. Maar natuurlijk. Tuut. De rechter heeft die eis dan ook afgewezen, maar heeft wel aangegeven wellicht een derde, neutraal team van advocaten dit te laten beoordelen, om elke schijn van partijdigheid te vermijden.