Keurige bezetting tegen lomp bestuur: bericht uit het Bungehuis

Bij de dagvaarding van de bezetters v/m van het Bungehuis in Amsterdam wordt ter sprgebouwbezetake gebracht dat het “babylaboratorium” niet kan werken. Babylaboratorium?
Via de blijkbaar onvermijdelijke facebookpagina kom je terecht op Hoe leren babies [zo spellen ze dat]. Ik ben geneigd dit soort onderzoeken als vivisectie op weerloze mensen af te wijzen. Enfin, vivisectie is per definitie op weerlozen.

De bezetters aan het woord:

In de dagvaarding die u 17 februari jongstleden aan ons hebt doen toe komen laat u blijken dat bepaalde academische activiteiten door de gebeurtenissen van afgelopen week hinder ondervinden. U laat bijvoorbeeld weten dat onderzoek met baby’s alleen in het Babylaboratium in het Bungehuis kan plaatshebben. Voor een aantal van deze bezwaren hebben wij begrip. Zo begrijpen wij dat de mogelijkheid om het pand te betreden door een raam via een ladder, die wij onderzoekers de afgelopen week hebben geboden, voor baby’s niet adequaat is.

De bezetters m/v hebben inmiddels een facebookpagina waar de open brief aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam verder te lezen is.
Waar het Regime in de breedste zin van het woord zich lomp en onbeschaafd uit moet de oppositie zich meer dan fatsoenlijk uitdrukken.
Knijp mij, is dit echt gaande?

Aan de bezetting is inmiddels ook een twitteraccount verbonden: @BungehuisBezet