Kindermisbruik in toerismesector onuitroeibaar

Terwijl de toerismesector voor het zevende jaar op rij is gegroeid, blijkt seksueel misbruik van kinderen in de sector onuitroeibaar. Gebrek aan collectieve actie en gebrek aan data zijn de grootste hindernis, blijkt uit het rapport Offenders on the Move.

Het rapport wijst erop dat traditionele bestemmingen voor sekstoeristen aan verandering onderhevig zijn. Zo zijn er volgens de auteurs aanwijzingen dat Europese landen, die vroeger herkomstlanden waren van sekstoeristen, nu bestemmingslanden zijn geworden. Het gaat dan vooral om landen in Centraal- en Oost-Europa.

Twintig jaar geleden was het nog mogelijk een globale kaart uit te tekenen over het reisgedrag van seksdelinquenten en de bestemmingslanden, maar tegenwoordig is dat veel lastiger. “De landen van herkomst en bestemming zijn minder goed te onderscheiden.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be